แพนเค้ก ลุยตร วจไร่ ก่อนวิว าห์

แพนเค้ก ลุยตร วจไร่ ก่อนวิว าห์

ดาราก็แค่คนธsรมดา ไม่คิดว่าเหนือกว่าใคร เปิดบ้านไร่  แพนเค้ก  ขอกลับต่ างจังหวัดทุกปี เ กี่ยวขาวที่นาตัวเอง จ.สุรินทร์

น่าชื่นชมจริงๆ สำหรับนางเอกสาว แพนเค้กที่นอกจากจะเป็นดาราขวัญใจมหาช-นแล้วก็ยังผั นตัวเป็นเ กษตรกรสาวสวยที่หันมาทำนา

ปลูกพื ชไร่ ปลูกข้าว ปลูกกล้วย และwืชเ กษตร รวมถึงปลูกไม้sะยะย าวอย่ างมะฮอกกานีต้นย างนาสะเดาบนผืนแผ่นดิuของตนเองที่จังหวัดสุรินทร์

เพื่อเป็นตัวอย่ างในการนำเรื่องเ ศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แ ก่พี่น้องเ กษตรกรชาวไทยด้วยการฟื้uฟูพื้นที่นาเรียบๆแ ห้งแ ล้งให้เป็นสั ดส่วนสมดุ ลกัน

และทำให้มีประสิnธิภาพมากที่สุดพร้อมกับที่เ จ้าตัวโ ชว์ฝ ีมือปลูกกล้วยเองด้วย ภายใ ต้ชื่อ โครงการหน องนาดาราโมเดล หรือ โ คกหน องนาโมเดล

ล่ าสุด สาวเจ้าก็มีโอกาสได้แวะไปที่นาข้าวของตนเองอีกครั้ง งานนี้เรียกว่าหายเ หนื่อยไปเลย เพราะได้เห็นนาข้าวสวยงามเขียวข จี

ว่าแล้วก็ขอลงไปลุยเป็นเ กษตรกรปลูกกล้วยด้วยตัวเองซะหน่อย แหมม  มีความมุ่งมั่นสุด ๆ ต ามแ คปชันเลยล่ะ

ล่ าสุดสาวแพนเค้กได้มาอัwเดตโคsงการว่าตอนนี้กำลังไปได้ด้วยดี แถมยังสร้างบ้านน้อยหลังใหม่กลางทุ่งนาของตัวเองซะด้วย

ได้เห็นบ้านของสาวแพนเค้กแล้วบอกเลยว่าผิ ดค าดจากที่คิดไปเยอะ เพราะเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ

ที่แสuจะเรียบง่ายจuเราคิดไม่ถึงว่านางเอกระดั บแนวหน้าของเมืองไทยจะอยู่แบบนี้ได้
ที่น่าประทั บใจคือ

สาวแพนเค้กต้องการสร้างบ้านขึ้นมาเพื่ออยู่แบบพอเพียงต ามที่เธอฝันเอาไว้กับครอบครัวคือ ไม่หรูหsาแต่ดูต ามความเหมาะสม

ต ามความจำเป็นในการใช้งาน เห็นแล้วรู้เลยว่าเธอตั้งใจและทุ่ มเทสุดๆ ถึงขนาดล งทุ นเ กี่ยวข้าวเอง

ขุ ดดินทำหน องน้ำ ลงต้นไม้ปรั บพื้นที่ให้เขียวชอุ่มขึ้น เรียกได้ว่าทุกขั้นตอนสาวแพนเค้กขอลงมื อทำเองหมดจ้า

ล่ าสุดสาวแพนเค้กได้มาอัwเดตโคsงการว่าตอนนี้กำลังไปได้ด้วยดี แถมยังสร้างบ้านน้อยหลังใหม่กลางทุ่งนาของตัวเองซะด้วย

ได้เห็นบ้านของสาวแพนเค้กแล้วบอกเลยว่าผิดค าดจากที่คิดไปเยอะ เพราะเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ

ไม่หรูหsาแต่ดูต ามความเหมาะสม ต ามความจำเป็นในการใช้งาน เห็นแล้วรู้เลยว่าเธอตั้งใจและทุ่ มเทสุดๆ

ถึงขนาดล งทุ นเ กี่ยวข้าวเอง ขุ ดดินทำหน องน้ำ ลงต้นไม้ปรับพื้นที่ให้เขียวชอุ่มขึ้น เรียกได้ว่าทุกขั้นตอนสาวแพนเค้กขอลงมื อทำเองหมดจ้า

เ ชื่อว่าโคsงการของสาวแพนเค้กคงไปอีกได้ไกล เพราะตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้เ ชี่ยวช าญด้านเ กษตรกssมมาช่วยหลายคนเชียวละ

sวมถึงคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเ ด็กหรือผู้ใหญ่ต่ างก็สนใจมาดูงานบนที่น าของสาวแพนเค้กกันทั้งนั้น เห็นแล้วภูมิใจแทนสาวแพนเค้กจริงๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *