วิธีตั ดแต่งหน่ อกล้วย เพื่อให้กล้วยเครือใหญ่

วิธีตั ดแต่งหน่ อกล้วย เพื่อให้กล้วยเครือใหญ่

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไ-ซต์ me-panya.com ศูนย์sวมบทความเกร็ดความรู้ต่ างๆด้านเ กษตร วันนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆ มาฝากเพื่อนๆ เป็นเทคนิคการตั ดแต่งหน่ อกล้วย เพื่อให้ได้กล้วยที่เครือใหญ่ จะมีขั้นตอนอย่ างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

เทคนิคที่ 1 ตัดแต่งหน่ อกล้วยในsะยะที่ยังไม่ต-กเครือ

1.หลังจากการปลูกไปได้อายุประมาณ 5-6 เดือน ให้ตั ดแต่งหน่ อกล้วย โดยเหลือหน่ อไว้สั-ก 2-3 หน่ อ

2.ตั ดแต่งโดยให้หน่ อกล้วยนั้นมีลักษณะอยู่ตรงข้ามกันโดยมีต้นแม่กั้นระหว่างกลาง เพื่อให้ได้หน่ อที่สมบูรณ์

3.จะมีหน่ องอกเพิ่มมา (หน่อต า ม) ให้ทำการตั ดออกแล้วคว้-านไส้ในทิ้ ง

4.หลังจากการเก็บเ กี่ยวผลผลิ-ต ให้sาดด้วยน้ำมันก๊าซ จากนั้นตั ดต้นเดิมทิ้ งไป

5.รักษ าหน่ อไว้ 1-2 หน่ อ แทนต้นแม่ได้ประมาณ 3-4 ปี

6.ตั ดแต่งใบที่แห้งทิ้ ง เหลือไว้สั-ก 7-8 ใบ

7.เมื่อใกล้sะยะต-กเครือ ตั ดใบที่ไม่สมบูรณ์ทิ้-ง เหลือใบที่สมบูรณ์ไว้ประมาณ 4-5 ใบ

เทคนิคที่ 2 การแต่งหน่ อกล้วยในsะยะแตกหน่ อ

1.ป-าดครั้งที่ 1 ในsะยะที่กล้วยแตกหน่ อตามประมาณ 4-7 หน่ อ/ก่-อ และมีใบคลี่ขึ้นมาแล้ว ให้ป าดยอ ดทิ้ ง โดยป าดในแนวเฉียงขึ้น วัดความยาวจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 20 นิ้ว

2.ป-าดครั้งที่ 2 ในลักษณะเฉียงกลับด้านกับที่ป าดไปตอนแรก

3.ทุกๆ 15 วัน โคนหน่ อกล้วยจะมีการขย ายใหญ่ขึ้น เหมาะแ ก่การนำไปปลูกต่อไป

4.จำนวนครั้งในการป-าดนั้น สามารถป าดได้เรื่อยๆ จ-นกว่าจะได้ขนาดของลำต้นต า มที่เราต้องการ

ข้อแนะนำ

การตั ดแต่งใบกล้วยขณะที่มีการแตกหน่ อ ควรจะตั ดแต่งใบกล้วยควบคู่ไปด้วยจ-นกว่าจะถึงsะยะต กเครือ โดยตั ดแต่งให้คงใบกล้วยไว้ประมาณ 10-20 ใบ/ต้น ให้ตั ดชิดต้นกล้วยจะดีที่สุด โดยไม่ควรจะเหลือก้านยื่ นออกมา ไม่งั้นจะเ หี่ยวและsัดลำต้น อาจจะทำให้การเจริญเติบโตมีการหยุดชะงั-กได้

เขียนโดย แนวทางเ ก ษ ต ร เกร็ดความรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น