แพท ณปภา น้ำต าต ก ลูกชายต้องเรียนซ้ำชั้ น

แพท ณปภา น้ำต าต กใน หลังลูกชาย น้องเรซซิ่ ง อาจต้องเรียนซ้ำชั้ นอนุบ าล2

จากสถ านการณ์โ ควิ ด-1 9 ที่เริ่มดีขึ้นในประเทศไทยทำให้หลายๆโ รงเรียนกลับมาเปิดเทอมแล้ว

แต่ระหว่างที่เรียนออนไ ลน์ก็ต้องบอกเลยว่าทำให้หลายๆครอบครัวประส บปัญห าในการเรียนอย่ างมาก

โดยง านนี้ทางด้ านคุณแม่อย่ าง แพท ณปภา ตันตระกู ล ในฐานะที่มีลูกชายอย่ าง

น้องเรซซิ่ ง โดยทางด้าน แพท ณปภา ได้กล่าวว่า เพิ่งจะคุยกับครูวันนี้เอง

ครูบอกว่าเ ฮียมีโอกาสซ้ำชั้ น คือแพทไม่ได้มีเวลาเรียนออนไ ลนคือแพทไม่ได้มีเวลาออนไ ลน์

กับลูก บางทีเราก็ปล่อยเ ซอร์ เพราะเราทำง านหนัก สุดท้ายเราก็ถามโ รงเรียนว่าเมื่อไหร่

โ รงเรียนจะเปิด เพราะโ รงเรียนอินเ ตอร์ทั้งหมด 63 โ รงเรียน เปิดหมดแล้ว แต่เหลือโ รงเรียนลูก

เราก็ถามเมื่อไหร่จะเปิด ครูก็บอกว่าถึงจะเปิดแต่แ จ้งคุณแม่ไว้ก่อนว่าเรซอาจต้องซ้ำอนุบ าล 2 นะคะ

ครูบอกว่าถ้าเรซยังนับหนึ่งถึงสิบ ยังจำตัวเ ลขไม่ได้ เช่นเราบอกเขาว่านี่เ ลขอะไรเขาจะไม่

สาม ารถมองแล้วบอกได้เลยว่า5 เขาจะต้องนับไล่ตั้งแต่ 1 2 3 4 5 ก่อน ซึ่งทางด้ านคุณครูเขา

ก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาวัดกันอีก 6 อาทิตย์ ถ้าเรซสาม ารถทำได้ครบอย่ างที่ครูให้การบ้านมา

ก็จะให้ข้ามไปอนุบ าล 3 แต่ถ้าไม่ได้เปิดเทอมปีหน้า ก็เรียนอนุบ าล 2 ต่อนะคะคุณแม่ ตอนนี้แม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไร

น้ำต าไ หลพร ากอยู่ข้างใน แต่ครูก็บอกว่าเข้าใจว่าการเรียนออนไ ลน์มันไม่ตอบโ จทย์สำหรับหลายๆ ครอบครัว

เรื่องค่ าเ ทอมเราก็ต้องจ่ ายซ้ำ เพื่อให้เขาอยู่อนุบ าล 2 แทนที่จะได้จ่ ายเพื่อไปอยู่อนุบ าล 3

ซึ่งแพทก็พย าย ามอธิบ ายกับครูว่าไม่ใช่แพทปล่อยเ ซอร์ลูกนะ แพทก็พย าย ามสอนเขา

แต่เราไม่ใช่ครูเราสอนเ ด็กไม่ได้ พอเราสอนลูกก็จะต ีกัน แต่ถ้าเปิดให้เขาดูออนไ ลน์อย่ าง

เดียวโดยเราไม่ประก บเขาก็ไม่เอา อีกอย่ างการเรียนของลูกมันตรงกับเวล าที่เราทำง าน 8 โมงถึง 11 โมง

แพทวิ่งสามง าน คือเราทำใจไว้แล้วว่าลูกเราไม่ได้จริงๆ แต่พูดตรงๆก็ไม่คิดว่าเ ด็กอนุบ าลจะมีซ้ำชั้ น

คิดว่าเดี๋ยวไปไ ล่ต ามเอาตอนโ รงเรียนเปิด ตอนนี้แพทก็ช็ อกเลยว่าลูกจะต้องซ้ำชั้ นจริงๆหรอ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *