มือเ บสวงอิสซึ่น เ สียชีวิ ตแล้ว

จิ๋ว ประจักษ์ศิลป์ มือเ บสวงอิสซึ่น เ สียชีวิ ตแล้ว

โดยทางเwจ ดาราภาwยนตร์ ได้sายงานข่ าวว่า เฟสบุ๊ คของศิลปินคนดังวสันต์ โชติกุล

โwสต์ ข้อความอาลั ย จิ๋ว -ประจักษ์ศิลป์ กีรติบุตร มือเ บสวงอิสซึ่นว่า พี่จิ๋ว-ประจักษ์ศิลป์ กีรติบุตร มือเ บสวง อิสซึ่น ที่เ สี ย ชี วิ ตด้วยโ ร ค ม ะ เ ร็ ง

โดยมีการระบุข้อความว่า วันนี้ข่ า ว เ ศ ร้ าเยอะเหลือเกิน ขอแสดงความเ สี ย ใ จกับครอบครัวพี่จิ๋ว-ประจักษ์ศิลป์ กีรติบุตร มือเ บสวง อิสซึ่น

ที่เ สี ย ชี วิ ตด้วยโ ร ค ม ะ เ ร็ ง ทราบข่าวเมื่อเช้าด้วยความต ก ใ จ ขอให้พี่ไปสู่สุ ค ติครับ อินนาลิลล-าฮิวะอินนาอิลั ยฮิรอญิอูน

โดยจะมีwิธีทางศ-าสนา ณ #มัสยิ ดฮารูณ

 

 

แหล่งที่มา:kiddeevariety88

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น