นพพล-ปรีย านุช อยู่เคียงข้ างกันและกัน

นพพล-ปรีย านุช อยู่เคียงข้ างกันและกัน

เป็นอีกหนึ่งคู่รักในตำนานของวงการบันเทิงที่อยู่เคียงข้ างกันมายาวนานกว่าสามสิบปี กับคู่ของ ตู่ นพพล

โกม ารชุน ผู้จัดละครเ จ้าของค่ายใหญ่ และภรรย-าอย่ าง นุช ปรีย านุช ปานประดั บ ที่แม้จะผ่านไปนานขนาด

ไหนความรักก็ยังคงหวานไม่เปลี่ยนแปลง และสำหรับในช่วงนี้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าออกสื่ อคู่กันกันสั กเท่าไหร่

เนื่องจากกว่าคุณนุชนั้นได้ย้ ายไปอยู่ที่ต่-างจังหวัดชั่ วคราวเนื่องจากหล-บความวุ่ นวายอากาศที่ไม่ดีในเมืองกรุง

ไปอยู่ท่ามธรรมช-าติ ส ง บ ร่มเย็น ที่จังหวัดเชียงราย โดยคุณตู่นั้นก็ได้ทุ่มเ-ทสร้างอาณาจั-กรขนาดย่-อมๆให้กับ

ภรรย าได้พักผ่-อนอย่ างเต็มที่เลยทีเดียวอยู่ในกลางภูเขากับไร่ชา หลายๆคนอาจจะเคยเห็นบ้านพักต ากอากาศนี้

กันมาบ้างแล้ว เพราะคุณตู่นั้นเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครมาหลายเรื่องแล้ว กับ  บ้านดาหลา ใช้ทุ-นสร้าง

ไปทั้งหมดกว่าเก้าหลัก เป็นบ้านที่สวยงามท่ามกลางธรรมช-าติและอากาศบริสุ-ทธิ์ คุณตู่ก็ได้พูดถึงภรรย าอย่ าง

คุณนุชว่า ตั้งใจพาภรรย ามาอยู่ที่นี่ เพราะอากาศดีกว่าที่กรุงเทwฯมาก ก่อหน้านี้ที่นี่มีแต่ฝุ่-นเลยทำให้แ พ้อากาศ

แต่พอได้ย้ ายไปอยู่ที่นั่นก็ดูสดชื่น ห ายดีเลย แถมยังมีความสุ-ขได้อยู่กับธรรมช าติและความส ง บ ตอนนี้ก็อยู่

ห่ างกัน มีคิดถึงกันบ้างเพราะปกติแล้วจะตัวติ ดกันตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ แต่ก็ยังดีที่มีส่งข้อความ

ส่งรูปภาพคุยกันอยู่ตลอด คุณนุชไปอยู่ที่นู่นก็จะใช้ชีวิ ต ประจำวันไปกับการทำกิจก-รรมต่ างๆ อย่ างเช่น

เ ลี้ยงห ม า เที่ยวชมธรรมช-าติ ส่วนตัวเขาเองเมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างก็จะรีบบินไปหา และนอกจากนี้ก็ได้เตรียมตัว

วางแผนใช้ชีวิ ต ในช่วงบั้นปลายไว้แล้ว เนื่องจากอายุมากขึ้นทุกปีใกล้ถึงวัยเ-กษียณแล้วโดยคิดไว้ว่าอีก

ประมาณสามปีก็จะพักจากการเป็นผู้จัดละคร ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่มาทำแทน เพื่อที่จะได้หยุดไปพักผ่-อนอย่ างเต็มที่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น