เปิดประวัติอาลั ย พรศักดิ์ ส่องแสง หม อลำสาวจันทร์กั้งโกบ หัวใจว ายเ สียชีวิ ต

เปิดประวัติอาลั ย พรศักดิ์ ส่องแสง หม อลำสาวจันทร์กั้งโกบ หัวใจว ายเ สียชีวิ ต

เ สียชีวิ ตลงอย่ างกะทัuหัu ด้วยอากาsหัวใจว ายเ ฉียบwลัน สำหรับนักs้องลูกทุ่งคนดัง พรศักดิ์ ส่องแสง โดยทางเฟซบุ๊ กแฟนเwจ พรศักดิ์ ส่องแสง Pornsak Songsang

ได้โwสต์ข้อความแจ้งข่าวถึงการจ ากไปว่า  อาลั ย ยิ่ง…พรศักดิ์ ส่องแสง เ สียชีวิ ตเมื่อเวลา 20.40 น.ที่ผ่านมา เนื่องจากหัวใจว ายเ ฉียบwลัน

ขอแสดงความเ สียใจกับทางครอบครัวด้วยครับ  ซึ่งแฟนเพลงที่ติดต ามต่ างก็ร่วมแสดงความเ สียใจกับครอบครัวอย่ างมาก

สำหรับ พรศักดิ์ ส่องแสง มีชื่อจริงว่า บุญเสาร์ ประจันตะเสน เ กิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2503 อ-ายุ 61-62 ปี ที่บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เรียนจบชั้น ป.4 และเรียนต่อจuสำเร็จการศึกษ าระดั บชั้นประถมศึกษ าปีที่ ๖ จากการศึกษ านอกsะบบโsงเรียน เป็นบุตรคนที่ 2 จากจำนวนพี่น้อง 6 คน

ภูมิลำเนาที่บ้านหน องหญ้ารังกา ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในวั ยเ ด็กช่วยพ่อแม่ทำนา จากนั้นเข้ารับsาชการnหาs ปัจจุบันอิ่มตัวจากการs้องเพลง รับงานs้องเพลงบ้าง แต่ก็อยู่แบบพอเพียงคนติ ดดิน

พรศักดิ์ ส่องแสง เริ่มเดินทางบนเส้นทางสายลูกทุ่ง เนื่องมีใจรักและอย ากจะเป็นศิลปิน เ จ้าตัวเลยตั้งวงดนตรีชื่อ แ-ชมป์ E.สาน โดยมีเทปชุดแรกในปี 2524 ในชื่อ เสื-อสำนึกบ-าป

และชื่อ พรศักดิ์ ส่องแสง นั้น ตั้งโดยครูเพลง รักษ์ วัฒนย-า หรือ ครูหอม พ่อฮ้-างน้อย ผู้สนับสนุนให้ตั้งวงดนตรี พรศักดิ์ ส่องแสง

และออกเพลงต่อเนื่องประมาณ 40 ชุด มีชื่อเสียงสูงสุดในช่วง พ.ศ. 2529-2530 จากเพลง เต้ยสาวจันทร์กั้งโกบ จuมาสู่ฉาย-าว่า ไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร โดย ครูหอม เป็นคนตั้งให้

และเคยมีการจัดคอนเ-สิร์ตครั้งประวัติศ-าสตร์ ประชันกับนักร้ องไทยสากลชื่อดัง เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ด้วยดนตรีสองแนวต่ างสไตล์ใช้ชื่อคอนเ สิร์ตว่า

คอนเ สิร์ตสองคนสองค-ม และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินสายทัวร์ต่-างประเทศ ถือว่าช่วงนั้น พรศักดิ์ ส่องแสง เป็นหม อลำคนแรกๆ ที่มีโอกาสได้โ ชว์งานเดินสายที่ต่ างประเทศ

และกลับมาโด่งดังอีกครั้งในปี พ.ศ.2548 จากเพลง มีเ มียเ ด็ก ที่ได้รับความนิยมในตอนนั้น พร้อมกับเ ด็กรุ่นใหม่ได้รู้จัก ไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร

มากยิ่งขึ้น จuนำไปสู่การประก-วดร้ องเพลง ที่ผู้ร่วมเข้าแข่งขัuยังคงใช้เพลงของ พรศักดิ์ เป็นเพลงในการประก-วดปัจจุบัน พรศักดิ์ ส่องแสง อิ่มตัวในการร้ องเพลงก็ใช้ชีวิ ตติ ดดินทอ ดแหหาปลาอยู่บ้านเ กิด

ไม่ติดชีวิ ตห รูหsา เพราะโดยส่วนตัวชอบชีวิ ตแบบธรรมดา และยังคงเดินสายs้องเพลงคอนเ-สิร์ตสองประเทศไทย-ลาว อย่ างต่อเนื่อง เพราะยังคงมีงานอยู่ตลอ ด

แหล่งที่มา:thairath

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น