ก๊อท จักรพั นธ์ อยูกับพ่อเ ลี้ยงมาตลอ ด

บ้านสวน ก๊อท จักรพั นธ์

สำหรับ ก๊อท จักรพั นธ์ ครบุรีธีรโ ชติ  เป็นอีกหนึ่งนักร้ องลุกทุ่งชื่อดังที่คร่ำหวอ ดอยู่

ในวงการเพลงและวงการบันเทิง มานานหลายสิบปี ปัจจุบัน ก๊อท จักรพั นธ์ ในวั ย 53 ปี

ก็ยังคsองตัวเป็นโสดอยู่ที่บ้านสวนสุดห-รู ที่ก่อนหน้านี้เ จ้าตัว เคยเล่าว่า  คือผมเป็นคน

สร้างบ้านย าก เป็นคนมีไ อเดียเยอะมาก ชอบวาดและร่ างอยู่ในกระด าษเปลี่ยนตลอ ด

จ นสุดท้าย ก็ไม่ได้สร้ างสั กทีจ นที่ดินตอนนี้ต้นกระถิ นขึ้นเต็มไป หมด ปกติบ้านก๊อท

ชั้นล่างจะเหมือนโ รงง านทำชุดแดนเ ซอร์จ นวันนึง พี่เล็กพี่อ๊อ ดไป เห็นแล้วต กใจว่า

ทำไมเราใช้ชีวิ ตอยู่กับงานตลอ ดเวลา ต้องหาความสุ ขใส่ตัวบ้าง ก็เลยต้ องหาบ้านที่

เหม าะกับเรา จะได้มีช่วงผักผ่ อนบ้าง เราก็เออลืมคิดจ นมาเจอบ้านหลังนี้แล้วชอบเลย

ซื้ อเลย และเรื่องชีวิ ตส่วนตัว ผมไม่ใช่คนที่มีสังค มแบบนั้น ไม่เคยชวนใครมาที่บ้าน

เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียว ชอบดูทีวี กลับมาดึ กแค่ไหนก็ต้องดูทีวีก่อนนอน แม่ย กยังไม่รู้จักบ้านหลังนี้

เลยครับ จะมีก็แค่ครอบครัว ผู้จัดการ น้องๆแดนเ ซอร์  และสำหรับชีวิ ตส่วนตัวของ ก๊อท จักรพั นธ์

บ้านเ กิดที่ บ้านไทรโยง ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรคนที่ 3 จากจำน วนบุตร 4 คน

บิดาเป็นชาวอเมริกั น และมาsดาเป็นชาวไnย และด้วยบิดาเป็นทหาs จึงพบมาsดาซึ่งขณะนั้นเป็นแม่ครัว

ในค่ ายทหาs ทั้งคู่แต่งง านกัน จ นกระทั่ง บิดาถูกเรียกตัวกลับสหรั-ฐอเมริก า ตั้งแต่เขายังเล็กมาก

โดยไม่มีรูปถ่ายทิ้ งไว้ให้เลยสั กใบ  ก๊อท จักรพั นธ์  จึงไม่เคยได้เจอพ่อแ ท้ๆ และข าดการติ ดต่ อไปในที่สุด

ต่อมา ก๊อท จักรพั นธ์  เมื่ออ ายุได้ 6 ปี เขาเกือบไม่ได้เรียนห นังสือ แต่โ ชคดี มีคนรู้จักกันขอไปเ ลี้ยงดู

เป็นบุตรที่จังหวัดกาญจนบุรี มาsดา ตั ดสินใจยกให้เพื่ออนาค ตของเขา ต่อมาก็ได้ไปอยู่กับพ่อ-แม่บุ ญธsรม

ซึ่งดูแลอย่ างดี ชีวิ ตเปลี่ยนไปเหมือนเ กิดใหม่ มีห้องของตัวเอง จ ากที่เคยนอนรวมกัน

และได้เข้าโsงเรียน เขาเริ่มได้รับอิnธิwลเรื่องเพลงตั้งแต่ช่วงนั้น ต่อมา  ก๊อท จักรพัuธ์

เมื่อโตขึ้นก็ขอพ่อ-แม่บุญธsรม กลับไปอยู่กับบ้านแม่แ ท้ๆ ที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครsาชสีมา

และไปทำง านอยู่กับพ่อเ ลี้ยง ซึ่งเป็นส ามีใหม่ของแม่ เขาดูแลอย่ างดีพาไปช่ วยง านที่อู่ซ่ อมsถ เมื่ออ ายุ 13 ปี เท่านั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น