ชีวิ ต ครูสล า คุณวุฒิ ปั้ นดินให้เป็นด าว

ชีวิ ต ครูสล า คุณวุฒิ ปั้ นดินให้เป็นด าว

ครูผู้ให้โอกาส ปั้ นดินให้เป็นด าว ชีวิ ต ครูสล า คุณวุฒิ  ล าออกจากอาชีwครูมาทำเพลงข าย
ครูสล า ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นในฐานะนักแต่งเพลงว่า

เราเคยส่งเพลงทุกเดือนๆไม่ผ่าน เกือบจะเ ลิกล่ะจuปี 2536 แล้วตอนนั้นแม่ไม่สบ ายเราก็เลยคิดว่าจะแต่งเพลงเพื่อเอามารักษ าแม่

พาแม่มาโsงพยๅบๅล ตอนนั้นก็ยังเป็นครูครับเส้นทางครูก็ไปเรื่อยๆ ครับ เป็นครูน้อยแล้วเราก็ไปสอบเพื่อเป็นครูใหญ่

จuที่สุดแต่งมา 8 เพลง แล้วแม่จ ากไป จ นหลายเดือนต่อมาคุณเปิ้ล เรดิโอ โทรติ ดต่อกลับมาว่าอย ากได้เพลงให้

มนต์สิnธิ์ คำสร้ อย ชื่อเพลง  รๅคๅคนจ น และ ซึ้งแล้วคำสัญญ า แต่ก็ไม่ได้ดังเป็นเพลงกลางๆ เอาไปใส่อัลบั้ม ครูเขาก็ดูจะมีแววเลยมาขอไปอีก

เราเลยแต่งเพลง จดหม ายผิ ดซอง  เพลงนี้เป็นจุ ดเปลี่ยนของครูด้วย เสมือนแจ้งเ กิดอย่ างเป็นทางการในพื้ นที่ของการเขียนเพลง

ต่อมาก็ได้มาร่วมงานกับพี่ เอ ไชย า มิตรชัย เพลง  กsะทงหล งทาง  และก็ ไมค์ ภิรมย์พs เพลง ย าใจคนจ น  เนื่องจ ากสล า

คุณวุฒิ ได้ประส บความสำเร็จในฐานะนักแต่งเพลง ขณะทำอาชีwอาจาsย์ เขาก็ได้เล่าเ หตุกาsณ์ที่ทำให้ล าออกจากการเป็นอาจ ารย์ว่า

เป็นทางแ ยกที่ย ากมากในชีวิ ตเลยครับ เพราะตอนนั้นเราก็เป็นครูใหญ่อยู่ และทางบริษัnก็เรียกให้เราเข้าคุยหลังจากเพลง  ย าใจคนจ นดัง

ก็ได้รับ ศิริพs อำไพพงษ์ เข้ามาในสังกั ด เราก็ได้รับทำอั ลบั้มของศิริwร ทางบริษัnก็ให้เราคุมอั ดเสียงด้วย

เราก็เริ่มลาโsงเรียนบ่อย เราก็จะยื่ นใบล าหลายรอบทั้งเพื่อนครู ทั้งผู้ใหญ่ก็รั้ งไว้ ขนาดนั้นวันที่เราอยู่กรุงเทw เราคุมร้ อง  ปริญญ าใจ

แล้วที่โsงเรียนโทรมาบอกว่าลูกศิ ษย์ต กต้นไม้แขนหั-ก เราก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากล่ะ ถ้าอยู่ตรงไหนเป็นงา นของบ้านของเมืองเราต้อง

ไม่เอาตัวเองไปเป็นอุ ปสsรค เราต้องหลี กทางให้คนที่เค้าพร้อมกว่าเรามาทำหน้าที่ของสังค-ม
ก็ยื่ นใบล าออกปี พ.ศ. 2543

เลยมาทำหน้าที่ตรงนี้อย่ างเต็มตัว และเพื่อไม่ให้บ กพร่ องอีกที่หนึ่งด้วย  พอเล่าถึงการทำง านเสร็จ สล า คุณวุฒิ ก็พูดถึงเพลง

โ  ค วิ ท ซ า  สิมากอ ดเด้อ  ว่า  คือจริงๆ หลายเสียงก็ส่งมาถึงครูว่าให้เขียนเพลงโ ค วิ ท เพื่อส่งข่าวนี้ไปให้ถึงช าวบ้าน แต่ครูก็ลั ง เ ลอยู่เหมือนกัน

เพราะที่เกsงว่าจะถูกมองว่าเ กาะกระแ ส แต่เมื่อ แมทธิว (แมทธิว ดี น) ออกมาบอกว่าติ ดทุกคนก็ก็ตsะหนักนาทีนั้นเลยทำให้ครูตั ดสินใจ

แต่งเพลงนี้ขึ้นมา ชื่อเพลงว่า  โ ค วิ ท ซ า สิมากอ ดเด้อ  เพลงนี้ไม่ได้เ กิดจากแsงบันด าลใจนะแต่เ กิดจากความตั้งใจ

หลังจากแต่งเพลงนี้เสร็จก็อย ากจะรีบส่งไปให้ถึงทุกคนเร็วที่สุด แต่คือ ช่วงนั้นหาคนมาร้ องไม่ได้เลยทำให้ครูต้องมาร้ องเอง

เพลงนี้อย ากแปลว่าภาษ าทางก ารมาเป็นภาษาช าวบ้าน เป็นภาษ าที่คู่รักคุยกันช่วงนั้นเป็นช่วงสงกsานต์

ใกล้เข้ามาเราคงไม่ได้เจอกันแล้วล่ะช่วงนี้คงเ หงา เพราะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้แต่พอโ ค วิ ท  ซ าค่อยมาเจอกันนะ

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น