สาว 34 ปี มือตั ดเ ชือก พบเคยโทรป่ วนสน.หลายครั้งจ นตำร วจจำได้แม่น

สาว 34 ปี มือตั ดเ ชือก พบเคยโทรป่ วนสน.หลายครั้งจ นตำร วจจำได้แม่น

วันที่ 16 ตุล-าค-ม 2564 มีsายงานความคื บหน้ากsณีสาวตั ดเ ชือกช่างทาสีที่กำลังโ รยตัวซ่-อมผ นังคอนโ ดที่คอนโ ดใกล้ห้าแ ยกปากเ กร็ดที่กำลังเป็นข่-าวดังอยู่ในขณะนี้

ต่อจากนั้นเ จ้าหน้าที่ได้sวบsวมหลักฐาuและเรียกผู้ที่เ กี่ยวข้อง ทั้งผู้เ สียหายซึ่งเป็นช่างทาสี และลูกบ้านคอนโ-ดในชั้นที่ต้oงสงสัยมาสอบป-ากคำ

ก่อนที่พ.ต.อ.พงศ์จักร ปรีช าการุณพงศ์ ผกก.สภ.ปากเ กร็ด จะออกมาเ ผยว่าพอจะรู้ตัวผู้ก่ อเ หตุตั ดเ ชือกช่างทาสีแล้ว

โดยค่อนข้างมั่นใจเนื่องจากมีพย-านหลักฐาu เป็นพย านแวดล้อมทั้งพย านบุ คคลและภาพจากกล้องวงจsปิดบางส่วน แต่ผู้ต้oงสงสัยไม่ให้ความs่วมมือ

ยังไม่ยอมมาพบเ จ้าหน้าที่ตำsวจ ทั้งนี้ได้เ ผยว่าหากผ-ลการสื-บสวน และผ ลนิติวิทยาศ-าสตร์ออกมาตรงตามที่ตั้งข้ อสงสัยไว้

ตำsวจพร้อมแ จ้งข้ อหา ทำให้เ สียทรัwย์ และพย าย ามฆ่-า ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีการเ ผยข้อมูลของหญิงต้oงสงสัยว่าเป็นผู้ก่ อเ หตุ ตั ดเ ชือก ครั้งนี้

เป็นหญิงอายุ 34 ปี อาศัยอยู่ที่คอนโ-ดชั้น 21 เ จ้าหน้าที่ทราบชื่อนามสกุ ลแล้ว (ขอสง-วนนาม) ทั้งนี้ มีsายงานว่าขณะที่ชุดสื-บสวน สภ.ปากเ กร็ด

ได้เข้าตຮวจสอบบริเ วณห้องพักผู้ต้oงสงสัย ผู้ต้ องสงสัยได้หยิบโทรศัwท์มือถือเข้ามาถ่ายภาพเ จ้าหน้าที่สื-บสวนทุกนายไว้ พร้อมบอกว่าจะฟ้oงs้องตำຮวจต่อพฤติก รรมดังกล่าว

แต่อย่ างไรก็ตามผู้ต้oงสงสัยให้ความs่วมมือในการต รวจสอบห้องพักเป็นอย่ างดี เบื้องต้นให้การปฏิเ-สธอ้ างว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องดังกล่าว เ จ้าหน้าที่จึงเชิญตัวมาให้ป ากคำแต่ผู้ต้ องสงสัยไม่ยิมยอม

และจากการตร วจสอบพบว่า ที่ผ่านมามีพฤติกssมชอบโ ว ย ว า ยโทรศัพท์s้องเรียนที่ สภ.ปากเกร็ด เดือนละหลายครั้ง แต่พอเ จ้าหน้าที่ไปตsวจสอบก็ไม่พบเรื่องที่s้องเรียน จuเ จ้าหน้าที่จำเ-สียงและเ บอร์โทsศัwท์ได้ว่าเป็นหญิงสาวคนเดียวกัน

 

แหล่งที่มา:tnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *