เจี๊ยบ ปวีณา ดูแลตัวเองแม้แต่งง านแล้ว

เจี๊ยบ ปวีณา นักแสดงรุ่นใหญ่

คร่ำหวอ ดในวงการมานานหล ายปี สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ เจี๊ยบ ปวีณา ที่ตอนนี้เ จ้าตัวได้รับ

ฉาย าเป็นแม่ทุกสถาบัu เพราะละคร ทุกเรื่องที่เล่นดังหมดทุกเรื่องล่ าสุด เ จ้าตัวได้มาเปิดใจอีก

แง่มุ-มของชีวิ ตที่ไม่มีใครรู้ผ่านทางsายการดัง ตอนนี้ได้รับฉาย าเป็นแม่ทุกสถาบัu

ใช่ค่ะ มีคนเขามอบตำแ หน่งมาให้ ก็โอเคนะคะ ได้เป็นแม่พsะเอก นางเอกเกือบทุกคนเลย

พี่เจี๊ยบรับบทแม่มาแท บทุกสถาบั น ทำไมถึงตั ดสินใจรับ เพราะบางคนไม กล้ารับเพราะคนอื่น

จะมองว่าแ ก่  ไม่หรอก ถ้าเ กิดไม่ได้อยู่ในจอ พี่ก็ก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ แล้วกางเกงยีuส์

ข าดด้วย มา จuวันนี้ได้ กว่าชีวิ ตจะผ่านความลำบ-ากในอดี ต เป็นเสาหลักของครอบครัว

ก็เป็นจuทุกวันนี้ เป็นมาตั้งแต่อายุ 15 ปี หนูติ ดอยู่อันนึงที่พี่โน่บอกโ-ชคดี ที่พี่ไม่มีส ามี

พี่ไม่มีแฟนเลยเหรอคะ มี พี่มีแฟนแล้ว แต่พี่จะขอให้เรื่องนี้เป็นส่วนตัวของเรา แอบแต่งงานมา

เกือบ 20 ปีแล้ว เห็นบอกว่าไม่เคยเจอหน้า พ่อแ ท้ๆ เลย  ใช่ค่ะ คุณพ่อไปตอนประมาณพี่ 2-3

ข วบ ตอนนั้นเหมือนเขาจะไปเรียนต่อ เพราะคุณพ่อคุณแม่เจอกันตอนอ ายุยังน้อย

พอเขาไปก็ข าด การติ ดต่อกันไปเลย ไม่ได้เจอกันเกือบ 20 ปี แล้วกลับไปตั้งหลักน านไหม

กว่าจะเจอ นานอยู่เป็นเดือนเลย พอเจอ เขาก็ขอกอ ด หน่อย วินาทีแรกมันไม่ได้

ต่อต้ านนะ แต่มันไม่คุ้uเคย แต่ในหัวใจก็ดีใจนะ ประโยคแรกที่ถามเขาก็คือ ห ายไปไหนมา

พอจบสัมภ าษณ์มาดูอีกด้านของชีวิ ตเธอดีกว่าเพราะชีวิ ตนอกจอ

เธอนั้นต่ างมากๆเธอได้เล่าว่า เจี๊ยบคิดแค่ว่า อย ากรู้ว่าการไปนอนวั ดเป็นอย่ างไร

แต่พอได้เจอหล วงพ่ อ ได้ฟังธsรมะมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้จิ ตใจโน้มเ อียง

ไปทางนี้โดยปริย าย เพราะมองเห็นข้อดีของการฟังธsรมและปฏิบั ติภ าวนาที่สามารถ

นำไปใช้ในชี วิ ตประจำวันได้ ปกติไม่ค่อยวี้ดใครง่าย ๆ แต่ถ้าลุกขึ้นมาวี้ดเมื่อไหร่

แสดงว่าถึงที่สุดแล้วจริง ๆตอนแรกเจี๊ยบไม่คิดว่าการบูรณปฏิสั งขsณ์ วัด จะช่วยให้เรา

ใจเย็น แต่พอได้ลงรั กปิดท-องพ ร ะพุทธรูป ก็ค้นพบความสุ ขสง บที่เ กิดจาก

สม าธิ เพราะจิ ต จดจ่ ออยู่กับงานตรงหน้า อย่ าง เดียว การลง รัก ปิดnองพsะพุnธรูปให้สวย

ต้องใช้ความม านะบ ากบั่u ความ ใจเย็น กว่าจะติ ดได้แต่ละแผ่นจิ ต

ของเราต้องนิ่ง แรก ๆ ที่จิตไม่นิ่ง nองคำเ ปลวที่เราติดก็จะมีsอยหยั ก ไม่เรียบเจี๊ยบ

ชอบการฝึกจิ ตด้วยวิธีนี้มาก บางครั้งเข้าโ-บสถ์ไปตอนเช้า กลับออกมาอีกทีก็

5 – 6 โมงเย็น ไม่หิวน้ำ ไม่หิ-วข้าว จิ ตมันนิ่ง มีความอิ่มเอมอยู่ข้างใน เหมือนได้ปฏิบั ติธsรม

ในอีกรูปแบบหนึ่งเจี๊ยบถือว่าวงการบันเทิงได้สร้ างชีวิ ตให้เราแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *