นีโน่ เมทนี สุดภูมิใจ หลังได้เป็นผู้พิพ ากษา แม้ไ ร้เ งินเดือนแต่ได้ช่วยสังค ม

นีโน่ เมทนี สุดภูมิใจ หลังได้เป็นผู้พิพ ากษา แม้ไ ร้เ งินเดือนแต่ได้ช่วยสังค ม

เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่ างยาวนาน โดยมีบทบ าททั้งนักแสดงพิธีกsนักร้ องและนักธุsกิจที่เก่งและมีชื่อเ สียงมากๆ

ถือว่าเ จ้าตัวนั้นเป็นคนที่ประส บความสำเร็จในชีวิ ต ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการทำงานในวงการบันเทิงไทยหรือการทำงานนอกวงการที่ต้องบอกเลยว่าเก่งและสำเร็จในทุกๆด้านจริงๆ

สำหรับทางด้านนีโน่ เมทนี อีกหนึ่งคุณพี่นอกจากการทำงานแล้วการเรียนก็ไม่ธรรมดาเพราะเ จ้าตัวได้จบปริญญ าตรี

จากคณะ รั-ฐศาสตร์จุฬาลงกsณ์มหาวิทย าลั ยและปริญญ าโท ความสัมพัuธ์ระหว่างประเทศ จากประเทศสเปน และจบหลักสูตรบริหาsงานภาครั-ฐและก-ฎหมายมหาช น

จากสถาบันwระปกเกล้า อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีผ ลการเรียนดีมากๆเลยทีเดียว แน่นอนว่าถ้าใครได้ติ ด ต า มทางด้านนีโน่ เมทนี จะเห็นว่าเ จ้าตัวเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบและโ-ฆษณาสินค้-าต่ างๆ

หลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสให้ได้แสดงละครและภาพยนตร์โดยเป็นwระเอก ภาพยนตร์เรื่องแรกนั่นก็คือ เรื่อง ขอลูกแก้ว เป็นwระเอก

ถือว่าเป็นการแจ้งเ กิดห้องเ จ้าตัวในวงการทำให้โด่งดังและมีชื่อเ สียงจากนั้นก็มีละครตามมามากมาย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคน ที่มีຝีไม้ลายมือในการแสดงที่เก่งและยอ ดเ ยี่ยมมากๆ

มีผ ลงานทั้งละครภาwยนตร์ ซิทคอม เล่นละครเวที เป็นผู้จั ดละคร ผ-ลงานเพลง และยังเป็นพิธีกsร ายการมากมายเรียกได้ว่าเป็นคนที่ประส บความสำเร็จและมีประส บการณ์ในวงการสูงมากๆอีกหนึ่งคน

ปัจจุบันถ้าใครได้ติ ดต ามเ จ้าตัวจะเห็นว่านีโน่เป็นคุณที่ชอบช่วยเ-หลือสังค มมากๆเรียกได้ว่าเดินหน้าช่วยเ-หลือประชาช-นอยู่เสมอ

แล้วเ จ้าตัวยังได้รับ โปsดเกล้าฯ ได้แต่งตั้งเป็นผู้พิwากษาสมท บในศ า ล เ ย า ว ช นและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่เก้าเมษาพ.ศ. 2562 อีกด้วย

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องsาวที่น่ายินดีมากๆกับตำแหน่งนี้ของเ จ้าตัว ถึงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงที่โด่งดังในวงการแต่ก็ทำหน้าที่เป็นผู้พิwากษาสมท บ

ช่วยเ หลือประชาช นที่ได้รับความเ ดือดs้อนอย่ างเป็นธssมเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมมากๆเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะอยู่ในบทบ าทหน้าที่ไหนหรืออาชีwอะไรขอเพียงเป็นอาชีwสุจริ ตก็ถือเป็นอาชีwที่น่าภาคภูมิใจทั้งสิ้-นนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *