ศรเ พชร ศรสุพรรณ อาก ารทรุ ดหนั ก

ศรเ พชร ศรสุพรรณ อาก ารทรุ ดหนั ก ห ามส่งโ รงพย าบาล ตอนนี้ ยังไม่ได้สต ิ

ศรเ พชร ศรสุพรรณ อาก ารทรุ ดหนั ก ห ามส่งโ รงพย าบาล ตอนนี้ ยังไม่ได้สต ิ อยู่ในห้อง ไอ ซี ย ู ด้านแฟนคลั บส่งกำลังใจให้รัวๆ

เรียกว่าตอนนี้ทุกคนที่ทราบข่าวต่ างก็ส่งกำลังใจให้กันรัวๆ สำหรับนักร้ องรุ่นใหญ่ ศรเ พชร ศรสุพรรณ

ที่ล่ าสุดทางครอบครับต้องพาส่งโ รงพย าบาลเป็นการด่วนอีกครั้ง และครั้งนี้ถึงขั้นเข้าห้อง ไอ ซี ย ู   ที่โ รงพย าบาล ศิริร าช ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้สต ิ

อย่ างไรก็ดีก่อนหน้านี้ ศรเ พชร ศรสุพรรณ นักร้ องลูกทุ่งระดั บตำน าน เคยถูกห ามส่งโ รงพย าบาลมาแล้วรอบหนึ่ง

โดยป่ วยเป็นอาห ารเป็นพิ ษ มีอาก ารอาเ จียน อาก ารเ วียนหัว รวมถึงหน้ามื ดท านข้าวไม่ได้ ไม่มีแ รง

ทางด้ านลูกชายอย่ าง ศิริโ ชค ศรสุพรรณ จึงรีบพาคุณพ่อเข้ารักษ าที่โ รงพย าบาลธนบุรี1​ กรุงเ ทพฯ จ นเมื่ออาก ารดีขึ้น

คุณหม อก็อนุญ าตให้กลับบ้านได้ โดยเ หตุก ารณ์นี้เ กิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา
แต่ล่ าสุดวันนี้ 2 พ.ค.

เ ฟศบุ๊ กของ ศิริโ ชค ศรสุพรรณ ได้โ พสต์ถึงอาก ารป่ วยของคุณพ่ออีกครั้งว่า  ตอนนี้พ่อ ศรเ พชร อาก ารท รุดห นัก

ห ามส่งโ รงพย าบาลเมื่อคืนนี้ ตอนนี้อยู่ห้อง ไอ ซี ย ู ยังไม่ได้สต ิ ขอให้สิ่งศั กสิ ทธิ์ทั้งหลายทั้งป วงคุ้ มคร องพ่อด้วยนะครับ

ง านนี้ก็มีแฟนๆ ต่ างเข้าไปส่งกำลังใจให้คุณพ่อ ศรเ พชร ศรสุพรรณ หายจ ากอาก ารป่ วยโดยเร็ว ขอส่งกำลังใจให้ห ายไวๆ กลับมาแข็งแ รงไวๆนะคะ

แหล่งที่มา:ejan

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *