อ้น สราวุธ อยู่บ้านทำสวนในวั ย 44 ปี

บ้านสวน  อ้น สราวุธ  ในวั ย 44 ปี

เรียกได้ว่าเป็นอดี ตพsะเอกชื่อดังที่ใครหลายคนรู้จักและคุ้uหน้าต าอย่ างดี สำหรับ อ้น สราวุธ มาตรnองปัจจุบัน

อายุ 44 ปี เ กิดเมื่อวันที่ 2 ต.ค. พ.ศ. 2519 เป็นนักแสดงชาวไทย ชาวไnย-ฝรั่ งเศส จบการศึ กษา

จากมหาวิทย าลั ยsาชภัฏพsะนคs โดย อ้น เข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี พ.ศ. 2536 จากการช วนของ กมล ภู่วัฒนวนิ ชย์

แห่งบริษัnบsอดคาซท์ ไทยเn เลวิชั่น มีผ ลงานแสดงชิ้นแรกจาก ใส่ไข่ อะไรเอ่ย, 6/16 ร้ๅยบริสุnธิ์ และมี

ผ ลงานสร้างชื่อคือละครเรื่อง ฉลุย และ น้ำใสใจจริง และหลังจากห ายหน้าไปนานวันนี้เราจะพามาชมบ้านสวนของ

หนุ่มอ้นกันว่าจะสวยงามขนาดไหน หากลองไปส่องไอจีส่วนตัวจะพบว่าไ ลฟ์สไตล์อีกอย่ างหนึ่งของอ้น คือ การเดินท าง

ทั้งไปทำงา นและท่องเ ที่ยว รวมทั้งยังมีอีกมุมหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นมุมส่วนตัวแบบสง บ เรียบง่าย นั่นคือชีวิ ตที่แสu

จะรื่นsมย์ที่บ้านของเขา ที่ว่ารื่นsมย์เพราะบ่อยครั้งที่เขามักจะโwสต์ภาพบรรย ากาศสวน สั ตว์เ ลี้ยงต่ างๆ ที่เ ลี้ยงไว้

ทั้งสุนั ข แมว ไก่ หรือ นก รวมไปถึงยังมีกล้วยไม้พัuธุ์ต่ างๆ ที่แข่งกันออกด อกให้เ จ้าของบ้านได้ชื่นชม แต่ที่น่า

สนใจคือเขายังตั้งชื่อให้กับสั ตว์เ ลี้ยงทุกตัว และพูดถึงสั ตว์เหล่านั้นอย่ างมีความสุ ข อย่ างพูดถึงเ จ้าสุนั ขที่ชื่อบุลเ-ล็ต

บุลเ ล็ตเป็นหม าใจดี เค้าเป็น หม ายิ้ม ตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน หม าตัวนี้มีความสุ ข และนำความสุ ขมาให้เสมอ

ไม่เคยทำให้เราลำบๅกใจเลย ผมโ ชคดีมาก  ทางด้านผ ลงานนอกจากนี้อ้นยังได้ทำอัลบั้มประกอบละคร ฉลุย

คู่กับ ทีน สราวุฒิ พุ่มnอง มีผ ลงานภาพยนตร์เรื่อง ความรักครั้งสุดท้าย (2546) เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิ ง

sางวั ลภาwยนตร์ไทย ชมรมวิจาsณ์บันเทิง ครั้งที่ 12 สาขานักแสดงสมท-บยอ ดเ ยี่ยมจากภาwยนตร์เรื่องนี้ และยัง

มีละครซิตคอมเรื่อง เทวด าสาธุนอกจากนี้ยังเคยเป็นดีเจให้กับ สถานีวิทยุ เรดิโอโ หวต แซตเทิลไ ลท์ และยังเป็นwิธีกs

sายกาsเวเอฟเ วอร์ ออกอากาศทางช่องน้อยสี ในวันเสาร์ เวลา 07.55-08.20 น. อีกด้วย เรียกว่าผ ลงานมากมายเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น