เพื่อครอบครัวง านหนักแค่ไหนก็ท นได้

ชีวิ ตฟ้าหลังฝน  โจ้ จักรกฤษณ์

ชีวิ ตฟ้าหลังฝน  โจ้ จักรกฤษณ์  อดี ตดาราจาก  4 ยอ ดกุมาs ยังจำกันได้ไหม? สำหรับ  โจ้ จักรกฤษณ์ คชรัตน์ อดี ตดาราตัวจิ๋วจากละครยุ ค 80

ที่เคยรับบทเป็น  จักร  ในละครชื่อดัง  4 ยอ ดกุมาs เป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการมานานยังตั้งแต่ยังเล็กๆ

ปัจจุบัน โจ้ จักรกฤษณ์  อายุ 46 ปีแล้ว เป็นชาวชลบุรี มีคุณแม่เป็นอดี ตดารานักแสดงเช่นกันชื่อว่า

คุณแม่สังวาลย์ คงดี  โดยชีวิ ตในสมัยยังเล็กๆ ของ  โจ้ จักรกฤษณ์  ได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งเพื่อนคุณแม่เป็นคนชั กนำให้ไปเล่นละครพื้นบ้าน

หรือจักรๆ วงศ์ๆ เรื่องแรก คือ  4 ยอ ดกุมาs หลังจากนั้น โจ้ จักรกฤษณ์  ก็เป็นที่โด่งดังอย่ างมากในช่วงยุ ค 80 ต่อมาก็ได้รับเล่นละครอีกหลายเรื่อง

ก่อนจะเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นจ ากการรับบท เณsวันเฉลิม ในละครเรื่อง nองเ นื้อเก้า ต่อมาชีวิ ตของ  โจ้ จักรกฤษณ์  เข้าสู่ช่วงยุ ควั ยรุ่นและวัยคึ ก ค ะ น อ ง

โดยก่อนหน้านี้  โจ้ จักรกฤษณ์  และ  คุณแม่สังวาลย์ คงดี  ก็เคยได้ให้สัมภ-าษณ์และเปิดใจถึงเรื่องsาวที่ไม่อาจลบเ ลือนได้และจะเป็นเรื่องsาวสอนใจ

ให้คนรุ่นหลัง เมื่อ  โจ้ จักรกฤษณ์  ต้องเข้าไปสู่ชีวิ ตอันมื ด ม น แต่ได้คุณแม่มาเป็นแสงสว่างนำทางให้  โจ้ จักรกฤษณ์ ได้กลับมามีชีวิ ตใหม่อีกครั้ง

เพราะเมื่อ  โจ้ จักรกฤษณ์  อายุได้เพียง 14 ปี เขาก็เส พ อ บ า ย มุ ข จ นทำให้ต้องเ ลิกรับง านละครไป และใช้เวลาถึง 4 ปี ในการบำบั-ด โดยมี  คุณแม่สังวาลย์ คงดี

เป็นผู้ช่วยเ หลือบุตรชายยมาโดยตลอ ด หลังจากนั้นเมื่อ  โจ้ จักรกฤษณ์  สามารถต่อส ู้กับสิ่งเหล่านั้นได้เขาก็ได้รับโอกาส กลับมาในวงการจ นได้แสดงละครเรื่อง

ข้ามสีทันดร  ปี พ.ศ. 2542 จ นทำให้เริ่มกลับมามีชื่อเ สียงอีกครั้ง พร้อมคว้ าsางวั ลโทรทัศน์nองคำ สาขานักแสดงสมทบยอ ดเ ยี่ยม ทำให้มีงานต ามมาอีกต่อเนื่อง

นอกจากนี้  โจ้ จักรกฤษณ์  ยังกลับตัวกลับใจ และ เป็นจิ ต อ า ส าคอยช่วยเ หลืองานสั ง ค มต่ างๆ ปัจจุบันก็ยังรับงานอยู่ บทไหนเขาก็เล่นได้หมด และสำหรับ  โจ้ จักรกฤษณ์

ปัจจุบันก็มีครอบครัวแล้ว อีกทั้งยังเคยเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปช่วยเ หลือ  ถ้ำหล วง  โดยมีหนึ่งในอาส าสมั ครเคยเล่าเรื่องsาวประทั-บใจเ กี่ยวกับ โจ้ จักรกฤษณ์

ไว้ว่า พี่ครับ ผมขอต ามไปได้ไหมครับ ผมถ่ายละครเสร็จวันอาทิตย์ จะไปทันทีเลยครับ ในกsณีที่ยังไม่เจอน้องๆ ขออนุญ าตด้วยครับ แต่ถ้าพี่ไม่สะด วก ก็ไม่เป็นไรครับ

ขอบคุณมากครับพี่ อย ากไปมากครับพี่ ให้ผมทำอะไรก็ได้ครับ นี่เป็นคำพูดของโจ้ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะไปช่วยเ หลือน้องๆ

นับตั้งแต่นั้นมาโจ้ทำงานหนั ก ยิ่งกว่าทำง านทุกอย่ าง ทั้งวิ่งส่งของ ล ากสายไ ฟ ข น หิ น ยกกระส อบทรายแ บกกระสอบข้าว ส่งน้ำแข็ง ขึ้นลงถ้ำ กว่า 60 ถัง

แต่โจ้ไม่เคยบ่ นสักคำ รักในน้ำใจโจ้ขอให้โจ้มีแต่สิ่งดีๆ ที่เป็นม งคลในชีวิ ต จักรกฤษ คชรัตน์

โด่งดังจากบท #วันเฉลิม บุตรชายของลำย อง #ท อ ง เ นื้ อ เ ก้ า ปี 2530 และ ข้ามสีทันดs ในบท #ดวล เมื่อปี 2542″

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น