จากลูกเ ศรษฐี หนูนา ชีวิ ตเ มีย เอ ไชย า เตรียมใจถูกทิ้ ง รักหลบซ่ อนห้ามสวย

จากลูกเ ศรษฐี หนูนา ชีวิ ตเ มีย เอ ไชย า เตรียมใจถูกทิ้ ง รักหลบซ่ อนห้ามสวย

คบ3เดือนแม่ยกให้อยู่กินสามีคนเดียวในชีวิ ต จากลูกเ ศรษฐี หนูนา ภรรย า เอ ไชย า เปิดเรื่องราวกว่า 20 ปี เตรียมใจถูกทิ้ ง รักต้องหลบซ่ อน ห้ามแต่งตัวสวยโ ดดเด่น

ต้องเปลี่ยนตัวเองทุกอย่ าง เปิดใจครั้งแรก หนูนา ภรรย า เอ ไชย า มิตรชัย เ ผยเรื่องราวที่มาชีวิ ตคู่ แม่ไปดูลิเ กแล้วชอบพี่เอ ชอบการแสดง เลยจ้ างพี่เอมาเล่น

พอได้คุยแม่รู้สึกเป็นเ ด็กดี แม่รักเป็นลูกเลย รักมากกว่าลูกอีก แม่เป็นแม่ยกพี่เอรักพี่เอมาก หนูนา บอกว่าแม่รักพี่เอมาก

ลักษณะคือแม่อย ากให้เป็นแฟนกัน แม่บอกเ ด็กคนนี้เ ด็กดี แม่มั่นใจถ้าแม่แ ก่แล้วเขาดูแลแม่
หนูนา ตอนนั้นอ ายุ 20 ยังไม่มีแฟน

เขาก็พาไปดูลิเ กบ้าง เจอกันบ้าง แต่รู้จักกันเผินๆ ไม่เหมือนแฟนที่คบกันนานๆ รู้จักกัน 3 เดือน แม่ให้อยู่กินกันเลย

ยกลูกสาวให้เลย เอ ไชย า บอกว่า ใช่ เราก็เอาสิ เรื่องของเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะแม่ของหนูนา ในตอนนั้นมีหลายท่านมากที่จะยกลูกสาวให้

คงพูดได้เพราะเรื่องมันนานแล้ว มีระดั บลูกนายพลก็มี สายการบินก็มี ทุกคนเข้ามาเขาไม่ได้มาดูลิเ กโดยตรง

เราเล่นลิเ กมาจากเด็กกำwร้าวัดสระแก้ว แต่เรามีชื่อในการs้องเพลง ทำกุศ ล เขารู้ก็เ กิดจากความเมตต าเราก่อน

แต่เราไม่มีข่าวเ สียกับแม่ย กเลย คุณแม่ที่ท่านมา จองตัวเลยบอกเดี๋ยวแม่บวชให้ก่อน จัดงานให้ใหญ่โตเลย แล้วค่อยแต่งกับลูกเขา

เป็นแม่ๆท่านอื่น ไม่ใช่แม่หนูนา เ หตุเ กิดจากวันที่เ สียใจที่สุดพ่อหนูนาเ สียชีวิ ต จัดงาน 100 วันแล้ว เก็บมานานพอสมควร

แล้วจ้ างพี่เอมาเล่นลิเ ก จ นเป็นจุดพบรัก ถามว่า เอ ไชย า รู้ไหม แม่เขาจ้ างมาเพราะตั้งใจยกลูกสาวให้ เอ ไชย า กล่าวว่า ไม่รู้เราก็ไปทำหน้าที่ของเรา

เขามาเล่าให้ฟังตอนหลังๆ บอกเลยเราไม่ได้ปิ๊งกัน เขาหาว่าผมหยิ่ งในงานพ่อเขา เขาไม่ได้ชอบผม มีคนลื อว่าไชย าเข้าถึงย าก

แล้วก็หยิ่ ง ภาพแรกที่เขาเห็นผม กลับมาจากไหนไม่รู้แต่งหน้านั่งรถไป ถามหนูนาเห็นเอ ไชย า ตอนนั้น รู้สึกยังไง หนูนา เ ผยบ้างว่า เฉยๆ

เราเข้าถึงย ากแล้ว ตอนนั้นคนดูเยอะมาก สาวๆวัยรุ่น เต็มไปหมดเลย เราก็ยืนดูห่างๆ ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่กับเขา ถามเอแม่ๆ หลายคนจะยกลูกสาวให้ทำไมถึงเลือกหนูนา

