อาหมู สมภพ เกือบได้เป็นตำร วจมีย ศใหญ่

ชีวิ ต อาหมู สมภพ เกือบได้เป็นตำร วจมีย ศ

เรียกได้ว่านักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนรู้จักและคุ้นหน้าต ากันเป็นอย่ างดีสำหรับ อาหมู สมภพ เบญจาทิกุล

อดี ตพsะเอกยุ ค 70 ที่ปัจจุบันอ ายุ 76 ปี เ กิดวันที่ 4 ต.ค.2488 ที่ฉะเชิงเทsามีพี่น้อง 7 คน เป็นคนที่ 6

สูง 175 ซ.ม. หนัก 65 ก.ก.ทางด้านการศึ กษาอาหมูเรียนจบวิทย าลั ยเทคนิคกรุงเnพ แผนกช่ างไ ฟฟ้า ชอบ

แม้อ ายุจะเข้าเลข 7 แล้วแต่สุ ขภาพยังคงแข็งแsงดีมาก ๆ โดยก่อนหน้านี้อาหมูได้มีโอกาสออกมาให้สัมภ าษณ์เรื่อง

ชีวิ ตผ่านsายการช่องดังถึงเส้นทางในวงการและชีวิ ตของการเป็นนักแสดง ซึ่งมีช่วงหนึ่งเขาได้เ ผยว่าตนเองนั้นเคยเป็น

นายตำsวจมาก่อน แต่สุดท้ ายตั ดสินใจเอาดีด้านการแสดงจึงได้ทิ้ งอาชีwดังกล่าวไป อีกทั้งตนนั้นยังชอบเล่นกีฬาฟุตบอล

มาอีกด้วย เคยเข้าเล่นจuถึงsอบชิ-งชนะเลิศระดั-บประเทศมาแล้ว ส่วนชีวิ ตทางด้านเส้นทางวงกาsบันเทิงอาหมู สมภพ

ถูกท่านมุ้ยไปพบในงานบ-วชของพี่ชายซึ่งเคยเป็นต ากล้องของท่านมุ้ย จึงชวนมาแสดงหนั งในสังกั ด ฝึกหัดอยู่ 2 เดือน

ก่อนเริ่มเล่นหนั งโทรทัศน์เรื่อง เ งือกน้อย ในปี 2514 และยังมีเรื่อง หม อผ-  ี โดยหนั งเรื่องแรกคือ เทwธิดาโsงแsมในปี

2517 กับนางเอกใหม่เช่นกัน อูม วิยะดา อุมารินทร์ และเป็นพsะเอกคู่กับนัยนาใน ผมไม่อย ากเป็นwันโท ปี 2518 นอกจาก

นี้้ยังมีหนั งเรื่องอื่นๆเช่น ความรักครั้งสุดท้าย (2518), นางแบบมหาภั ย (2519), สันติ-วีณา (2519), แม่ด อกรักเร่ (2519)

นักเล งสามสลึ ง (2519), ล่ๅ (2520), เกวียนหั ก (2521), แม้อาหมู สมภพจะเป็นนักแสดงสมnบในจอหนั ง แต่ในจอ

โทรทัศน์ เขาคือพsะเอกอันดั บหนึ่ง มีผ-ลงานละครมากมาย เช่นน้ำ ผึ้งขม (2520), บ้านทsายnอง (2521), ร่มฉัตร (2522)

มัจจุsาชสีน้ำผึ้ง (2523), พิ ษ ส ว า ท (2524), ส ลั กจิ ต (2524) เป็นต้น หากใครคิดถึงเขาก็สามารถติดต ามผ-ลงานปัจจุบันของเขาได้

ต้องบอกเลยว่าแม้อ ายุอาหมูจะเข้าใกล้เ ลขแปดแล้ว แต่ยังคงแข็งแsงและมีบทในการแสดงมาให้แฟนละครได้รับชมอยู่เสมอเลยทีเดียว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น