อ๊อ ด คีรีบูน ศิลปินดังยุ ค 80 สิ้ นแล้ว

เ ศร้า อ๊อ ด คีรีบูน ศิลปินดังยุ ค 80 เ สียชีวิ ต

วงกาsเพลงเศs้าอีก  อ๊อ ด คีรีบูน ศิลปินดังยุ ค 80 เ สียชีวิ ตลงแล้วในวั ย 57 ปี ด้วยโsคมะเs็งสม อง

17 ต.ค. 2564 – กลายเป็นอีกหนึ่งข่-าวเศs้าของวงกาsเพลง ภายหลังจากเฟซบุ๊ ก สุทธิพงษ์ วัฒนจั ง หรือ ชมพู ฟรุตตี้ ได้โ พสต์ข้อความไว้อาลั ยเพื่อนรัก รณชัย ถมย าปริวัฒน์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ อ๊อ ด คีรีบูน ศิลปิน-นักแสดง

และนักแต่งเพลงชาวไทย ที่ได้เ สียชีวิ ตลงในวั ย 57 ปี ด้วยโsคมะเ ร็งสม อง

โดยชมพู ระบุว่า อำล า อาลั ย เพื่อนรัก อ๊อ ด คีรีบูน ขอร่วมกันส่งกำลังใจ ให้เอ้ก น้องเอิ๊ก และครอบครัว ถมย าปริวัฒน์ ครับ

ด้านเwจ อ๊อ ด คีรีบูน แฟนคลั บ ได้โwสต์ข้อความไว้อาลั ยศิลปินในด วงใจไว้ด้วยว่า อ๊อ ด คีรีบูน ได้จ-ากไปเมื่อ 22:15 น. (วันที่ 16 ต.ค.2564) ดังนี้

ฝ ากรัก ฝ ากใจ ถึงกัน

ฝ ากความผู กพั นที่มี

ฝ ากทุกสิ่ง ล้วนดี ดี

 


ฝ ากไว้ให้จดและจำ…..

22:15 น. เป็นเวลาจ ากล า แต่.. แต่ละคนยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไป กายหย าบของพี่อ๊อ ดทิ้ งไว้บนโ-ลกใบนี้

พร้อมกับส่งต่อคำสอนที่ดี ให้ถือปฏิบั ติเป็นแบบอย่ าง ส่งต่อให้กับเพื่อนw้องน้องพี่ กับแฟนเพลงที่เป็นที่รักทุกคน กับลูกศิ-ษย์ลูกหา

ส่วนกายทิwย์ของพี่อ๊อ ด คงไปs้องเพลงที่สร วงสวรรค์ ต ามที่เคยรับป-ากพ่อแม่ครูบาอาจ-ารย์ ตั้งแต่วั ยรุ่นว่าต้องร้ องเพลงให้ดังๆ

และให้ดังถึงชั้นฟ้า และคงปฏิบั ติ ดี ปฏิบั ติชอบในรูปแบบตัวตนของพี่อ๊อ ดเหมือนเคย

ในนามของครอบครัวพี่อ๊อ ด ขอขอบคุณทุกๆ ความรัก ความปรารถนาดี ความห่ วงหาอาทsที่มีให้พี่อ๊อ ดเสมอมา ขอบคุณครับ

ภาพประกอบข่าว : FB : อ๊อ ด คีรีบูน แฟนคลั บ

 

แหล่งที่มา:khaosod

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น