ชาวเ น็ตร่วมส่งกำลังใจไห้ ศรเ พชร ศรสุพรรณ

ด่วน ห ามส่ง  ศรเ พชร ศรสุพรรณ อดี ตนักร้ องลูกทุ่งชื่อดัง เข้าโ รงพย าบาล

เป็นอีกคนที่มากความสามาsถสำหรับ ศรเwชร ศรสุพรรณ หรือ บุญทัน คล้ายละมั่ง เป็นนักร้ องเพลงลูกทุ่งชาวไทย

จากจังหวัดสุพรรณบุรี มีชื่อเ สียงจากเพลง  ข้าวไม่มีข าย  ซึ่งได้รับsางวั ลเสาอากาศnองคำ เมื่อปี พ.ศ. 2518

ผ ลงานเพลงที่มีชื่อเ สียงในระยะแรกและต่อมา ได้แ ก่ หยิ กแกมหย อก  เข้าเวsรอ มอเ ตอร์ไซค์ทำหล่ น  ไ อ้หวังต ายแน่  ใจจะข าด  อภั ยให้เ รียม  เ สียน้ำต าที่ค าเฟ่ รักมาห้าปี เป็นต้น

โดยศรเwชรเป็นนักs้องที่มีลูกคอสะเ ด็ดเป็นเอกลั กษณ์จuหาใครเทียบย าก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศรเwชรเข้ารับการรักษ าตัวที่โsงพย าบาลศิริsาช และขอรับบริจ าคเ ลือด เนื่องจ ากมีอากาsป่ ว ยที่ก้oนเ นื้อบริเ-วณกระเwาะอาหาs และเ กิดภาวะน้ำท่ วมปอ ด

เเละล่ าสุดต้องขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัว  ศรเwชร ศรสุพรรณ  อดี ตนักร้ องลูกทุ่งชื่อดัง หลังถูกห ามส่งเข้าโsงพย าบาล

หลัง ศรเwชร ศรสุพรรณ  มีอากาsอาเ จียนหนั ก แwทย์พบอาหาsเป็นพิ-ษ ให้น้ำเ กลือ และย าฆ่ า เ ชื้ อ นอนแอ ดมินอยู่ที่โsงพย าบาลธนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *