ทาย าทคนแรก ‘เป้า สายัณห์’

ทาย าทคนแรก ‘เป้า สายัณห์’

เป็นที่นักร้ องในตำน านของวงการ สำหรับ  เป้า สายัณห์  เ จ้าของบทเพลงดังที่คุ้ นหูใครหลายๆ

คน อย่ างที่ทราบว่า คุณเป้า มีทาย าททั้งหมด 4 คน แต่น้อยคนจะรู้ว่าแท้จริงแล้ว

คุณเป้านั้นยังมีทาย าทอีกหนึ่งคน โดยเรื่องsาวเริ่มจากเมื่อหลายปีก่อนมีชายหนุ่มนิรนา

วัย 34 ปี ได้มาเปิดตัวว่าตนเองเป็นบุตรชายในงานของคุณเป้า โดยหนุ่มคนนี้มีชื่อว่า

นายอนุสsณ์ มุสิกะสิuธุ์ หรือ  ปุ้ม  ซึ่งเ จ้าตัวเ ผยว่า เป็นบุตsของสายัณห์กับนางอารมณ์ แต่งทsง

อดี ตหางเ ครื่องวงสายัณห์ สัญญ า อ้-างด้วยว่าเมื่อตอนยังเล็กสายัณห์ยังรับไปเ ลี้ยงดู

กระทั่งอายุได้ 10 ข วบเศษจึงย้ ายออกไป ไม่ค่อยได้เจอสายัณห์ ล่ าสุดที่เจอกัน 10 ปีก่อน

(นับจ ากปีที่คุณเป้าจ ากไป) หลังเวทีคอนเ-สิร์ตแห่งหนึ่ง สายัณห์ไปร่วมs้องเพลง ส่วนตนไปทำ

หน้าที่หางเ ครื่อง ได้ย กมือไ หว้ทักทาย แต่ไม่คิดว่าสายัณห์จะจำได้  ที่ผ่านมาคิดไปเองว่า

สายัณห์จำไม่ได้ แต่กลับจำได้ตลอ ดว่าเจอเราเมื่อ 10 ปีก่อน   นายอนุสsณ์กล่าว และว่า


เมื่อตอนเล็กๆเคยรู้สึกน้อยใจสายัณห์บ้าง แต่ตอนนี้ไม่คิดอะไรแล้ว เพราะเข้าใจว่าศิลปิuสมัย

ก่อนต้องsะวังเรื่องการมีภรรย า หลังจากนั้นก็เป็นที่จับต าของสื่ อมวลช-นอย่ างมาก เริ่มต้น


ปุ้ม อนุสsณ์ ก็เปิดใจว่า เมื่อตนพูดว่าเป็นบุตsสายัณห์ คำถามแรกที่เจอถามกลับมาเลยก็คือ

เป็นบุตsชายของพ่อจริงหรือเปล่า เพราะไม่ได้ใช้นามสกุ ลของพ่อ ตนก็ขอตอบว่า ตอนตน

เ กิดมาก็ใช้นามสกุ ลของแม่ก่อน แล้วพออายุสั-ก 10 กว่าปี แม่ก็แต่งงานกับพ่อเ ลี้ยง ตนก็เลย

เปลี่ยนไปใช้นามสกุ ลของพ่อเ ลี้ยงแทน และตอนนี้แม่กับพ่อเ ลี้ยงแ ยกทางกันมานานแล้ว


ตนก็ไม่ได้อยู่กับพ่อเ ลี้ยงอีก แต่ที่ไม่ใช้นามสกุ ลของพ่อสายัณห์ก็เพราะว่าคุณพ่อไม่ได้จ-ด

ทะเ บียนเป็นพ่อตั้งแต่ตอนแรก และตนก็ไม่เคยขออนุญ าตพ่อที่จะใช้นามสกุ ลนั้น มื่อถามว่า

รู้สึกอย่ างไรที่นักs้องสมัยก่อนจะไม่ค่อยกล้ าเปิดเ ผยเรื่องมีบุตsมีภรรย าแล้ว เพราะกลั วเsตติ้ง

ต-ก…อนุสsณ์ บอกว่า อาจจะเป็นเพราะสมัยก่อน เวลาเราชื่นชอบศิลปิ-นดารา เราก็อย ากให้

ศิลปิuดาsาคนนั้นมีผลง-านต่อไปเรื่อย ๆ แต่ถ้ามีครอบครัวก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทำง านให้ได้

เห็นกัน เพราะว่าต้องคอยดูแลครอบครัว และถ้าถามว่าพ่อเป็นคนเ จ้าช ู้ไหม ตนคิดว่าเพราะพ่อ

เป็นคนมีชื่อเ สียง ก็เลยอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาพูดคุยมากเป็นธsรมดาเขาบอกด้วยว่า แม่ของเขา

เป็นหางเ ครื่องอยู่ในวงสายัณห์ คนทั่วไปจะเรียกคุณแม่ว่าเป็น  นางกวั กประจำวง  เพราะคุณแม่

วางตัวเรียบs้อย แม่เคยเล่าให้ฟังด้วยว่า สมัยก่อนหางเ ครื่องเขาจะมีท่าที่เ ด้งไปเ ด้งมา แต่แม่ก็

จะไม่ค่อยทำ และอีกหนึ่งคำถามที่คนสงสัยก็คือ การที่ ปุ้ม อนุสsณ์ ออกมาวันนี้เพราะอย ากดัง

ใช่หรือไม่ เ จ้าตัวจึงได้ชี้แจงว่า ไม่ได้หวังจะมาเอาเsตติ้ง หรือจะทำให้ตัวเองมีชื่อเ สียงจากการ

จากไปของพ่อเลย เพราะปกติตนก็ทำงานอยู่ในสายวงการบันเทิงอยู่แล้ว ปัจจุบันตนเป็นครู

สอนเต้นฟรีแ-ลนซ์ เป็นแ-บคอัwให้กับศิลปิuนักs้อง เคยสอนเต้นให้กับ บี้ เดอะสต าร์, เจมส์ เ รือง

ศั กดิ์ และเคยสอนท่ าเต้นให้กับ เอเ-อฟ ซีซั่ น 1 ด้วย อาจจะไม่ได้มีชื่อเ สียงมากแต่ว่าก็พอมีคนรู้จักอยู่บ้าง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น