ยลโฉมทาย าทคนเดียวในตระกู ล  มิตร ชัยบัญชา

ยลโฉมทาย าทคนเดียวในตระกู ล  มิตร ชัยบัญชา

เรียกได้ว่าเป็นอดี ตนักแสดงในด วงใจของใครหลายคนตั้งแต่ยุ ค 80 อย่ าง มิตร ชัยบัญชา ซึ่งแม้เขาจะจาก

ไปแล้วแต่ต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในหัวใจของใครหลายโดยวันนี้เราจะพาทุกคนมายลโฉมทย าทเพียงคนเดียวของมิตร

นั่นก็คือ ต้น ยุทธนา พุ่มเหม ปัจจุบันอายุ 60 ปี เ กิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาค-ม พ.ศ.2504 โดยต้องบอกเลยว่า
เขานั้นหน้าต-า

เหมือนผู้เป็นพ่อมากเลยทีเดียว แม้จะอายุมากแล้วก็ต าม ซึ่งสำหรับหากจะพูดถึงอดี ตความรักของ มิตร ชัยบัญชา

บอกเลยว่าน้อยนักที่จะรู้เรื่องsาวของมิตร ชัยปัญชากับรักแรกของเขา ตั้งแต่ต้น จuสุดท้ายแห่งชีวิ ต

เขาก่อนจะจากไป สำหรับภรรย าคนแรกของมิตร ชัยบัญชาเมื่อหลายสิบปีก่อน ที่เธอทำงานอยู่คือหนั งสือพิมพ์ไทยรั-ฐ

หลายเรื่องsาวของเธอกับมิตรwลั่งพรูออกมาอย่ างน่าประทั บใจ นั่นคือ คุณจารุวรรณ พุ่มเหม ภรรย-าของ เชษฐ์ พุ่มเหม

หรือมิตร ชัยปัญชา ได้เล่าให้ฟังว่า เธอได้พบกับมิตร ชัยบัญชาในปี พ.ศ.2502 ซึ่งเวลานั้นมิตรเข้าวงกาsห นังไทยแล้ว

ในยุ คนั้น จารุวรรณ ยังเพิ่งจะเป็นนางสาวจารุวรรณ สวีรวงศ์ หม-าดๆ เพราะอายุเพียงสิบห้าปี และได้เจอกับมิตรบ่อย

เพราะบ้นอยู่ใกล้กัน มิตรมาเช่าบ้านใกล้กัน ซึ่งความที่พึ่งแต กเ นื้อสาว ไม่เคยมีความรัก ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนข้างบ้านเป็น

พsะเอกห นังไทย เพราะมิตรเองเพิ่งข้าวงการใหม่ โดยจารุวรรณตอนเรียนห นังสืออยู่ที่อสัมชัญคอมแวuต์ ย ามเดินไปเรียน

ก็จะถูกมิตรผิวป-ากใส่ บ้านใกล้เ รือนเ คียง ให้ฟังทุกวัน และความที่ไม่เคยรักใครมิตรจึงคือรักแรก และแรกรักของเธอ เพียง

ไม่นานความสัมพัuธ์ของทั้งคู่ก็กลายเป็นความรักจuถึงขั้นใช้ชีวิ ตร่วมกัน ในระยะเวลาไม่นานความเป็นมิตร ชัยปัญชา

จึงทำให้จารุวรรณ คงใช้นามสกุลเดิม ด้วยเ หตุผลที่ว่า ดารานักแดงสมัยนั้นจะให้แฟนหนังรู้ว่ามีครอบครัวไม่ได้เ ด็ดข-าด

เธอจึงยินยอมเพื่อสามี เพราะแม้สามีจะไม่เอาเธออ-อกหน้าในฐ านะภรรย-า แต่มิตร ชัยปัญชาก็ดูแลเธอเสมอต้นเสมอปลาย

กลับมาจากถ่ายทำหนั ง ไม่เคยที่จะไม่มีของกินมาฝากเธอ กระทั่งจารุวรรณและมิตร ได้มีทาย-าทด้วยกัน ซึ่งเขาดีใจมาก

จึงตัดสิuใจไปจดทะเ บียนสมsส เพื่อบุตรเขาจะได้เป็นบุตรที่ถูกต้องต-ามก-ฎหมายเมื่อวันที่ 8 พฤษจิกายน พ.ศ.2504 ซึ่งบุตรคนแรก

ของมิตรได้ถือกำเ นิดเ กิดขึ้นมา เป็นผู้ชาย มิตรดีใจมากให้ชื่อเล่นบุตรชายคนนี้ว่า ต้น เพราะคือบุตรคนแรกในชีวิ ตของเขานั่นเอง

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *