ลูกชาย ศรเ พชร ศรสุพรรณ  ภ าวนาสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ หลังพ่อหยุดห ายใจ

แ ขก ศิริโ ชค ลูกชาย ศรเ พชร ศรสุพรรณ  ภ าวนาสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ หลังพ่อหยุดห ายใจ 

จ ากกร ณีที่ก่ อนหน้านี้นักร้ องชื่อดังอย่ าง ศรเ พชร ศรสุพรรณ ถูกห ามส่งเข้า ร.พ. หลังมีอาก ารอาเ จียนหนั ก

เนื่องจากแ พทย์พบอาห ารเป็นพิ ษ ให้น้ำเ กลือ และย าฆ่ าเ ชื้อ นอนแอ ดมินอยู่ที่ ร.พ. ธนบุรี ก่อนที่อาก ารจะดี

ขึ้นต ามลำดั บเเละได้ออกจาก  ร.พ. กลับมาพักฟื้ นที่บ้าน ภายใ ต้การดูแลของลูกชาย เเละครอบครัว

เเละเมื่อวานนี้ 2 พ.ย. 2564 ต้องขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวศรสุพรรณอีกครั้ง เมื่อลูกชายอย่ าง แ ขก ศิริโ ชค

ได้เเจ้งข่ าวว่า  ศรเ พชร ศรสุพรรณ  อาก ารทรุ ดหนั ก ห ามด่วนเข้า ไอ ชี ย ู ยังไม่ได้สต ิ  โดยงานนี้ลูกชายก็ได้โ พสต์รูปภาพ

เเละระบุข้อความว่า ตอนนี้พ่อศรเ พชรอาก ารทรุ ดหนั ก ห ามส่ง ร.พ. เมื่อคืนนี้ ตอนนี้อยู่ห้อง ไอ ชี ย ู ยังไม่ได้สต ิ

ขอให้สิ่งศั กสิ ทธิ์ทั้งหลายทั้งป วงคุ้ มครองพ่อด้วยนะครับ โดยก่อนหน้านี้ คุณพ่อศรเ พชร ก็มีอาก ารเ พลีย

จึงมาให้น้ำเ กลือ ที่ ร.พ. และกลับบ้านไป ช่วงดึ กเริ่มมีอาก ารห ายใจไม่ออก และหม ดสต ิ บนที่นอน

โดยมีอาก ารชั กร่วมด้วย โดยระหว่างการนำส่ง ร.พ. ในช่วง 5 นาที คุณพ่อศรเ พชร ศรสุพรรณ ได้ หยุดห ายใจไปแล้ว

เมื่อมาถึง ร.พ. หม อได้ปั๊ มหั วใจ ขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่ทร าบความคืบหน้า เเละล่ าสุด  แ ขก ศิริโ ชค

ลูกชาย ศรเ พชร ศรสุพรรณ  ภาวนาสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์คุ้ มคร องพ่อ หลังหยุดห ายใจ ก่อนส่ง ไอซีย ู โดย แ ขก ศิริโ ชค

ก็ได้โ พสต์รูปภาพคู่กับคุณพ่อเเละได้ระบุข้อความว่า  ขอบ ารมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลายทั้งป วง จงคุ้ มคร องให้พ่อปลอ ดภั ยด้วยนะครับ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *