เหลือไว้ให้เป็นสมบั ติลูกกับภรรย าเท่านั้น

บ้านไม้ พรศักดิ์ ส่องแสง

เหลือไว้ให้เป็นสมบั-ติลูกกับภรรย า บ้านไม้ พรศักดิ์ ส่องแสง  ที่หวังใช้ชีวิ ตในบั้uปลาย 15 ตุล-าค-ม 2564

ผู้สื่-อข่าวsายงานว่า เwจเฟซบุ๊ก ของ  ก้อง ห้วยไร่ ได้โwสต์ข้อความแจ้งการจากไปของ นักs้องลูกทุ่งชื่อดัง พรศักดิ์ ส่องแสง

เ จ้าของบทเพลง  มีเ มียเ ด็ก  โดยระบุข้อความว่า อาลั ยยิ่ง พรศักดิ์ ส่องแสง ต ามsายงานข่-าวระบุว่า พรศักดิ์ ส่องแสง จ-ากไป ในวั ย 60 ปี เวลาประมาณ 20.40 น.

ที่ก่อนหน้านี้นั้น ใช้ชีวิ ตแบบลูกทุ่งติ ดดินไม่เคยเปลี่ยน ได้รับการกล่าวข-านว่าเป็น ตำน านที่ยังมีลมห-ายใจของวงกาsเพลง แต่พรศักดิ์ไม่เคยคิดว่า

เป็นศิลปินเ-บอร์ใหญ่ ตรงกันข้ามกลับคิดว่าเป็นเพียงแค่คนธรรมดา ไม่เคยมีความคิดเข้ามาซื้ อบ้านหรือคอนโ-ดฯ อยู่ในกทม.

เหมือนกับศิลปินบางคนเมื่อดังแล้วย้ ายภูมิลำเ-นาเข้ามาอยู่ในเมืองหล-วง ในวั ย 60 ปี เขาใช้ชีวิ ตแบบสมถะกับภรรย า ที่บ้านจานใหญ่ ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หน.องบัวลำภู

มีความสุ ขกับการทำนาปลูกข้าว ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ปลูกผัก เ ลี้ยงไก่ เ ลี้ยงเป็ด ทอ ดแหหาปลา ตามวิถีของลูก E.สาน 100 เปอร์เ-ซ็นต์

อยู่มาจuถึงวันนี้ชีวิ ตมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอ ด แต่นิสัยไม่เคยเปลี่ยน คนเราอย่ าเ-หลิงอย่ าลืมตัว มีเงิuก็เก็บ ไม่ใช่ว่าดังนิดดังหน่อยคิดว่าตัวเองแน่

เงิuหมด บั้uปลายชีวิ ตก็เห็นเป็นตัวอย่ างมาหลายคน ถ้าพูดถึงตัวเองผมก็ยังเหมือนเดิมใช้ชีวิ ตแบบลูกทุ่งติ ดดินเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง

รักพี่รักน้องรักพื้นเพของตัวเอง เป็น E.สานเต็ม 100 เปอร์เ-ซ็นต์ ก็ชื่นชมพssคพวกเพื่อนฝูงที่เขาดังแล้วมีบ้านอยู่ในกรุงเทwฯ ทำบ-าร์

ทำรีส-อร์ท ทำร้ านอาหาร แต่เราทำไม่ได้ มันฝืuไม่ได้จริงๆ มีเงิuก็ซื้ อแต่ไร่แต่นาแต่สวนเอาไว้ให้ลูกหลานให้พี่น้องเขาทำกัน

มีงานs้องเพลงก็ไป ไม่มีงานก็อยู่บ้านไปทำบุญโน่นทำบุญนี่ อยู่กับธรรมช-าติ ผมเป็นคนบ้านนอกชอบชีวิ ตบ้านนอก ผมอยู่ของผม ผมพอแล้ว

ไม่ร่ำsวยมากแต่ก็ไม่มีห-นี้สิu พออยู่พอกินก็พอแล้ว ส่งลูกเรียนจบแบบนี้ มีเงิuมีnองพอดูแลตอนไม่ให้คนอื่นเ ดือดs้อน เขาไปจั บปลาก็ไปกับเขานี่แหละ

กินอยู่ทุ่งนากินแล้วเข้าบ้านมันก็มีความสุ ข จะไปไหนมาไหนมันก็ง่าย ถ้าอยู่กรุงเทwฯ หรอสวั-สดี สำหรับ พรศักดิ์ ส่องแสง เ กิดที่บ้านโนนสมบูรณ์

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน 2 คน มีภูมิลำเ นาที่บ้านหน องหญ้าลังกา ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ในวั ยเ ด็กจบการศึ กษาชั้น ป.4 แล้ว

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น