แม่เอ๋ กุ มขมั บเจอเ งิน น้าค่อม ซ่ อนไว้อีกก้ อน

แม่เอ๋ กุ มขมั บเจอเ งิน น้าค่อม ซ่ อนไว้อีกก้ อน

เรียกได้ว่าเป็นตำน านซ่ อนเ งินเ มีย สำหรับ น้าค่อม ชวนชื่น แม่เอ๋ ต้องกุ มขมับ ไม่ผิ ดหวังในตัว น้าค่อม  หลังเจอเ งินที่ซ่ อนไว้อีกก้ อน

เป็นข่าวร้ ายของวงการตลกที่สุดอีกครั้ง เมื่อ 30 เมษายน 2564 ได้สู ญเ สีย น้าค่อม ชวนชื่น  ตลกรุ่นใหญ่มากฝ ีมือ

จ ากโ รคโ ค วิ ด-1 9 เป็นคนแรกของวงการบันเทิงไทย ท่ามกล างความเ สียใ จของเพื่อนๆวงการตลก เเละวงการมาย า

ในเวล าต่อมา ไอซ์ ณพัชรินทร์ ก็ได้โ พสต์ระบุข้อความหลัง น้าค่อม ชวนชื่น จ ากไปครบรอบ 6 เดือนว่า 6 เดือนแล้ว

คิดถึงพ่อมากๆคิดถึงที่สุดในโ ลกเลย ไม่ได้ยินเ สียงหัวเ ราะของพ่อก็พาเ หงากันทั้งบ้ านเลย ยังคงดูคลิ ปหรือวีดีโอของพ่อไม่ได้ซั กที

อย ากกอ ดพ่อ เเละล่ าสุดต้องบอกว่ากำลังเป็นที่อมยิ้ มในโ ลกโ ซเ ชียล เมื่อ แม่เอ๋   กุ มข มับ ไม่ผิ ดหวั งในตัว  น้าค่อม

หลังเจอเ งินที่ซ่ อนไว้อีกก้ อน  โดยง านนี้ ไอซ์ ณพัชรินทร์ ก็ได้โ พสต์คลิ ปวีดิโอลงบนช่ องยูทู ป

โดยช่วงหนึ่งได้พูดถึงวีsก รรมล่ าสุดน้าค่อม ที่  แม่เอ๋  เจอเ งินที่ซ่ อนไว้อีกก้อน โดยง านนี้ลูกๆ ก็ได้ถามเรื่องพ่อค่อมซ่ อนเ งินครั้งแรก

แม่จั บได้ตอนไหน แม่เอ๋ บอกว่า ตั้งแต่ยังไม่มาเป็นตลกเลย ยังเล่นลิเ กอยู่เลย เมื่อก่อนซ่ อนไม่เท่าไหร่ห ลักร้ อยเเละ ปัจจุบันซ่ อนเป็นแส นเป็นล้ าน ที่สุ ดแล้วผั ว ฉั น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น