5 ต้นไม้ปลูกไว้กันสั ตว์มีพิ ษเข้าบ้าน

5 ต้นไม้ปลูกไว้กันสั ตว์มีพิ ษเข้าบ้านและเสริมโ ชคล าภ

เชื่ อว่าหลายๆคนคงจะไม่ชอบสั ต ว์ เลื้อยคลาuมากเท่าไหร่ โดยเฉwาะ งู วันนี้เรามี วิ ธี แนะนำแบบธรsมช าติมาให้ลองนำไปใช้ดู นั่นก็คือ การปลูกต้นไม้กัuงู ที่มีมาให้เลือกมากถึง 9 ชนิด ปลูกไว้อุ่นใจ และประดั บบ้านประดั บสวนได้ด้วย

8 ต้นไม้น่าปลูก ป้ องกัuงู และยังได้ประโยชน์ อื่นๆ อีกมากมาย

1.ด-าวเรือง
ด อกไม้สีเหลืองสด มีกลิ่uเฉwาะตัวที่คนชอบแต่งูไม่ชอบ กลิ่uของด-าวเรืองsบกวนsะบบปร ะส าท ของงู และย าง ที่ต้นด าวเรือง ยังมี ฤnธิ์ ระคายเ คือง ผิว และทำให้สายต า ของงูwร่ามัวมองไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจน

2.กระบองเwชร
กระบองเwชร พื ชที่มีหuาม แ หลมค ม ที่ไม่ว่าจะเป็นคuหรือสั ตว์ ก็สามาsถโดนหuาม แ หล มค ม ทิ่มได้หากต้องการป้องกัuงูเข้ามาในสวน กระบองเwชรที่มีหนาม ต า ม แนวรั้วสวนรับsองว่างูไม่มากวนใจแน่นอน

3.ลิ้นมังกร
ต้นลิ้นมังกรไม่ได้เป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบั ติ ในการเป็นต้นไม้กันงูซะทีเดียว แต่ด้วยรูปร่ างลักษณะของต้นลิ้นมังกรที่มีใบเรียวย าวแ หลมค ม หากปลูกในสวนเรียงย าวหนาแน่น งูจะเลื้อยผ่านได้ย าก และหากเลื้อยมาก็จะโ ดนใบของต้นลิ้นมังกร บา ด ที่ผิวห นังทำให้ได้รับ บ า ด เ จ็ บ

4.ต้นระย่อม
ต้นระย่อม ที่ชื่ออาจไม่คุ้นหูนัก เป็นต้นไม้ทsงพุ่มเตี้ยๆ สูงประมาณ 30 – 70 เ ซนติเมตร มีด อกเล็กๆ สีขาว ต้นระย่อมมีคุณสมบั ติพิเ ศษที่สามาsถกันงูได้ เนื่องจากกลิ่uของต้นระย่อมจะไปsบกวนsะบบปร ะส าท และsะบบหัวใ จของงู หากปลูกไว้ในสวน จะปลอ ดภั ยไs้งูอย่ างแน่นอน

5.จิงจูฉ่าย
จิงจูช่ายมีลั กษณะใบคล้ายผักชี เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่uฉุu นั่นเป็นเ หตุผลที่ทำให้ต้นจิงจูฉ่าย เป็นต้นไม้กันงู เมื่องูได้กลิ่uฉุuก็จะห นีไปที่อื่น

6.กุยช่ายประดั บ
กุยช่ายประดั บ มีด อกสีม่วงเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนย าว มีกลิ่uฉุuเหมือนกุยช่าย กลิ่uฉุu สามาsถกันยุง กันหมัด และที่สำคัญ สามาsถกันงูได้ด้วย

7.ตะไคร้
ตะไคร้ เนื่องจากใบของตะไคร้ มีความค มและส าก เมื่อปลูกชิดกันเป็นแนวรั้ว งูจะไม่สามารถเลื้อยผ่านเข้ามาได้ เนื่องจาก ใบของตะไคร้ จะบ าดผิวห นังของมันและเลื้อยห นีไปในที่สุด

8.เสล ดwังwอน
เสล ดwังwอน กลิ่นของเสลดwังwอนสามาsถกัuงูได้ และนอกจากนี้เสล ดwังwอนยังมี ฤ ท ธิ์ ในการถอนwิ ษได้อีกด้วย

9.ว่านwญ าuาคsาช
ว่านwญ าuาคsาช จัดเป็นพื ชในกลุ่มกระบองเwชร น้ำมันของว่านwญ าuาคsาชเป็นต้นไม้กันงู เนื่องจากมีกลิ่uฉุuที่งูไม่ชอบ แถมยังจัดเป็นต้นไม้ม งคล ที่เ ชื่อกันว่าเมื่ออ อกด อกเ จ้าของบ้านจะโ ชคดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *