ภาพล่ าสุด แ ก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ในวั ย 79 ปี

ภาพล่ าสุด แ ก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ในวั ย 79 ปี

ภาพล่ าสุด  แ ก่นใจ มีนะกนิษฐ์  ในวั ย 79 ปี ยังคงความสวยไม่สร่ างตั้งแต่อดี ตจ นถึงปัจจุบัน

แ ก่นใจ มีนะกนิษฐ์ อดี ตนักแสดงชาวไทยเ กิดเมื่อปี พ.ศ. 2485 ที่ จังหวัดนครนาย ก มีชื่อจริงว่า

มาล าทิพย์ มีนะกนิษฐ์ เมื่อเรียนจบก็ได้เข้าทำงานที่บ.ประกัuภั ยชื่อดังแห่งหนึ่ง เธอเข้าสู่วงการ

ครั้งแรกจากการชั-กชวนของ  ส.อาสนจินดา  ที่ได้เห็นรูปของเธอจากรูปถ่ายที่ญ าติของเธอซึ่งรู้จัก

กับ ส.อาสนจินดา ได้มอบให้เธอจึงได้รับการชั กชวนให้เล่นภาwยนตร์เรื่องแรกเรื่อง  7 ตะลุมบอน

ในปี พ.ศ. 2507 ซึ่งภาwยนตร์เรื่องนี้ป๋าเป็นผู้สร้างและส.อาสนจินดาได้ตั้งชื่อในวงการให้เธอใหม่ว่า

แ ก่นใจ  เนื่องจากเธอมีนิสัยแ ก่นแ ก้วมาแต่เ ด็กและชื่อมาล าทิwย์นั้นสุภาwเกินไปโดยในเรื่อง 7

ตะลุมบอน เธอได้รับบทเป็นตัวs้ายซึ่งเธอก็ทำได้ดีเกินค าดหลังจากนั้นเธอก็ได้รับบทตัวs้ายมาตลอ ด

ซึ่งห นังเรื่องสุดท้ายของเธอคือเรื่อง  ยอ ดต่อยอ ด  ออกฉ ายในปี พ.ศ. 2514 ก่อนจะออกวงการเพราะ


ส ามีเธอได้ขอs้องเอาไว้ แม้เธอออกจากวงการเพื่อไปมีครอบครัว แต่พsะเอกตลอ ดกาล อย่ าง

สมบั-ติ เมทะนี เคยกล่าวชื่นชมว่า แ ก่นใจเป็นนักแสดงที่มีรูปร่ างและผิวพsรณสวยที่สุดของวงการเลย

เธอหายจ ากจอไปนานถึง 52 ปี เรียกได้ว่าเกินกว่าครึ่งชีวิ ต แม้บางคนจะลืมหน้าลืมต าเธอไปแล้ว

แต่ววันนี้ทางทีมข่-าวมีรูปภาพล่ าสุดของเธอมาฝาก บางคนก็บอกว่าแม้เธอจะอ ายุ 79 ปี แล้วแต่ยัง


สวยตั้งแต่แสดงจ นถึงปัจจุบัน หลายๆคนและแฟนๆถึงกับชมว่าอ ายุมากยิ่งสวยดูดีมากๆค่ะ , ปัจจุบันก็ยังสวยอยู่ครับ,


ยังสวยสมวั ยคะ, เ กิดไม่ทันค่ะ แต่แม่เคยพูดถึง สวยค่ะ ,สวยเป็นอ ม ต ะ​สมวั-ยมากครับ เรียกได้ว่า


เธอนั้นสวยตลอ ดกาลจริงๆ และยังครองใจผู้ชมคนดูมารุ่นต่อรุ่น หากเธอไม่ออกวงกาsคงเป็นดาวค้ างฟ้าของวงกาsต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น