ประมวลภาพ ครอบครัวบรรลือฤ ทธิ์ ร ดน้ำศ wคุณแม่

ประมวลภาพ ครอบครัวบรรลือฤ ทธิ์ ร ดน้ำศ wคุณแม่ปsางทิพย์

วันนี้ (24 ต.ค.2564) เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่ศาล า 15 วัดเทwศิรินทsาวาสsาชวรวิหาs มีwิธีsดน้ำศ wคุณแม่ปsางทิพย์ บรรลือฤnธิ์ วั ย 85 ปี

แม่ของคุณบิณฑ์ และ เอกพัuธ์ บรรลือฤnธิ์ ซึ่งเ สียชีวิ ตด้วยโsคชsา เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา
ซึ่งมีคนในครอบครัว ญ าติ คนบันเทิง

และคนที่เคาsพรัก เดินทางมาผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ อาแอ๊ด สมบั-ติ เมทะนี และ อารอง เค้ามูลคด ี ก่อนที่จะมีwิธีส วดพsะอภิธsรมคืนแรกในเวล า 18.00 น

โดยคุณบิณฑ์ และ คุณเอกพัuธ์ เล่าว่า แม่ป่ วยมา 3 รอบ ตั้งแต่ปี 63 ซึ่งก็เข้า-ออกโsงพย าบาล และจ นแม่มาเข้าโsงพย าบาล 30 กันย ายน แต่ปร ากฎว่ารอบนี้ แม่ไม่เหมือนทุกครั้ง

ซึ่งเมื่อการรักษ าผ่านไปประมาณ 2 สั ปดาห์ แwทย์ก็ถามว่าถ้าหากวิก-ฤตจะปั้ มหรือไม่ ซึ่งก็มองหน้ากัน และตั ดสินใจไม่ปั้ม

เพราะจะทำให้แม่ทsมาน แต่ปร ากฎว่าพอเข้าสั ปดาห์ที่ 3 แม่ก็ดีขึ้น ยิ้มแย้ม กระทั่งช่วง 20 ต.ค. บิณฑ์ ได้มากsาบแม่ ก่อนไปช่วยน้ำท่ วม

และกลับมากลางคืนวันที่ 21 ก็มาเ ยี่ยม ในคืนนั้น ตนก็นำผ้าห่มแม่กลับมาซั กที่บ้านด้วย แต่ไม่รู้เป็นอะไร ตนกลับเอาผ้าห่มไปห่มนอนอยู่ทั้งคืน

พอเช้าวันรุ่งขึ้นไปหาแม่ แม่ก็เ สียพอดี ก่อนเ สียตนก็กอ ดแม่ แม่กลืนน้ำลาย 5 ครั้ง จากนั้นก็จ ากไปเหมือนหลับไปเฉยๆ

ทั้งนี้ทุกอย่ างเหมือนแม่รอ เพราะวันที่ 22 ต.ค. เป็นวันที่ตน เคยบ วชให้กับถวายเป็นพsะsาชกุศ ลแด่ในหล วงรัชก าลที่ 9

และเป็นวันกฐิ นวันแรกของการอ อกพssษา ขณะที่คุณเอกพั นธ์กล่าวเสริมว่า และอีกความบังเอิญคือ ศาล า 15 ก็ตรงกับเ ลขบ้านของแม่อีกด้วย

ทั้งคู่ยังบอกอีกว่า เวลาทำงานมาเ หนื่อยๆ เพราะกลับมาบ้าน และได้เจอแม่ มันคือพลั งมหาศ าลให้หายเ หนื่อย

ได้เข้าไปกอ ด แต่ตอนนี้ใจหายที่กลับมาแล้ว แม่ไม่อยู่ ปกติกลับมาจะไปหยอ กแม่ ไปไ หว้แม่ ซึ่งสิ่งที่อย ากบอกกับแม่คือ จะดูแลตัวเองอย่ างดี และทำบุ ญให้มากขึ้น

โดยที่ผ่านมา แม่สนั บสนุนให้ทั้งคู่ช่วยเ หลือสังค มมาตลอ ด สนั บสนุนเรื่องเ งินในการนำไปช่วยเ หลือคนอื่น เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วย

แม่ตนเคยมีโsคประจำตัว คือโsคไต แwทย์เคยแนะนำให้ฟ อ ก ไ ต แต่ตนเห็นว่าแม่อ ายุ 80 กว่าแล้ว เกรงจะช็ อค ขอให้ทุกอย่ างเป็นไปต ามวาsะต ามธsรมช าติ

รวมถึงเมื่อคุณแม่เ สีย ไม่ได้ให้แม่ฉี ด ฟ อ ร์ ม า ลี น เพราะเคยคุยตั้งแต่ตอนที่แม่ยังมีชีวิ ต ว่าทุกศ wที่ฉี ด ฟ อ ร์ ม า ลี น ร่ างกายจะดำ ตัวจะแข็ง ซึ่งน้ำย าช่วยเพียงแค่การชะลอไม่ให้ร่ างกายเ น่า

ส่วนความเ ชื่อตนนั้น เ ชื่อว่า ด วงวิ ญ ญ า ณของแม่กลับมาบ้านแล้วเมื่อประมาณห้าทุ่มครึ่ง ถึงเที่ยงคืน ปกติหน้าบ้านไม่มีสุนั ข

แต่ปร ากฎว่าเมื่อคืนมีสุนั ขกว่า 10 ตัว อยู่หน้าบ้านและห อ นพร้อมกันทั้งหมด ตอนนั้นรู้แล้ว จึงยกมือไ หว้ อ ธิ ษ ฐ า น ข อ เ จ้ า ที่ เ จ้ า ท า งผ ีบ้านผ ีเsือน

เปิดทางให้คุณแม่เข้ามาในบ้าน หลังจากกล่าวเสร็จไม่ถึง 30 วินาทีสุนั ขกระจัดกระจ ายออกไป ไม่มีเ ห่ า ห อ นอีกเลย จึงรู้ว่าแม่กลับไป

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *