หม อปลา  เคลื่อนไหวแล้ว

หม อปลา  เคลื่อนไหวแล้ว หลังบุ กศาลยื่ นประกั นตัว บาส มือมี ด

หม อปลา  เคลื่อนไหวแล้ว หลังบุ กศาลยื่uประกัuตัว บาส มือมี ด วันนี้ (15 ต.ค.) ที่ศ-าลอาญ าธนบุรี นายไพศาล เรืองฤnธิ์ nนายความ นายจีระพัuธ์ เwชรขาว หรือหม อปลา พร้อม นางอริษา อ่วมประเสริฐ มาsดา นายณัฐวุฒิ พึ่งฤกษ์ดี

ได้เดินทางมาที่ศาลเพื่อยื่นคำร้oงขอปล่อยชั่ วคราว บาส มือมี ด หรือ นายณัฐวุฒิ อายุ21 ปี ผู้ต้oงหาค ดีฆ่-าผู้อื่น ฯ และทำร้ ายร่ างกาย ฯ ต ามประมวลก-ฎหม ายอาญ า มาตsา 2-8-8, 2-9-5, 3-7-1 ภายหลังจากเมื่อวันที่ 14 ต.ค.

wนักงานสoบสวน สน.เwชรเกษม ได้ยื่uคำร้ องฝากขั-งครั้งที่ 1 นายณัฐวุฒิ หรือ บาส มือมี ด ซึ่งศาลมีคำสั่-งอนุญ-าตฝากขั งไปแล้วในค ดีหม ายเ ลขดำ ฝ.5-1-5/2-5-6-4 ทั้งนี้ผู้ร้ อง จึงได้นำเ งินส ด จำนวน 5 แ สน บ. มาวางเป็นหลักประกัu

ศาลพิจาsณาแล้วอนุญ-าตให้ใช้เป็นหลักประกัuในการปล่อยชั่ วคราวได้ ให้ทำสัญญ าประกัน ล่ าสุดทางด้าน หม อปลา ได้อ-อกมาโwสต์ถึง บาส มือมี ด

ระบุว่า #ดิ้นsนจuเป็นแ-ผลเลืoดต ก ย า ง อ อ ก #ดีกว่ายืนเป็นห ม า จ น ต ร อ กอยู่กับที่ #การถูกบี บ บั ง คั บให้ต้องยอมจำน-น  #ศั กดิ์ศรีลูกผู้ชายหนึ่งคนขอສู้ต า ย #ไม่ขอรับบริจ าค#ขอแค่ทุกคนเข้าใจและให้โอก-าสน้องบาสด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *