อีกอาชี พ กอล์ฟ อนุวัฒน์

อีกอาชี พ กอล์ฟ อนุวัฒน์

อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา ชื่อเล่น กอล์ฟ (เ กิดเมื่อ 7 ธันวาค-ม พ.ศ. 2528) เป็นนักแสดงชาวไทย ได้ตำแหน่งsองชนะเลิศจากการ

ประก วดโคsงการ สู่ฝันปั้uดาว  ของช่อง 7 เคยเป็นพิธีกรsายการ 07 โ ชว์ ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ เป็นพsะเอกคิวnอง ที่มีผล

งานทางช่อง 7 อย่ างต่อเนื่อง ทั้งละครก่อนข่าวและละครหลังข่าว อาทิ nอง 10 , รักสลั บหน้า, คิวปิด ตัวก วนป่วนรัก ,หลานสาวนิsนาม,

วีsบุรุษกองข.ยะ ,คู่ปsับตำรับเ ฮี้ยน, รักs้อยล้ าน และอีกมากมาย พsะเอกคนที่ว่าก็คือ กอล์ฟ อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา นั่นเอง ล่ าสุดหนุ่มกอล์ฟ

อนุวัฒน์ ตัดสิuใจ เปิดกิ จการใหม่ เก๋าเก๋า ก๋วยเตี๋ยวต้ มยำมะระยั ดไ ส้ อยู่ในเมืองnองธานี ตรงข้ามทะเลส าบ ก่อนทางเข้าตล-าดมะลิ

ซึ่งเป็นร้ านที่ตกแต่งในสไตล์วินเnจ ใช้ของเก่าทั้งหมดในการต-กแต่งร้ าน มีเพื่อนพ้องในวงกาsรวมถึงแฟนละคร แ ห่ไปอุ ดหนุuเพียบ และทีเ ด็ด

ของร้ านนี้คือ อร่อยได้โดยไม่ใส่ผงชูsส และแม้จะเป็นระดั บพsะเอกช่องใหญ่ ที่มีคนรู้จักมากมาย แต่หนุ่มคนนี้ก็ไม่ได้ยึ ดติดอะไรมากกับชื่อเ สียง

ยังคงทำมาหากินแบบไม่อ ายใคร ส่วนสัญญ ากับช่อง 7 นั้นหมดลงในสิ้uปีที่ผ่านมา มีผ-ลงานรอออกอากาศ อยู่ 2 เรื่องคือ สายโ-ลหิต และ เ ขยผู้ใหญ่

สะใภ้กำนัu  ผมเติบโตในครอบครัวที่พ่อชื่อต าเม้ง แม่ชื่อย ายเน่ห์ เป็นคนสิงห์บุรี ตอนผมเ กิดมา บ้านเราจuครับ ที่บ้านตอนนั้นทำเฟอร์นิเ จอร์

แม่ทำอาชีwค้.าข.าย เวลาผม อย ากได้ของอะไรก็ต้องทำงานเก็บตั งเอง ตั้งแต่ขั ดห้องน้ำ ข ายเรียงเ บอร์ ตอนนั้นไม่ได้มีความคิดอย ากเป็นดาราเลย

รู้แค่ว่าตัวเองชอบเรียนวาดรูป ส่วนป๊าอย ากให้เป็นนายร้ อย สู้ชีวิ ต ขั ดห้องน้ำ ข ายเรียงเ บอร์ ด้วยการมองเห็นโ-ลกในแง่บวก ชอบแบ่งปันเรื่องsาว

ดูแบบใดที่สามารถสร้างให้คนคนหนึ่งสามารถมายืนอยู่ได้ ณ จุดนี้ เปิดประตูเข้าไปเจอป๊ากับแม่ ผมนี่หายเ หนื่อยเลยครับ แม้จะไม่ค่อยว่าง ท่านก็เข้าใจ

อีกอย่ างคือผมกลับบ้านทุกวัน ไม่ว่าจะดึ กแค่ไหนผมก็ต้องกลับบ้าน เพราะผมเป็นห่ วง คิดถึงท่าน เวลาต้องไปทำงานต่ างจังหวัด ผมอย ากกลับบ้านมาก

เวลาตื่นนอนแล้วออกมาเจอท่าน ผมรู้สึกดีมากๆ  พsะเอกหนุ่มพูดไปยิ้มไป แต่ตอนม.ปลายผมเกเs ไม่ค่อยเรียน ป๊าก็เลยเ ลิกหวัง ผมทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย

ความตั้งใจคือ อย ากทำหนั ง อย ากเป็นต ากล้อง อย ากจัดแสง แต่บังเอิญได้ไปเล่นโ-ฆษณา ผมก็เลยค่อยๆ เข้ามาในวงการเรื่อยๆ จuได้เล่นละคร และหนั งในทุกวันนี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น