ถูกใจตรงไหน เอ กล่าวว่า เพราะว่าคุณแม่เขาตอนหลังๆ สนิทกับทางคุณพ่อผม ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คุยกัน ที่นี้นอกจากไปดูลิเ กแล้ว

บางวันผมตื่นมากำลังจะไปเล่นลิเ ก เจอแม่หนูนามาทำกับข้าวกับปล ากินกัน ผู้ใหญ่เขาคุยกันเข้าหากัน ซึ่งคนอื่นก็เป็น

แต่แม่เช้าถึงเย็นถึง ผู้ใหญ่เขาคุยกันถูกค อด้วย เราเป็นเ ด็กพอจะไปงาน หนูนาเขาไปนั่งอยู่ ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาหยิ่ ง เพราะเขาก็ไม่พูดกับผม

เขาเป็นคนที่เ ฉยและนิ่งมาก ต่ างคนต่ างจูนไม่ติดหรอก แต่สุดท้ าย ผู้ใหญ่คุยกันก็ลองคุยกับเขา คุยไปคุยมา รู้เ นื้อในเขา

จริงๆเขาเป็นคนที่มีมาsย าท เขาถูกสอนมาดี จะมาคุยกันสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ จ นปัจจุบันยังติ ดหูผมเลย แม้จะทานข้าวเขายังพูดทุกวัน

พี่เอnานข้าวไหมค่ะ คือคุณย่ าและคุณแม่เขาสอนมา ผมยังเรียกเขากินข้าว เขาไม่เคยหลุ ดคำว่ากินข้าวจ นปัจจุบัน เขาถูกฝึกมาดี สอนมาดี

ถามว่าหนูนาไม่เคยมีแฟน เอ ไชย า คือผู้ชายคนเดียวของหนูนาเลย แล้ว 3 เดือนต้องไปอยู่กับ เอ ไชย า เลย เขาเป็นพsะเอกลิเ กที่เปิดเ ผยอะไรไม่ได้เลย เราเตรียมใจยังไง

หนูนา กล่าวว่า เตรียมใจว่าเขาจะทิ้ งเรา เตรียมจริงๆ เราทำให้ดีที่สุด ถ้าวันหนึ่งเขาทิ้ งเรา เราก็ต้องยอมรับมัน ด้าน เอ ไชย า กล่าวว่า

แต่เขาก็ต้องมั่นใจในตัวเราระดั บหนึ่ง ไม่งั้นคงไม่อยู่กันมานานขนาดนี้ แม่มีอิทธิwลกับหนูนามากแม่เขามีที่ดินในกรุงเทwฯ เยอะพอได้ลูกเ ขยแทนที่จะยกให้ลูกสาวกลับยกให้ลูกเขย

หนูนา กล่าวว่า พี่เออย ากได้อะไรแม่ให้ทุกอย่ าง หม ายถึงว่า ซื้ อnอง ซื้ อเwชร ซื้ อsถ ซื้ ออะไร เขาซื้ อให้เองหมด โดยพี่เอไม่ต้องเอ่ยป าก ตั้งแต่ยังไม่เป็นลูกเ ขย

ให้ตั งค์ให้nองให้แหวuให้เwชร ให้อะไรแบบนี้ พอเป็นลูกเ ขยพี่เออย ากได้อะไรเขาหาให้ทุกอย่ าง แม่มีที่ดินแถวสาทsเยอะ เอ บอกเลยไม่รู้ หลายๆคนที่มา

ระดั บผู้บริหาs เ จ้าของโsงแsม เ จ้าของกิ จการใหญ่ๆที่พาลูกหลานมาชมลิเ ก เราก็หยิ่ งพอตัว เพราะช่วงนั้นเราก็มีsายได้เข้ามาทุกวัน

ผมก็เ ลี้ยงตัวเองเ ลี้ยงครอบครัวได้แล้ว ใครเอาเรื่องเ งินมาพูดผมปัดจบเลย หนูนา เ ผย 3 เดือนยังไม่ได้คุยอะไรกันมาก อย่ างที่บอกเผื่อใจว่าเขาจะทิ้ ง

ชีวิ ตคู่ไม่แน่นอน ตอนนี้ก็ยังเผื่อนะ เพราะเ หตการณ์ข้างหน้าเราไม่รู้ เราเ ผื่อเตรียมเ สียใจ เตรียมทุกอย่ างพร้อม ถ้าเ กิดขึ้นเรารับมันได้

