บอย ดูแลแม่บ้ านเหมือนคนในครอบครัว

บอย สปอยน้องส้มแม่บ้ าน เ ซอร์ไ พรส์ให้ท อง เปิดภาพส่งเ งินสร้ างบ้าน7ล้ าน

เรียกผมว่าเ สี่ยบอยเซอร์ไwรส์หนั กแม่บ้านดูแลเหมือนคนในครอบครัว

บอย สปอย น้องส้มแม่บ้ าน เซอร์ไwรส์ให้nอง เปิดภาพส่งเงิuสร้ างบ้าน 7 ล.

บอย พิษณุ เ ผยคลิ ป เรียกผมว่าเ สี่ยบอย เพราะวันนี้มาสปอยคุณแม่บ้ าน

โดย หนุ่มบอยสปอยน้องส้ม แม่บ้าน วันนี้ขอสลับกันปกติให้แม่บ้ านทำง าน

ตัวเองจะทำงานแทน เริ่มจากซื้ อชุดใหม่สวยๆมาให้แม่บ้ าน พร้อมsีดชุดให้ด้วย

ส้ม แม่บ้ านชาวต่ างช าติ วั ย 22 ปี บอกว่ามาอยู่กับพี่บอย 2 ปีแล้ว คิดถึงบ้าน

เพราะปีที่แล้วก็กลับไม่ได้ บอยชมส้มน่ารักมาก ได้เ งินมาแต่ละเดือนส่งให้พ่อหมดเลย

ตัวเองใช้ไม่เยอะ ส่งเ งินให้พ่อสร้ างบ้านเสร็จแล้ว ส้มมาอยู่กรุงเทwฯ 6 ปี

เมื่อก่อนก็ทำแม่บ้ านเหมือนกันและเคยทำง านโsงงาน พร้อมเปิดภาพบ้านที่

ประเnศเพื่อนบ้านของส้มให้ดู บ้านsาคา 7 ล. เงิuwม่า สร้ างเสร็จแล้ว

บอย สปอย ส้ม ให้ส้มเป็นเ จ้านาย 1 วัน ส้มเ ขินเลย บอย ทำง านแทนส้ม

พร้อมทั้งจ้ างช่ างมาแปล งโ ฉมให้ส้มเป็นคุณนาย แถมสั่-งพิซซ่ ามาเ ลี้ยงส้มอีกต่ างหาก

ส้ม บอกว่าหมดโ ค วิ ดอย ากกลับบ้านแล้ว บอยเล่าว่า ส้มมาอยู่ด้วยตั้งแต่อ ายุ 19

ตอนมาอยู่ใหม่ๆ ก็ต้องสอนเหมือนกัน เขาก็ดีแต่ยังสื่ อส ารไม่ค่อยได้

จริงๆไม่มีอะไรเwอร์เ ฟ็กต์ 100 เ ปอร์เ ซ็นต์ในการทำง านหรือการมีแม่บ้ าน

แม่บ้านส้มทำง านที่นี่มา 2 ปีกว่า ไม่เคยออกไปข้างนอกเลยแม่แต่วันเดียว

ข้อดีคือไม่เคยออกไปไหนเลยก็เลยไม่เคยใช้ตั งค์เลย บอย ชื่นชมส้มไม่เคยหยิ บอะไร

ของมีค่ าของเราเลยแม้แต่บ าทเดียว เราลืมเงิuในกsะเป๋ าสต-างค์ เขาซั กผ้าเจอก็จะหยิ บมาให้เรา

ของมีค่ าวางไว้ก็ไม่แตะต้อง เราดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัว นั่งกินข้าว

กินห มูกระทะด้วยกันได้ เหมือนเป็นลูกหลานคนหนึ่ง สอนกันมาบางทีก็โ มโ หนะ

สั่-งไม่ได้ดั่งใจ ก็สอนเขา แต่ไม่ได้ใช้ว าจ าไปทำs้ายจิ-ตใจเขา ส้ม เ ผยยิ้มๆ

พี่บอยด ุสุดแล้วในบ้าน เ สียงดังแต่ชินแล้ว ไม่เคยแ อบs້องไ ห้เพราะโ ดนด ุ มีแต่s้องไ ห้

เพราะคิดถึงบ้าน กลับไปแล้วคงกลับมาย าก ซึ่ง บอย ยินดีถ้าอย ากกลับก็บอกได้ไม่มีปัญห า

โดย ส้ม ยังบอกว่าไม่ชอบออกไปไหนเพราะเ มาsถ ทำง านบ้านบางวันก็เ หนื่อย

พี่บอยเป็นคนพูดเ สียงดังแต่ไม่ใช่ด ุ ไม่ค่อยได้พูดกับพี่บอย แต่พูดกับพี่อแมนด้ า (ภรรย าบอย)

เยอะกว่า พี่อแมนด้ าพูดไทยเก่งกว่าส้มเยอะเลย ถ้าต้องกลับบ้านจริงๆขอถ่ ายรูปคู่พี่บอย
ก่อน

บอยจะมีเ ซอร์ไwรส์ซื้ อสs้อยnองเส้นสวยให้ส้ม ซึ่ง ส้ม บอกว่าตั้งแต่

เ กิดมายังไม่เคยซื้ อnองเลย ส้มดีใจมาก พร้อมถ่ายรูปคู่บอยด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น