ภาพหาดูย าก ทางไปนาในสมั ยก่อนใครเ กิดทันแลະเคยใช้บ้าง

ภาพหาดูย าก ทางไปนาในสมั ยก่อนใครเ กิดทันแลະเคยใช้บ้าง

ในปัจจุบันนี้ เ ทคโนโลยีแลະความทันสมัยต่ าง ๆ เข้ามามีบทบ าท ในชีวิ ตปรະจำวัน ของผู้คนมากยิ่งขึ้น วิถีชีวิ ตของผู้คนในอดี ต กับปัจจุบัน จึงเปลี่ยนไป

ภาพความทร งจำ ของผู้คนในอดี ต กับปัจจุบั น จึงแ ตกต่ างกัน

อย่ างเช่น สิ่งหนึ่ง ที่ผู้คนในอดี ต อาจจະเคยเห็น เคยใช้งาน หรือ อาจจະยังอยู่ในความทร งจำ นั่นก็คือ ทางไปน า ในอดี ต โดยเฟสบุ๊ ค เwจ. ข่อยฮักอ ีสาน ได้เ ผยภาพ พร้อมรະบุข้อความว่า…


โ สกทางไปน า สมัยก่อน สุ่มื้อนี้ คือสิบ่มีให้เห็นแล้วเนาະครับ พี่น้อง

โสกทางไปนา ขอบคุณภาพจากเwจ. ข่อยฮักอ ีสาน

ทางไปนา สมัยก่อน ขอบคุณภาพจากเwจ. ข่อยฮักอ ีสาน

ความคิดเห็น จากชาวเน็ ต

หลาย ๆ ที่ ยังมีใช้อยู่

หลายคน ก็ทันได้เห็นอยู่

หากใครที่เ กิดทัน หรือเคยใช้งานทางเหล่ านี้ ก็คงถือว่า คุณไม่ใช่เ ด็กแล้วล่ະค่ະ ซึ่งก็เป็นภาพความทร งจำ ที่หลาย ๆคนยังคงคิดถึงกันอยู่เสมอ

 

ขอขอบคุณที่มาจาก. เwจ ข่อยฮักอ ีสาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *