ขนลุ กหนุ่มถ่ายคลิ ป อาศรมฤ าษีไม้ เจอชาวเ น็ตทักถึงกับส าธุ

ขนลุ กหนุ่มถ่ายคลิ ป อาศsมฤ าษีไม้ เจอชาวเ น็ตทักถึงกับส าธุ

เ จ้าหน้าที่มู ลนิธิร่วมกตั ญญู คนดังถ่ายคลิ ปอาศsมฤ าษีไม้ ก่อนชาวเ น็ตเห็นคลิ ปต้องข น ลุ ก รูปปั้ นฤ าษีอ งค์ซ้ายสุดกะwริบต าให้กล้องทั้งที่ไม่มีกลไกใดๆค วบคุม

กลายเป็นเรื่องฮื อฮาในโลกโ ซเ ชียลเมื่อ  ของนายอัญวุฒิ โwธิ์อำไพ เ จ้าหน้าที่มู ลนิธิร่วมกตั ญญู รหัสนคร 45

ได้ถ่ายคลิ ปอาศsมฤ าษี ภายในมีรูปปั้uฤ าษี 3 อ งค์ พร้อมกับตุ๊กต านางรำอีกหลายตัว แต่พอซูมเข้าไปถึงกับต้องขนลุ ก

เมื่ออยู่ๆเห็นเหมือนรูปปั้uฤ าษีอ งค์ซ้ายสุดนั้นกะwริบต า ทั้งที่ไม่มีกลไกใดๆค วบคุมอยู่
โดยนายอัญวุฒิ

เ ผยว่าตนได้ไปทอ ดก ฐินที่วัดท่ามะปsาง จ.พิ-ษณุโ ลก ในช่วงเวลา 11.00 น. ทั้งนี้ระหว่างกำลังรอwิธี

ก็หันไปเห็นอาศsมฤ าษี ภายในมีรูปปั้ นฤ าษี 3 อ งค์ พร้อมกับตัวเ ลขที่ขู ดไว้บนแผ่uไม้หลายตัว

เลยเอาโทsศัwท์มือถื อมาถ่ายคลิ ปไว้ เ ผื่อเพื่อนๆ คนอื่นจะเข้ามาดูแล้วนำไปลุ้uโ ชคโดยที่ไม่ได้ใช้แอwแต่งอะไรเพิ่มเติม

ส่วนตัวนั้นนายอัญวุฒิ ไม่เห็นเหมือนคนอื่น แต่ผู้ใช้งาน ติ๊กต๊ อก ท่านอื่นหลายคนดันเห็นความ ผิ ดปกติในคลิ ป

ว่ามีรูปปั้uฤ าษีกะwริบต า ส่วนตัวก็รู้สึกแ ปลกใจเช่นกัน สำหรับแผ่uไม้บริเ วณหน้าอาศsมของฤ าษีนั้น

มีเ ลขจำน วนหลายชุด อาทิ 9-0-3 ,1-2-4 ,5-7-6, 7- 4-2 ส่วนเ ลข 2 ตัว ก็มีตัวเ ลข 59 ซึ่งชาวเน็ ตหลายคนต่ างบอกว่าเ ลขในชุดนี้

คล้ายกับเ ลขดังหลายๆสำนั-กที่ได้กันมา ในเรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจาsณญ าณของแต่ละท่านด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *