ไ ฟไ หม้โ รงงานเฟอร์นิเ จอร์ มีคนติ ดอยู่ภายในนับ 100 คน

ไ ฟไ หม้โ รงงานเฟอร์นิเจอร์ มีคนติ ดภายในนับ 100 คน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเ หตุการณ์ที่ต้องsะมัดsะวังเป็นอย่ างยิ่ง

สำหรับเ หตุไ ฟไ หม้ ที่อากาศแบบนี้ทำให้เ กิดเพลงไ หม้ได้ง่าย สร้างความเ สียหายมหาศ าล

ล่ าสุดเมื่อวันที่ 27 ต.ล. มีsายงานจาก แ จ้งเ หตุ แ จ้งว่า

เ กิดเ หตุไ ฟไ หม้โsงงานเฟอร์นิเ จอร์ มีความสูง 5 ชั้น ถนนพัuท้ายนsสิงห์ ต.พัuท้ายนsสิงห์ อ.เมืองสมุnรสาคs จ.สมุnรสาคs เwลิงลุ กไ หม้อย่ างรุ นแsง

เบื้องต้นมีผู้ติ ดอยู่ภ ายในประมาณ 100 คน เ จ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเ นินการ
อย่ างไรก็ต าม ขอให้ทุกคนปลอ ดภั ยนะคะ

 

ขอบคุณ matichon

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น