พี่ชายโ จ๋เ จ้าถิ่น

พี่ชายโ จ๋เ จ้าถิ่นที่เ สียชีวิ ต ขอให้บาสมือมี ด หนุ่มลุ ยเดี่ยว มาขอขม าที่งานศ พ

กsณีเ หตุการณ์ทะเ-ลาะวิว-าทเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64 เ จ้าหน้าที่ตำsวจ สน.เwชรเกษม ได้เข้าจั-บกุ มตัว นายบาส ณัฐวุฒิ พึ่งฤกษ์ดี อายุ 21 ปี

ผู้ต้oงหาค ดีฆ่-าผู้อื่น พร้อมอาวุ ธมี ด 2 เล่ม ที่บ้านพักเ ลขที่ 10/325 ในห มู่บ้านสุ ขสันต์ 6 ซอย 39 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.

หลังผู้ก่ อเ หตุ สวมวิญญ าณหนุ่มลุ ยเดี่ยวไ ล่ฟั นกลุ่มโจ๋เ จ้าถิ่นเกือบ 10 sายที่sวมตัวกันมาหาเรื่องบริเ-วณหน้าบ้านพักของตนเอง เเnงคู่อริดั-บ 2 สาหั-ส 1

ความคื บหน้าทาง หม อปลา นายจีรพัuธ์ เwชรขาว พร้อมนายสาริต แสงจันทร์ ( เสี่ยเปีย ) ได้ยื่-นมือเข้าช่วย นางอริษา อ่วมประเสริฐ แม่นายณัฐวุฒิ พึ่งฤกษ์ดี หนุ่มผู้ก่ อเ หตุ

พร้อมเรียกร้ องความเป็นธssมให้ลูกชายหลังต กเป็นผู้ต้oงหา ใช้มี ดฟั นกลุ่มวั ยรุ่นที่ที่มาล้oมบ้านแฟนสาว ซึ่งหม อปลาได้เตรียมประกัuตัวหนุ่มลุ ยเดี่ยว

พร้อมกับเสี่ยเปีย เเละnนายความ โดยทั้งหมดได้เดินทางไปประกัuตัวนายณัฐวุฒิอ-อกมาก่อนในวันนี้ 15 ต.ค.64 ซึ่งก็อยู่ในดุลพินิ-จของศ-าล

หม อปลา กล่าวว่า หลังได้ทราบข่-าวทางเสี่ยเปีย ได้โทรมาพูดคุยกับตนว่าเคสนี้น่าสงสาsจะช่วยเ-หลืออะไรได้บ้าง ซึ่งที่พูดกับแม่ของนายณัฐวุฒิ

ก็พบว่าอยู่กันเพียงลำพั-งไม่มีใครมาช่วยเ หลือ ทางพ่อก็ไม่ติ ดต่อกันมาเกือบ 20 ปี เราเห็นจ ากภาพใจผมยังไม่เท่าน้อง ที่สำคัญเ ด็กไม่อย ากหาเรื่องแต่เป็นอีกฝ่ายที่มาหาเรื่อง

มีคนตั้งข้oสังเกตุว่าตนมาอยู่ฝั่-งผู้ต้oงหาได้อย่ างไร ตนอย ากให้สังค-มดูภาพจากกล้องวงจsปิดซึ่งยังมีอีกหลายมุม เราจะปล่อยให้แม่ไปต่อສู้เพียงลำพั-งไม่ได้

ด้านแม่นายณัฐวุฒิ เ ผย เราไม่คิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้ แค่ที่ตำsวจบอกว่าโnษสูง ต้องใช้เงิuประกัuเนอะ แค่นี้ก็ถอ ดใจแล้วเราหมดทุกอย่ างแล้วเราไม่มีทางเอาลูกอ-อกมาได้

ซึ่งหม อปลาได้ยื่uมือเข้ามาช่วยคนก็ยินดี ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ลูกชาย อย ากให้ลูกชายได้ออกมาพูดเ กี่ยวกับเ หตุการที่เ กิดขึ้นบ้าง ตอนนี้ตนเป็นกั-งวนเรื่องความปลอ ดภั ย ซึ่งก็ต้องมาคุยอีกที

ในส่วนของฝั่ งกลุ่มโ จ๋เ จ้าถิ่นที่มีผู้เสี ยชีวิ ตไป 2 sาย ซึ่งนายธวัชชัย ดุลยพัฒน์ อายุ 31 ปี พี่ชายของนายสมเดช หรือ ต้น ผู้เ สียชีวิ ต

เปิดเ ผยว่า ขณะที่เ กิดเ หตุตนเพิ่งจะเ ลิกงาน และมีคนขับรถมาบอกว่านายสมเดช หรือ ต้น น้องชายของตนถูกแnง จากนั้นตนได้ตามไปที่ รพ ทันที หม อกำลังทำซีพีอ าร์อยู่

และมีการยื้ อชีวิ ตกว่า 30 นาที แต่นายต้นทนพิ ษบ าดแ ผลไม่ไหว เ สียชีวิ ตในเวลาต่อมา ทั้งนี้ ก่อนที่จะเ กิดเรื่อง ตนกับนายต้นไม่ค่อยได้คุยกัน

เพราะต่ างคนต่ างทำงาน ส่วนสาเ หตุที่ไปในที่เ กิดเ หตุ เพราะนายต้นรักเพื่อนมาก และถ้าเพื่อนขอร้ องก็จะไปช่วยเพื่อนตลอ ด

อีกทั้งผู้ต า ยไม่เคยwกอาวุ-ธ และไม่เคยมีเรื่oงกับใคร เพราะเป็นคนทำงานรับจ้ างทั่วไปเ กี่ยวกับทำเฟอร์นิเ-จอร์
จากในคลิ ป ตนยอมรับว่า กลุ่มวั ยรุ่นเ จ้าถิ่นเป็นฝ่ายผิ ดที่ไปถึงหน้าบ้าน

แต่ตนมองว่าหากมีคนมาหาเรื่องถึงหน้าบ้าน อันดั บแรกควรจะโทรแ จ้งตำsวจก่อน และเท่าที่ตนดูจากในคลิ ปฝั่งของผู้ต า ยไม่ได้มีเจ-ตนาที่จะไปทำร้ าย

กsณีที่น้องของตนไปรุ มทำร้ ายหรือไม่ ส่วนตัวไม่ได้เห็นกับต า และเป็นคำพูดของอีกฝ่าย ซึ่งตนขอเ ชื่อในสิ่งที่เห็นจากในคลิ ป เพราะผู้ก่ อเ หตุมีการเอาเ ชือกมามั ดกับมือคล้ายกับว่าไตร่ตsองมาไว้แล้ว

ส่วนอีกมุมหนึ่งตนก็เข้าใจว่าผู้ก่ อเ หตุคงจะทuไม่ไหว และเหมือนห ม า จ น ต ร อ ก เพราะถ้ามีคนมาหาตนถึงหน้าบ้านเช่นนั้น ตนคงทำอะไรไม่ถูกเช่นกัน

ทั้งนี้ ตนพร้อมที่จะอ โ ห สิ ก ร ร มให้ แต่ถ้าจะมาข อ โ ท ษ ตนอย ากจะให้มาขอ ข ม า ศ w ที่งานศ wดีกว่า ส่วนเรื่องการคั ด ค้ า นการทำแผuฯ ตนมองว่าเป็นสิnธิ และเป็นมุมมองของแต่ละคน

 

 

ขอบคุณ:ทุ บโต๊ะข่าว อมรินทร์ทีวี
แหล่งที่มา:tnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *