เผ าแล้ว พรศักดิ์ ส่องแสง ปิดตำน าน ไ อ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร ชั่ วนิรันดร์

เผ าแล้ว พรศักดิ์ ส่องแสง ปิดตำน าน ไ อ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร ชั่ วนิรันดร์

ต้องบอกว่าเป็นที่โศ-กเศร้ าของวงกาsเพลงหม อลำลูกทุ่ง ที่ได้สู ญเ สียเwชรเม็ดงามอย่ าง พรศักดิ์ ส่องแสง เ จ้าของฉาย า

ไ-อ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร มีชื่อเ สียงโด่งดัง เป็นนักร้ องเพลงหม อลำคนแรก ๆ ที่ออกตระเวuแสดงคอนเ-สิร์ตในต่ างประเทศ เนื่องจากหัวใจว ายเฉี ยบพลั-น

เเละต้องบอกว่าวงกาsบันเทิงยังคงโศ กเศs้า เมื่อคืนนี้ 18 ต.ค. 2564 ไมค์ ภิรมย์พร ขอเป็นเ จ้าภาพงานศ w คืนสุ ดท้ าย พรศักดิ์ ส่องแสง ปิดตำน าน ไ-อ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร

โดย ไมค์ ภิรมย์พร ก็ได้กล่าวว่า พรศักดิ์ ส่องแสง เป็นครูและเป็นต้นแบบให้อย ากเป็นร้ องเพลงลูกทุ่งหม อลำ สมัยตอนที่ยังไม่เป็นนักร้ องก็ซื้-อเ-ทป

ทุกอัลบั้ มจ นร้ องได้ สมั-ยหนุ่มๆ นำลำเดินขอนแก่น วันนี้พี่ห มดสิ ทธิ์ ไปประก วดร้ องเพลง เป็นจุดเริ่มต้นสู่การเป็นนักร้ องขวัญใจมหาช นในเวลาต่อมา วันนี้ตั้งใจมา

เป็นเจ้าภาพงานศ w ในฐานะที่เป็นไอด-อ-ลที่เราชื่นชอบ ในสมัยที่เราเป็นวั ยรุ่น เพลง พี่พรศักดิ์ ทุกเพลงในสมัยก่อนจะเปิดเพลงฟังรอบบ้าน ให้คนในห-มู่บ้านฟังด้วย

เพราะเราชื่นชอบ พี่พรศักดิ์ มาก มีเสียงที่เป็นเอกลั-กษณ์ และ ห-นักแน่นมากๆ เเละล่-าสุ-ดก็ เ ผาแล้ว พรศักดิ์ ส่องแสง ปิ-ดตำนาน ไ-อ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร ซึ่งงานนี้ทางด้ านครอบครัว

เเละท่าน ส.ส. ก็ได้เดินทางไว้อ าลั ย พรศักดิ์ ส่องแสง เป็นครั้งสุ ดท้าย โดยwิธีฌ า ป น ศ w พรศักดิ์ ส่องแสง ณ วัดบ้านป่-าศรีสว่าง ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ท่ามกลางคว ามโ ศ กเศร้ าของครอบครัว คนบั นเทิง เเละคนใกล้ชิ ด ที่มาร่วมส่งด-วงวิ ญญ าณ พรศักดิ์ ส่องแสง เป็นครั้งสุ ดท้ าย

 

แหล่งที่มา:tnews

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *