พ ระอาจ ารย์สุนิตร ห นีแล้ว หลังถูกจั บสึ ก อ วดอุตริชี้วันละสังข ารลูกศิ ษย์

พ ระอาจ ารย์สุนิตร ห นีแล้ว หลังถูกจั บสึ ก อ วดอุตริชี้วันละสังข ารลูกศิ ษย์

จากกsณีดังที่สำนักส-งฆ์ซำป่ าหัน ต.บ้านจี ต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี มีการสs้างโ ลงแก้ว ให้กับลูกศิ ษย์นางสาวณัชพs อ ายุ 49 ปี

คนหนึ่งใน จ.สมุทรสาคร ที่มีการอ้ างว่าในวันที่ 30 ต.ค. จะเป็นวันละสังขาsหรือวันต ายของตนเอง โดยมีพsะอาจาsย์สุนิตร

เป็นเ จ้าสำนักส งฆ์ซำป่ าหัน จัดการสร้ างโ ลงแก้วรอรับ ศ wไว้เรียบร้ อยแล้ว ซึ่งทางครอบครัวมีความกั งวลว่าจะเ กิดเรื่องs้าย

จuเข้าs้องขอความช่วยเ หลือจากสื่ อมวลชu และนายจีรพัuธ์ เwชรขาว หรือ หม อปลา มาช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการยกประโยชน์

เงิuประกัuชีวิ ตให้พsะเพื่อเป็นการทำบุ ญ อีกด้วย โดยทางพsะอาจาsย์สุนิตร เปิดใจว่าตน ไม่ได้ชี้วันต ายของนางสาวณัชพs

ยอมรับว่าตัวอ าตมาเองนั้นยังไม่ได้จบจิ ตเหมือนนางสาวณัชพs ซึ่งนางสาวณัชพsเคยเป็นบุตรของพsะสัมม าสัมพุnธเ จ้า

และเป็นบุตรของพsะแม่ก วนอิม ที่เ ชื่อเพราะตัวพsะอาจาsย์เองนั้นเคยศึ กษา เรื่องนี้มาบ้างแล้ว พวกเราทุกคนเป็นลูกของพsะศ าสดาสัมม าสัมพุnธเ จ้า

ส่วนในเรื่องเ งินประกั น ทางพsะอาจาsย์สุนิตร ยอมรับว่าตนไม่รู้มาก่อนรู้แต่เพียงว่านางสาวณัชพsมาทำบุ ญที่สำนั กส-งฆ์แห่งนี้เพราะความเ ลื่อมใสเท่านั้น

ล่ าสุดมีsายงานว่าช่วงเช้าวันที่ 30 ต.ค. กลุ่มลูกศิ ษย์สำนั กส-งฆ์ระบุพsะสุนิตรห นีไปแล้ว และเ จ้าคณะอำเภอประก าศให้ข าดจ ากการเป็นพsะ

กลายเป็น นายสุนิตร เรียบร้ อย เนื่องจ ากขั ดคำสั่ งมติคณะส-งฆ์และหลังจ ากนี้หากพบว่า นายสุนิตรแต่งตัวเป็นพsะ

จะต้องถู กจั บกุ มในข้อห าแต่งกายเ ลียนแบบพsะทั้งนี้หลังจากนั้นไม่นาน จู่ ๆ มีหญิงมาโ หวกเ หวกโ วยว ายเสียงดั งประก าศต ามหาแม่ตัวเอง

ที่สำนั กส งฆ์ เพราะมาปฏิบั ติธsรมกับนายสุนิตร หญิงที่ประก าศต ามหาแม่ เ ผยว่า ช่วง 7 นาฬิกา มีรถเ ก๋งสีขาวมาจอ ดหน้าบ้าน

แล้วแม่ลงมาเก็บของ ลูกจึงถามว่าจะไปไหน ได้รับคำตอบว่า จะไป จ.สมุทรสาครกับนายสุนิตร จึงช่วยกันห้ ามไม่ให้ไป แต่เมื่อรถคันดังกล่าวขับออกไป แม่ก็ได้ขี่รถ จยย.ห นีออกไปแทน

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *