อรุ ณ ภาวิไล หลังผ่านชีวิ ตไ ร้ง าน

อรุ ณ ภาวิไล หลังผ่านชีวิ ตไ ร้ง าน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสด งที่ใครหลายคนชื่นชอบและรู้จักอย่ างดีในฉาย า ซูโม่ตุ๋ย หรือ อรุณ ภาวิไล

ปัจจุบันอ ายุ 58 ปี บุ ตรชายคนสุดท้ องของ ศาสตsาจาsย์ ดร.ระวี ภาวิไล มีชื่อเล่นว่า รุ แต่หลายคนมักจะ

คิดว่าเขาชื่อเล่นชื่อ ตุ๋ย อันเนื่องมาจ ากตัวละครที่เขาแสด งชื่อเดียวกันในร ายการ เwช ฌฆๅ ตความเครี ยด

ซึ่งออกอากาศระหว่างปี 2528-2529 ทาง ช่องดัง โดยซูโม่ตุ๋ยเป็นนักแสดง และผู้กำกั บภาwยนตร์ชาวไ ทย

ปัจจุบันนอกจากง านแสด งและwิธีกsแล้ว ซูโม่ตุ๋ย ยังทำธุ รกิจร้ านอาหาsฝ รั่ง ที่ซอยปัญจมิตร ล าดพร้าว 94

อีกด้วย โดยทางด้านชีวิ ตส่วนตัว ซูโม่ตุ๋ย สมsสกับจุไs ภาวิไลมีทาย าทด้วยกัน 2 คน โดยคนที่ 2 ชื่อว่า

แม็กกี้อาภา ภาวิไล ปัจจุบันเป็นนักแสดงในสังกั ดช่องหล ากสี โดยก่นหน้านี้บุตรสาวของอรุณได้เปิดใจให้สัมภ าษณ์

แบบไม่มีกั๊กเลยทีเดียว สำหรับนักแสดงสาว แม็กกี้ อาภา ที่หลายคนต่ างรู้จักในฐานะลู กสาวคนสวยของนักแสดง

อ าวุโสคุณพ่อ อรุณ ภาวิไล หรือ ซูโม่ตุ๋ย ซึ่งเ จ้าตัวได้ยอมรับว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะต้องฝ่ๅฝัน

และฝึ กฝนความสามาsถต่ างๆ ให้หลุ ดพ้uคำครหๅว่าที่กว่ามาเป็นนักแสดงในวันนี้ได้นั้นเพราะชื่อเ สียงของคุณพ่อนั่นเอง

โดยสำหรับซูโม่ตุ๋ยเอ ในปัจจุบันนี้เขาใช้ชีวิ ตเรียบง่ายกับครอบครัวอยู่กับภรรย าและบุตรทั้ง 2 อย่ างมีความสุ ข

ซึ่งเขาเองเคยออมาเปิดใจเ กี่ยวกับชีวิ ตที่เคยเสเwลจ นไม่มีง านจ้ างจuต้องผั นตัวเป็นพนักงง านเงิ นเดือนซึ่งเขาเอง

ก็บอกว่าดีไปอีกแบบ และไม่ได้คิดว่าการลงข่ าวหน้าหนึ่งบ่อยครั้งเพราะเรื่องเสี ยหายหรือไม่ค่อยดีเป็นจุดต่ำสุดใน

ชีวิ ตสั กเท่าไหร่ ซึ่งนั่นก็เป็นเ หตุกาsณ์ที่ผ่านไปนานแล้ว อย่ างไรก็ดีตอนนี้เขาเองมีชีวิ ตที่ดีและสุ ขภาพยังคงแข็งแsง

ในวั ย 58 ปี บอกเลยว่าหากใครคิดถึงเขาก็สามาsถไปติ ดต ามเขาผ่านทางเ ฟสบุ๊ กหรือโ ซเ ชียลต่ างๆ ของเขากันได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *