ไม่คิดว่าจะมีชีวิ ตจ นถึงวันนี้ได้

พี สะเ ดิด ไม่คิดว่าจะมีชีวิ ตจ นถึงวันนี้ได้

อีกหนึ่งนักร้ องที่เคยโด่งดังสุดๆมาก่อนอย่ างหนุ่ม  พีสะเ ดิด ก่อนหน้านี้เ จ้าตัวได้ออกมา


เล่าผ่านรายการเ กี่ยวกับปัญห าสุ ขภาพของตัวเองโดยเขาได้ไป ร.พ แต่กลับตร วจ

พบก้ อนที่หน้ าอกทั้งสองข้างแรกๆยอมรับว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรตนไปเล่นคอนเสิร์-ตที่

ต่ างจังหวัดแต่อยู่ๆเ หงื่อออกเยอะมากเลยไปหาหมอสรุปคือเจอจ ากนั้นก็ปรั บ

วิถีการเป็นอยู่ของตัวเองใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นการกินอาหาsจะเ น้นผักผลไม้ส่วนใหญ่

พย าย ามอยู่ให้ปกติที่สุดแต่พอรีเ ช็คอีกรอบสรุปไม่เจอแล้วทำเอาทั้งครอบครัวและตนเอง

งง ไปพร้อมๆกันก่อนหน้าคือคิดเยอะมากเพราะยังไม่อย ากจ ากไปตอนนี้ ไปปรึกษา


อ าจาsย์หลายท่านเป็นความเ ชื่อส่วนบุ คคลทุกคนต่ างบอกกันว่ายังไงตนก็ไม่

มีทางเป็นไปมากกว่านี้ต้องตั้งส ติพย าย ามnานแต่ของมีประโยชน์แล้วคืออากาs

ลดลงจริงๆ เรียกได้ว่าดีใจมาก ส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิง สมัยก่อนมีชื่อเ สียง

แต่ด้วยความเ หลิงนี้แหละ เราอย ากจะใช้ชีวิ ตแบบวั ยรุ่นทั่ว ไปประมาณว่าไปเที่ยวเล่น

แต่อยู่ๆมีคนที่ไม่รู้จักมาก่อนเดินเข้ามาทักว่าหลังจ ากนี้ให้ปฎิบั ติตัวให้ดี จำได้ว่า

ไม่อย ากจะเ ชื่อแต่ก็อย ากลองทำดู สรุปคือเห็นผลจริงๆมีแต่สิ่งดีๆเข้า ไหนจะ

เพลงที่ปล่อยออกมาดังทั่วบ้านจะเห็นว่าขยันโ ปรโ มตอย่ างเต็มที่เลยทีเดียวหนุ่มพี

เป็นอีกคนที่อยู่ในวงการมานานมากแฟนคลั บก็รอลุ้ นอย ากจะฟังเพลงใหม่ของเ จ้าตัวเร็วๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น