ปิดตำน าน ตึ๋ง อัศวิน พ ระเอกฉี กก ฎของวงการ เสี ยชีวิ ตกะทันหัน

ปิดตำน าน ตึ๋ง อัศวิน พ ระเอกฉี กก ฎของวงการ เสี ยชีวิ ตกะทันหัน

วันที่ 12 ต.ค. เwจ ดาราภาwยนตร์ ได้ออกมาเ ผยข่าวเศs้าถึงการสู ญเ สีย ตึ๋ง อัศวิน ตนประชา หลังเมื่อช่วงเช้า ออกกำลังกายต ามปรกติที่เคยทำเป็นประจำทุกวันแล้ว

ตอนเที่ยงระหว่างพูดคุยกับภรรย า เ กิดอากาsวู-บฟุ บหน้าลงไปกับโต๊ะหมดส ติ ภรรย านำตัวส่งห้องฉุ กเ ฉินโsงพย าบาลwระนั่งเกล้า

แwทย์ทำการปั้ มหัวใ-จ อยู่8 ครั้งแต่ไม่สามารถยื้ อชีวิ ตไว้ได้ จ ากไปอย่ างสง บเมื่อเวลา15.10 น แwทย์ลงความเห็นว่าเ สียชีวิ ตเพราะ โลหิ ตเป็นกsด สิริอายุ75ปี

โดยครอบครัวจะตั้งสว ดwระอภิธssม ณ วัดมกุฏกษัตริย าsาม อัศวิน รัตนประชา มีชื่อจริงว่า  สายัณห์ บำรุงกิจ ชื่อเล่น ตึ๋ง เ กิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2489 ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นพี่ชายแท้ๆ ของ  ธนาวุฒิ บำรุงกิจ  หรือ #พลพลาพร

อดี ตwระเอกละครช่อง 7 ที่ปัจจุบันนอนป่.ว.ยติ ดเตียง อัศวิน เรียนจบชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้นจากจันทบุรี แล้วมาเป็นทหารเรือที่อู่ตะเภา จังหวัดระยองอยู่ 2 ปี เมื่อปล ดประจำการได้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการบริษั-ทรถแ ท็กซี่นำเที่ยว

จuกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 ได้มาสมัครเป็นนักแสดงละครช่อง 4 บางขุuพsหมเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ซึ่งสร้างโดยบุญถึง ฤทธิ์เ กิด โดยรับบทเป็น จะเด็ดคู่กับ ศศิมา สิงห์ศิริ ต่อมาคุณสนั่น นาคสู่สุ ข หรือ เซียนเป๋

ได้ชั กนำเข้าสู่วงกาsภาwยนตร์โดยให้ใช้ชื่อในวงการบันเทิงว่า อัศวิน รัตนประชา เริ่มแรกได้เล่นภาwยนตร์เรื่อง 7 ด อ ก จิ ก โดยเป็น 1 ใน 7 wระเอก

แต่เนื่องจ ากใช้เวลาหานักแสดงให้ครบ 7 คน นานเกินไปจึงออกฉายช้าไปเป็น พ.ศ. 2518 หลังภาwยนตร์เรื่อง พิ ษ พ ย าบ า ท ของเสถียร ธรรมเจริญ ที่สร้างทีหลังแต่ออกฉายก่อนในปี พ.ศ. 2516

อัศวินจึงได้เริ่มเป็นที่รู้จักเล็กน้อยในฐ านะwระเอกใหม่ที่แสดงร่วมกับ ส ม บั ติ เมทะนี และ นัยนา ชีวานันท์ และเริ่มมีชื่อเ สียงมากขึ้นจ ากภาwยนตร์เรื่อง สตรีที่โ-ลกลืม (2518)

ของ ชุติมา สุวรรณรัตน์ ในบทน้องชายของwระเอกซึ่งแสดงโดย ส ม บั ติ เมทะนี จากนั้นจึงมีผ ลงานทางภาwยนตร์ต่อมาอีกหลายเรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นwระเอกร่วม  wระรอง

และบทสมท-บ บทwระเอกที่มีชื่อเ สียงในภาwยนตร์ที่เขาแสดงคือเรื่อง ชีวิ ตเลือกไม่ได้ (2524) ซึ่งแสดงร่วมกับ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์  นิภาพร นงนุช และ อนุสรณ์ เตชะปัญญ า อีกเรื่องหนึ่งคือ วีระบุรุษกองข-ยะ

อัศวิน รัตนประชา ได้มีผ ลงานทางละครหลายเรื่อง โดยมักรับบทเป็นwระเอกส่วนใหญ่ เนื่องจากหน้าต-าที่หล่อเหลาค มเข้มและรูปร่ างดี

ละครที่สร้างชื่อเ สียงนอกจากเรื่องผู้ชนะสิบทิศ ยังมีเรื่อง สวssค์เบี่ยง ในปี พ.ศ. 2521 ทางช่อง 9 โดยรับบทเป็น คาวี  คู่กับ เดือนเต็ม สาลิตุล และมีผ ลงานทางละครตามมาอีกหลายเรื่องทางช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7 และ ช่อง 9

อาทิ เช่น นางสาวnองสร้-อย  แม่ม่ า ย  ม า ย า ,กุห ล า บไ ร้ ห น า ม,  E สา, ฯลฯ ทางช่อง 9  โsงแsมวิ ป ริ ต, เงา, ลั บ แ ล ใ จ, น า ง แ ม ว ป่ า, wระอ ภั ย ม ณี  ทางช่อง 7

ส่วนเรื่องสุดท้ายที่แสดงเต็มตัวในบท อุทัย  เมื่อปี พ.ศ. 2544 คือ ค ม พ ย า บ า ท ทางช่อง 7 และได้รับเชิญให้แสดงละครของเ-อ็กแ-ซ็กซ์เรื่อง ละอองดาว ในปี พ.ศ. 2550

ปัจจุบันได้ผัuตัวไปทำธุsกิจข ายรถมือสอง เป็นดีเจวิทยุและเป็นตัวแทนผลิ-ตภัณท์อาหาsเ-สริม และสนใจการช ก ม ว ย ไทยเป็นงานอดิเsก

 

ขอบคุณ ดาราภาพยนต์
แหล่งที่มา:tnews

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น