เปิดโ ฉมหน้าผู้หญิงคนเดียวที่ โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ ม ยกหัวใจให้ 40 กว่าปี 

เปิดโ ฉมหน้า  หมู สมญ า  ภรรย า  โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม  ผู้หญิงคนเดียวที่ย กหัวใจให้ 40 กว่าปี 

เป็นอีกคนที่มากความสาม ารถเเละเราคุ้ นหน้าคุ้ นต ากันเป็นอย่ างดีสำหรับ  โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม ตลกชื่อดังที่มีลักษณะหัวโ ล้น

โด่งดังจากร ายการก่อนบ่ายคล ายเ คลียด เเละเป็นตลกเเถวหน้าคนหนึ่งของเ มืองไทย เเละก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัว

โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ ม  ที่ล่ าสุดมีอาก ารป่ วยทรุ ดหนั ก รอผ่ าตั ดด้วยโ รคปอ ดทะล ุ โดยเรื่องร าวสาเ หตุการป่ วยครั้งนี้  เป็ด เชิญยิ้ ม

กล่าวว่าทราบมาจ าก  นุ้ย เชิญยิ้ ม  โดย เป็ด เชิญยิ้ ม  ได้กล่าวว่า  จากที่ได้เจอก็ทำให้รู้ว่าเขาไม่ค่อยได้ดูแลตัวเอง

บุห รี่ก็สู บค่อยข้างมาก เ ลิกไม่ได้สักที จึงทำให้ปอ ดทะล ุไปหมดแล้ว ก่อนหน้าจ ากที่โป๊งเหน่งเข้าโ รงพย าบาลบ่อยๆ

ก็เพราะเรื่องโ รคปอ ดทะล ุ ซึ่งตนเองก็ได้มีการเ ตือนแล้วกับการที่โป๊งเหน่งสู บบุห รี่เยอะ แต่ก็เขาก็ไม่ฟัง

ได้แต่ยิ้มพร้อมหัวเราะ เราก็ทำง านกันมาตั้งนาน ปอ ดทะล ุไปหมดแล้ว เ ลิกบุห รี่ไม่ได้สั กที เป็นห่ วงพอสมควร

อยู่ด้วยกัน 20-30 ปี อยู่บนถนนตลกด้วยกัน อยู่ก่อนบ่ายเ กือบ 20 ปี ที่โป๊งเหน่งมาอยู่ เหมือนคนในครอบครัว

ได้ยินข่ าวก็ต กใจ ปอ ดทะล ุเยอะมาก ตอนนี้ใส่แ พมเ พิร์สแล้ว เดินไม่ได้ เดินแล้วเ หนื่อยห อบ รอผ่ าตั ดอยู่

เเละในวันนี้ทีมข่ าวจะพาทุกท่านมา เปิดโ ฉมหน้า  หมู สมญ า  ภรรย าที่  โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ ม  ยกหัวใจให้คนเดียว 40 กว่าปี

ง านนี้  หมู สมญ า  จะสวย อบอุ่นใจดีขนาดไหน เราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

เปิดโ ฉมหน้า  หมู สมญ า  ภรรย า  โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ ม

เปิดโ ฉมหน้า  หมู สมญ า  ภรรย า  โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ ม

เปิดโ ฉมหน้า  หมู สมญ า  ภรรย า  โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *