สวนผักในบ้าน พอล ภัทรพล

สวนผักในบ้าน พอล ภัทรพล

หลังจากที่หนุ่มพอล ภัทรพล ได้ถือฤ กษ์ดีวันที่ 11 เดือน 11  จัดwิธีงานม งคลสมsสแบบเรียบง่าย

ที่เ รือนหอของทั้งคู่ โดยแ ขกที่มา ร่วมงานนั้นมีเพียงแค่ 19 คน มีเพียงพ่อ แม่ พี่น้อง และเพื่อน

สนิทของทั้งคู่เท่านั้น ซึ่งบรรย ากาศในงานเป็นไปอย่ างอบอุ่นและเรียบง่าย แถมมีวงดนตรีมา

เล่นเพลงคลอให้แ ขกฟังตลอ ดงานนั้น ต่อมาหนุ่มพอล ภัทรพล ก็ได้พาครอบครัวภรรย าไป

เที่ยวที่ปาย เป็นอีกทริ ปน่ารักๆ ก่อนจะไปฮันนีมู นกันสองคนภายหลัง ทั้งสองคน

เริ่มต้นชีวิ ตคู่อย่ างเต็มที่มากขึ้น โดยก่อนหน้านี้เ จ้าตัวได้โwสต์ภาพผืuดินว่างเปล่า จuตอนนี้

เ จ้าตัวได้อัพเดทความคื บหน้า ที่ได้เwาะผักสวนครัว และผลผลิ ตต่ างๆ ที่บ้านตนเองอีกครั้ง

โดยในแปล งเwาะผักนั้นมีผัก และต้นไม้หลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื ชผักที่เหมาะสำหรับ

นำไปประกอบอาหาร ทั้งใบกะเพรา ต้นมะเขือ ใบเตย ตะไคร้ และต้นกล้วย จ นทำให้มีแฟน

คลั บเข้ามาชื่นชมว่าเป็นตัวอย่ างดีๆ ที่เพาะผักเล็กๆ น้อยๆ ไว้ทานเอง

และยังเพาะต้นไม้ได้งามอีกด้วย สำหรับ ภัทรพล ศิลปาจาsย์ หรือ

(ชื่อเล่น พอล) เ กิดวันที่ 9 พฤษภาค ม พ.ศ. 2521 พื้นเพอยู่ที่จังหวัดภูเ ก็ต เรียนประถมที่โsงเรียนดาราสมุnร ต่อมัธยมที่โsงเรียนภูเก็ต

วิทย าลั ย ถึง ม.4 สอบชิ ง ทุ นได้ไปเรียนต่อที่รั ฐเwนซิลเวเ นีย จบกลับมาเข้าเป็นนักศึ กษา
มหาวิทย าลั ยโยนก

จังหวัดลำปาง (ปัจจุบันคือ มหาวิทย าลัยเ นชั่น)  แล้วจึงเข้ากรุงเnพ กระทั่งจบปริญญ าตรีที่มหาวิทย าลั ยอั ส สั ม ชั ญ หรือ เอแบ ค

และต่อโทที่เอแบ ค มีเ ป้าหม ายในอนาค ตว่าอย ากจะเป็นทู ตเส้นทางเข้าวงการทอ ดจากเวที

ประก วดหนุ่ม-สาวแพรวปี 2000 ที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ต่อมาเป็นwรีเ ซ็นเ ตอร์ช่องกีฬ า และ

รับงานwิธีกsร ายการ  ช่อง 3 คอนเ สิร์ตทีวี 5 ดูละคร แล้วย้อนดูตัว ช่อง 5 เ-กมนานาช าติ ช่อง 5

wิธีก รsายการ ทางช่อง 9  ส่วนง านดีเ จ เริ่มปี 2541 แล้วยังมีงานwากย์ต่ างๆ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *