แก้ว กวินนา ขอบ วชอยู่อย่ างสง บ

แก้ว กวินนา ขอบ วชอยู่อย่ างสง บ

อดี ตนางเอกคนดังแห่งยุ ค อย่ างสาว แก้ว กวินนา เธอเป็นต้นแบบของดาราหน้าหวาน

แถมยังมีลุ คเรียบร้ อย ไม่นานมานี้มีภาพออกมาขณะเ จ้าตัวกำลังบ ว ช ขนาดที่ว่ายอม

โก นผมหมด ทำเอาแฟนคลั บจำหน้าเก่าแท บไม่ได้ ซึ่งเธอออกมาเล่ าถึงชีวิ ตที่ผ่านมา

ว่า ตนเองเลือกวัดใน จ.พิ ษณุโลก โดยก่อนหน้ามีโอกาสลองศึ กษา เ กี่ยวกับทางธ รรม

มาประมาณนึง ยอมรับว่าพอมาอยู่เงียบๆแบบนี้ รู้สึกใจสง บขึ้นเยอะ หลังจากมีข่ าวออก

ไปว่าตนเองอย ากบ ว ชตลอ ด ซึ่งจริงๆก็มีคิดบ้างเหมือนกัน แต่ยังติดที่เราห่ วงทั้งพ่อแม่

ยอมรับว่ามีความสุ ขมาก รู้สึกเบาสบ ายไปหมด ยืนยันว่ามีครั้งหน้าอีกแน่นอน เรียกได้

ว่านอกจ ากจะสวยแล้ว ยังใจดีอีกด้วย แม้ว่าตอนนี้เธอจะมีอ ายุเข้าเ ลขห้าแล้ว แต่ก็ยัง

ไม่คิดมีครอบครัวหรือแต่งกับหนุ่มคนไหน เดิมทีเ จ้าตัวเป็นคนจ.สุพรรณบุรี แต่เรียนจบ

จากมหาวิทย าลั ยดังในกทม. เริ่มมีโอกาสโ ล่ดแล่นในวงการบันเทิงจ ากการเป็นนักเรียน

การแสดงของทางช่องดัง และได้เล่นหนั งเรื่องแรกที่มีชื่อว่า ฝ ากฝั นไว้เดี๋ยวจะเ ลี้ยวมาเอา

ร่วมกับหนุ่ม โก้ นฤเบศร์ หลังจากนั้นเธอก็มีแฟนคลั บจำหน้าได้มากขึ้น ทำให้เราเห็น

สาวแก้วบนหน้าจอบ่อยๆ รวมถึงละครที่มีคนพูดถึงกันมากๆคืออรุ ณสวั สดิ์ นอกจากนี้ยังรับ

เล่นให้กับหลายช่องเลยทีเดียว บอกเลยว่ากาลเวลาทำอะไรไม่ได้จริงๆ เพราะความสวยคงที่

ไม่มีเปลี่ยน แฟนๆยังอย ากเห็นเธอกลับมาเป็นนักแสดง ถึงแม้จะไม่อย ากรับแล้วก็ต าม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น