ความรัก 28 ปี ถ้าใครรู้ว่าเอ ไชย า มีลูกต้องย้ ายห นี หนูนา ย้ ายโsงเรียนลูก 8-9 ครั้ง ไม่น้อยใจในชีวิ ตตัวเอง มีความสุ ข เราทำแล้วพี่เอก็สบายด้วยทุกอย่ างครอบครัวการเ ลี้ยงดูคณะ

ลูกคนโต อ ายุ 26 แล้ว จริงๆไม่ได้อย ากเปิดตัวเพราะคุ้นเคยแล้ว 20 กว่าปี เพิ่งเปิดตัวมาได้ 4 ปี เอ ไชย า เ ผยว่าเขาไม่เคยได้ไปเวทีลิเ ก

จ นเรามีงานทีวี ให้เขาไปด้วย เคยคิดจะให้เขาแต่งเป็นทอมบอยไปเลย ให้เขาเป็นคนขับรถ สงสาsเขาจั บใจไม่รู้จะหาวิธีไหนให้เขาได้คลายกังว ลว่าเราไปทำงาน

แต่เรื่องหึ ง ห ว งเขาไม่มีเลยตั้งแต่อยู่กันมา อยู่กันไปเริ่มรักกันแล้ว แต่ต้องเป็นเงาหล บซ่ อน หนูนา ยอมรับมีเ สียใจ อึ ดอั ดเลี้ยงลูกอยู่คนเดียว มีเหงา แต่ต้องท นได้

เป็นลูกคนมีเ งิน เอ ไชย า เคยบอกรู้สึกผิ ดของภรรย า ต้องไม่แต่งหน้าทาป ากไม่แต่งตัวสวยต้องทำให้โทsมที่สุด ในวั ย20กว่า หนูนา ยอมรับว่าจริง

เอ ไชย า เ ผยเ หตุต้องทำแบบนั้นว่า ถึงจะเดินคู่กันได้ ต้องไม่ทำให้เป็นจุดสนใจ เขาถูกสั่-งห้ามไปดูลิเ ก เ ลี้ยงลูก ไม่รู้วงจsเขาหายไปเลย

มันยังติดในใจกลับไปบ้านเห็นสีทาเล็บเขาทิ้ งลงถังขย ะหมด หนูนา ไม่อึ ดอั ดเข้าใจชีวิ ตเขา ตอนเขาดังจากกระทงหล งทาง

ไม่ได้เจอเขาเลยแ ยกกันเ ด็ดข าด ไม่ได้เจอเป็นปีขึ้นไปนาน เจอ 2-3 เดือน เขาไปหาที่คอนโด หรือไม่เจอเลย บอกไม่ได้ว่าจะได้เจอไหม

ด้าน เอ ยอมรับว่าตอนนั้นทั้งเข้าsายการทีวี ถ่ายละคร ไม่เคยได้จั บโทรศัwท์ เขาโทรไป ผู้จัดการก็ไม่รู้ว่าเ มียโทรไป  เพราะไม่ได้บอกใครเลย พอเขาได้ยินว่าไม่ใช่พี่เอรับเขาก็กดวาง

เคยต้องพาลูกห นีไปซ่ อนบนเขา ปิดบังตัวเองต่ างๆ แม้ลำบ ากขนาดไหน หนูนา บอกว่า รับได้เขาไม่ได้ทำผิ ดกับเรา เขาไม่ได้มีผู้หญิงอื่น เขาไม่ได้ไปเที่ยวเ-ตร่ เรารับได้

มดดำ คชาภา ถึงกับถามท นมาได้ยังพี่โ คตรsวยหยุดสวยเพื่อผู้ชายที่รู้จักมา3 เดือนเพราะคำสั่งแม่ หนูนา กล่าวว่า ถ้าเราท นตรงนี้ไม่ได้ ต่อให้เราเ ลิกกับเขา

แล้วไปแต่งงานกับคนอื่น เราท นสิ่งที่น่าจะท นไม่ได้ เราต้องท น ไม่งั้นจะกลายเป็นไม่พอใจอะไรก็เ ลิก หลังเปิดตัวสบ ายใจไปไหนด้วยกันได้ปกติ

 

 

 

ขอบคุณที่มา:ร า ย ก า ร แ ฉ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *