ป้าแมว หลังต้องอยู่ลำพั ง

ป้าแมว ดาวพ ระศุ กร์ หลังต้องอยู่ลำพั ง

รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์ หรือ ป้าแมว (ชื่ออื่น: กานดา นามแป้นแย้ม, รุ้งกานดา นามแป้นแย้ม ต ามลำดั บ) เ กิดวันที่ 10 มิถุนายน

พ.ศ. 2485 นักแสดงอาวุโ ส โด่งดังและเป็นที่รู้จักในละคร ดาวพ ระศุ กร์ พ.ศ. 2537 ป้าแมวแสดงละครมากกว่า 100 เรื่อง

จากบทคนรับใช้และบทตัวร้ าย เป็นอดี ตนักแสดงค่ายดาราวิดีโอ มีผ ลงานละครโทรทัศน์ที่เป็นที่รู้จักมากมาย ชีวิ ตส่วนตัว ป้าแมวมีปัญห า

สุ ขภาพป้าแมวได้เจออุ ปสรรคครั้งใหญ่เมื่อถูกไ ล่ที่ และต้องออกจ ากบ้านเ ลขที่ 6/432 ซอย 2/8 ม.บัวท องเคหะ ถ.บางกรวยไทรน้อย

ต.บางบัวท อง อ.บางบัวท อง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 17 ส.ค. เพราะติ ดตังธน-าคารประกอบกับประส บปัญห าเรื่องสุ ขภาพทางกายส่ งผลให้ตลอ ดเวลาที่ผ่าน

เ จ้าตัวไม่สามารถส่งตั งให้กับธน าคารได้ เพราะต้องเ จียดมารักษ าตัวจ นหมดแต่ล่ าสุดมีเ จ้าของกิ จการเฟอร์นิเ จอร์ ย่ านบางปู ยื่ นมือให้ความช่วยเ หลือแล้วช่วยซื้ อ

บ้านสุดรักไว้ให้ และตนจะพย าย ามใช้ คืนทีหลังหลังจากที่ป้าแมวประส บปัญห าชีวิ ตที่ ขั ดสน พอได้แสดงละครโทรทัศน์ก็เริ่มมีฐ านะทางการตั งที่ดีขึ้น และก็ยังรับงาน

แสดงเป็นบางครั้ง และหนึ่งในการช่วยเ หลือนั้นก็มีดาราสาวสุดสวยอั้ม พัชราภา ได้ยื่ นมือมาช่วยป้าแมวบอกเล่าเรื่องราวที่น้อยคนนักจะได้รู้ว่า คุณอั้มโทรศัพท์สายด่วน

มาเมื่อวานแล้วค่ะ น้องโทรมาถามด้วยตัวเองเลยว่า ป้าเป็นอย่ างไรบ้าง อากาsป่ วยดีขึ้นหรือยัง และยังโ อนตั งมาให้จำนวนหนึ่งด้วยประมาณ 5 หลัก ป้าประทั บใจในตัวผู้หญิงคนนี้มากๆ

ซึ้งน้ำใจ วันแรกที่เจออั้มเป็นอย่ างไร วันนี้อั้มก็ยังเป็นอั้มคนเดิมไม่เคยเปลี่ยน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อั้มแสดงความเป็นห่ วงต่อป้านะคะ ตอนปี 2554 ช่วงที่น้ำท่ วม อยู่ๆ คุณอั้มก็โทรมา

ส อบถามถึงปัญห าของป้ายกใหญ่ น้องวางสายไปได้สักพัก น้องก็ยังมีน้ำใจโ อนตั งมาช่วยเ หลือป้า โดยที่ป้าไม่ได้ร้ องขอใดๆ เลย และน้องคนนี้เป็นคนที่จิ ตใจดีคนหนึ่งเลยทีเดียว

ผ่านมาไม่นานได้ออกมาสัมภ าษณ์กับsายการดัง ป้าแมวอยู่ในวงกาsมากี่ปีแล้ว ? นับตั้งแต่อยู่ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังมาทั้งหมด อยู่ในวงกาsตั้งแต่อายุ 15 อายุตอนนี้อีก 2 เดือน 78 ปี

แล้วป้าแมวเคยทำเบื้องหลังด้วยเหรอ ?เคยค่ะ ครั้งแรกในชีวิ ตคือป้าแมวทำละครวิทยุก่อน ต่อมาเป็นภาwยนตร์ ต่อมาก็พิมพ์บทละครทีวี คนเขียนส่งมาให้เรา เรามีหน้าที่พิมพ์

จ นกระทั่งเรารู้สึกว่าเราอย ากเล่นละครเรื่องนี้ คือเรื่องบ้านทรายท อง เพราะมีตัวหนึ่ง เป็นแม่บ้าน ชื่อคุณสายใจ เป็นเพื่อนกับหม่อมพรรณsายเป็นคนคอยสอ ดแนมลูกสะใภ้ก็คือพจมานณ

ตอนนี้ป้าแมวยังมีงานละครมั้ย ? ทำค่ะ ยังมีละครวิทยุ แต่ก็ต้องหยุด จะทำอะไรก็ต้องหยุดหมดในชีวิ ตจริงป้าแมวโสดมาตลอ ดชีวิ ตตั้งแต่อดี ตจ นถึงปัจจุบันไม่มีเลยคือตั้งแต่ 15 จ นมาถึงตอนนี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น