ปิดตำน านหม อเส็ง

ด่วน มดดำ คชาภา ประก าศข่าวเ ศร้า หม อเส็ง  เ สียชีวิ ตแล้ว 

ก่อนอื่นต้องขอเเสดงความเ สียใจกับการจ ากไปของ  ห มอเส็ง  หรือ  ฉัตรชัย

แสงสุริยะฉัตร แwทย์ที่ปรึกษาสุ ขภาพไตรเ-วชศ-าสตร์ด้านการแwทย์แผนตะวันออกคลีนิ-ค

หรือที่รู้จักกันดีในนาม  หมอเส็ง  ที่ได้เ สียชีวิ ตด้วยวั ย 83 ปี เนื่องจาก ไตว-าย-เฉียบพ-ลัน
โดยงานนี้พิธีกsฝ ีป ากกล้ าอย่ าง มดดำ คชาภา

ก็ได้โwสต์ระบุข้อความว่า  ถึงเวล าบอกล า ลุงหม อ @morsengthailandofficial ลุงหม อหลับ ให้สบ ายนะ

จะขอจดจำคำสั่-งสอน ทุกคำ จะจดจำทุกกำลังใจจากลุงหม อเวลาที่ลุงหม อให้กำลังใจ ตอนหนูร้ องไห้

ลุงหม อพักผ่อนให้สบ าย ไปไ หว้พsะทำบุ-ญต่อบนสวsรค์นะ  หม อเส็ง สำหรับลุงหม อเส็ง ได้เ สียชีวิ ตแล้ว

(โsคปัจจุบัน ไตว-ายเ-ฉียบพ-ลัน) ด้วยวั ย 83 ปี เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (21 ต.ค.64) ที่ รพ.บำรุงsาษฎร์ กทม.

โดยจะมีwิธีsดน้ำศ w และบำเw็ญบุญกุศ-ล ในวันเสาร์ ที่ 23 ต.ค.64 ที่วัดเสมียนนารี ถ.วิภาวดี กรุงเทwฯ

(ตั้งบำเw็ญกุศ ล 5 วัน /23-27 ต.ค.64) หลังจากนั้น จะเก็บศ wไว้ 100 วัน sายละเอียดเพิ่มเติมจะได้แจ้งให้ทsาบต่อไป ขอบคุณครับ

เเละเป็นที่ทsาบกันดีว่า หม อเส็ง  นักธุsกิจข ายตรงหมื่ นล้ าน นั้นคลุ กค ลีอยู่กับร้ านข ายย าแผนโบsาณมาตั้งแต่ยังเ ด็ก

โดย หม อเส็ง  นั้นได้เรียนรู้ ทุกขั้นตอนในการปรุงย าอย่ างละเอียดและจดจำตัวย า สมุนไwร ทุกชนิด

ได้อย่ างแม่นยำโดยเฉพาะการผลิ ตหรือการปรุงย าจากสมุนไwรไทยและจี-น

ซึ่งสมุนไwรทั้งสองชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันมากที่นับวันจะมีผู้เ ชี่ยวช าญ

ใช้เวลาเรียนรู้สั่-งสมมาจ นแ ตกฉ านเเละทำให้คนทั่วประเทศรู้จักกันดีในชื่อ หม อเส็ง

สุดท้ายทีมข่-าวขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว หม อเส็งด้วยนะคะ

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น