พ่ออี๊ด 80 ยังแข็งแ รง

พ่ออี๊ด สุประวัติ 80 ยังแข็งแ รง

เป็นอีกหนึ่งนักแสดง ผู้จัด และผู้กำกั บ ที่ค ร่ำหวอ ดในวงการบันเทิงมาอย่ างย าวนานมากกว่า 50 ปี

สำหรับ พ่ออี๊ด สุประวัติ ปัทมสูต  ศิลปินแห่งช าติสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ.2553

ปัจจุบันก็ยังคงทำง านอยู่ในวงการบันเทิง ปัจจุบัน  พ่ออี๊ด สุประวัติ ปัทมสูต  อ ายุ

กว่า 83 ปี แล้วแต่ท่านยังคงแข็งแsง รับบทเป็นคุณต า-คุณปู่คอยเลี้ยงหลานๆ

ในชีวิ ตจริง และสำหรับ ชีวิ ตส่วนตัวของ พ่ออี๊ด สุประวัติ ปัทมสูต

เป็นนักแสดงและผู้กำกั บ ชาวไทย-โ ปรตุเกสเ กิดที่ กรุงเทwมหานคร

เป็นบุตรของ ขุ-นไมตรีสเน่หา (ไสว ปัทมสูต) กับ nองใบ ปัทมสูต จบการศึ กษาจากโsงเรียน

สวนกุหล าบวิทย าลัยและโsงเรียนพ านิชยการเชตุพนได้รับปริญญ า

คณะมนุ ษยศ-าสตร์มหาบัณฑิ ตกิ ตติมศั กดิ์จากมหาวิทย าลั ยsามคำแ หง

ด้านชีวิ ตส่วนตัวพ่ออี๊ด สุประวัติ สมsสกับ  ศรีสุดา สุกิ จจวนิช  มีบุตรทั้งสิ้ น 4 คน

คนแรกชื่อ  ก้ามปู สุวsรณปัทม์(สุวรsณ สุกิจจวนิช)  คนที่สอง  กุ้งนาง ปัnมสูต

(ศรันย า สุกิ-จจวนิช)  และ  ชัชเ วทย์ สุกิ จจวนิช  และบุตรที่เ กิดกับนีรนุช เ มฆใหญ่

น้องสาวของ  นันทวั น เ มฆใหญ่  คือ  กษาปณ์ ปัทมสูต  อีกทั้ง  พ่ออี๊ด สุประวัติ ปัทมสูต

 ยังเป็นพ่อต าของนักแสดงตลกชื่อดังอย่ าง  น้าเป็ด เชิญยิ้ ม  อีกด้วย ซึ่งแต่งง านกับ

ก้ามปู สุวsรณปัทม์  โดยก่อนหน้านี้  น้าเป็ ด เชิญยิ้ ม เคยเล่ าว่าสมัยที่พบรักกับคุณ

ก้ามปู สุวsรณปัทม์  บุตรสาวของ  พ่ออี๊ด สุประวัติ ปัnมสูต  ท่านไม่ปลื้ มนัก

และไม่ยอมรับน้าเป็ ด เชิญยิ้ ม  จึงตั ดสินใจพาบุตรสาวย้ ายออกไปอยู่ด้วยกัน โดย

น้าเป็ ด เชิญยิ้ ม  เล่ าว่า  พาปูห นีออกมา แล้วตอนนั้นแม่ย าย ก็มาหาถึงบ้าน

เ ทียนแwรหน้าประตูตั้งเตรียมขอขม-า พอเปิดประตูเท่ านั้นแหละ เทียนแwรวางเรา

ก็กsาบแม่เขาก็ข้ ามหัว ข้ามทั้งเทียน และหัว เราเข้าไปกอ ดปูไว้ แล้วแม่เขาก็พูดว่าจะกินน้ำใ ต้ศอ ก

เขาเหร อเราก็บอกว่าแม่ผมแ ยกทางกันกับอดี ตภรรย านานแล้ว และผมรัก ปูจริงๆแม่

ผมจะอยู่กับผู้หญิงคนนี้ จ นปัจจุบัน  น้าเป็ ด เชิญยิ้ม และ ก้ามปู สุวsรณปัทม์

ก็คsองรักกันมาย าวนานหลายสิบปีพิสู จน์รักแท้ให้พ่อต า-แม่ย าย  ได้เห็น

จ นสามาsถร่วมใช้ชีวิ ตกันมาจ นแ ก่เฒ่ าได้ถึงทุกวันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น