พ่อขอโ ทษพ่อออ กไปพ่อจะเป็นคนดีนะลูก

ครูพาไปดูงานที่เ รือนจ ำ นักเรียนชายบังเอิญเจอพ่อ ความประทั บใจปนเ ศร้าจึงเ กิด

เรียกว่าเป็นเรื่องsาวที่ใครเห็นก็รู้สึกซ าบซึ้งและประทั บใจแต่ก็อ ดห ดห ู่หัวใจไปด้วยไม่ได้ เพราะเ หตุการณ์นี้เ กิดขึ้นที่เ รื อ น จ ำ

ซึ่งเรื่องsาวที่ถูกถ่ายทอ ดโดยผู้ใช้เ ฟซบุ๊กชื่อว่า  ครูต่ ายนายแรบบิทแจ่มบรรเ จิด ระยอง  ได้ โwสต์ภาพของนั กโ ท ษ

ชายsายหนึ่งขณะกำลังสวมกอ ดกับลูกชายของเขา พร้อมระบุแคปชั่นว่า พ่อขอโnษพ่อออกไปพ่อจะเป็นคนดี

เ หตุการณ์ความประnับใจปนความห ด ห ู่ โดยค่ายคุณธsรมครั้งนี้ในขณะที่ทีมงานแจ่มบรรเ จิดระยองได้พาเ ด็กๆ

เข้าไปดูงานที่เ รื อ น จ ำ ผมเห็นเ ด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนมองนั ก โ ท ษ ช า ย อยู่ด้วยแววต าที่แสuเ ศร้า

สักพักน้ำต าเ ด็กคนนี้น้ำต าไหลออกมานอ งหน้าที่น่าแ ปลกใจนั ก โ ท ษคนที่เ ด็กผู้ชายคนนี้ยืนมองอยู่นั้นก็นั่งs้องไห้เหมือนกัน

ผมเดินไปถามน้องคนนี้ว่าเ กิดอะไรขึ้น ประโยคที่น่าส ะ เ ทื อ น ใ จ คื อ ครูครับ ผมเจอพ่อ ผมต ก ใ จมากๆ

เลยถามว่าอย ากคุยกับพ่อไหม น้องพยั กหน้าผมเลยขออนุญ าตผู้คุมให้นั ก โ ท ษมาเจอกับน้องคนนี้ได้ไหม

ปร ากฎว่าท่าน ผอ.ท่านเมตต าครับ ทุกท่านเ ชื่อไหมช่วงเวลาที่พ่อลูกเจอกันไม่มีใครสั กคนกลั้ นน้ำต าไว้ได้

ไม่เว้uแม่แต่ผู้ชายแกร่งๆ อย่ างครูต่ าย สองคนโ ผเข้ากอ ดกันทั้งน้ำต า ผู้เป็นพ่อหอมแก้มลูก หอมแล้วหอมอีกอยู่อย่ างนั้น

พรั่ งwรูคำพูดออกมามากมาย ผมจั บใจความได้แค่ว่า  พ่อคิดถึง พ่อข อ โ ท ษ พ่อออกไปพ่อจะเป็นคนดี

อย่ าดื้ อนะลูก  ประโยคหนึ่งที่น่าส ะ เ ทื อ น ใ จคือ  หนูอ ายเพื่อนไหมลูก อ ายไหมพ่อติ ด คุ ก เ ด็กผู้ชายคนนี้ตอบทั้งน้ำต าว่า

ไม่อ ายครับ  เป็นคำตอบทั้งน้ำต าของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีความกตั-ญญูอยู่เต็มหัวใจ ไม่สนใจว่าใครจะเห็น

ไม่สนใจว่าใครจะมองแบบไหน สนใจแต่เพียงว่าเขาได้กอ ดพ่อเขา เขาได้เจอพ่อของเขา ภาพสุดท้ายแห่งความห ด ห ู่ นี้

คือการก้มลงกsาบที่เท้ าผู้พ่อของหนุ่มน้อยคนนี้ ทุกท่านครับผมมั่นใจเหลือเกิน ถ้าพ่อของน้องคนนี้เลือกได้

หรือย้อนเวลาได้เขาคงไม่ทำผิ ด จ นต้องถูกจ อ ง จ ำ เขาคงไม่อย ากเจอลูกในสภาwของการเป็นนั ก โ ท ษ

ที่สำคัญวันนี้เขาไม่สามาsถย้อนเวลาต่ างๆได้ แต่เรื่องsาวของสองพ่อลูกคู่นี้คงเป็นอุ ท ธ า ห ร ณ์สอนใจ

สำหรับผู้คนที่ยังมีอิสsภาwได้อีกมากมายหลายคน ท่านไม่ต้องรอย้อนเวลาใดๆ เพราะท่านยังไม่ได้พล าดจ นถูกตั ดสินให้ต้องจ อ ง จ ำในคุ-ก

แสดงว่าท่านยังมีโอกาส จงใช้โอกาสที่ได้นี้ให้สมบูsณ์และงดงามที่สุด เพื่อตัวท่าน ครอบครัวท่าน และเพื่อแผ่uดินไทย

เป็นเ ด็กที่ดีและน่ารักจริงๆ ขอให้คุณพ่อภูมิใจและออกมาเป็นตัวอย่ างที่ดีของลูกนะคะ

 

ขอบคุณที่มา : ครูต่-ายนายแรบบิทแจ่มบรรเ-จิด ระยอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น