แชมเปญ เอ็กซ์ อย ากไปแบบตัวเปล่าไม่มีห่ วง

แชมเปญ เอ็กซ์ อย ากไปแบบตัวเปล่าไม่มีห่ วง

อีกหนึ่งอ ดีตนางแบบชื่อดังอย่ างสาว  แชมเปญ เอ็กซ์  ที่ตั้งแต่เ จ้าตัวหันหลังให้วงการ ก็ไม่ค่อยได้เห็นเธอบนหน้าจอสั กเท่าไหร่ ล่ าสุดได้ออกมาพูดเ กี่ยวกับชีวิ ตการเป็นอยู่

กับส ามีนักบิน เนื่องจากคุณแม่ของส ามีได้ให้ที่ดินจำนวนมากกับเราทั้งคู่ก็คิดกันว่า

จะประกอบอาชี พอะไรดีสุดท้ายลงเอยที่การทำสวนไหนๆผู้ใหญ่เขาก็มอบสมบั ติ ไว้ให้

หากวันใดไม่มีที่ไปอย่ างน้อยก็ยังมีกินช่วงแรกเรียนรู้การปลูกย างจากคุณลุงพย าย าม

ไปเรื่อยๆคนแถวนั้นจะคอยสอนถึงวิธีการเป็นอยู่แบบชาวบ้านทั่วไปที่เจอมาเยอะ คือ

น้ำฝนไหลมากจ นล้ นประมาณว่าเจอมาหลายรูปแบบเลยเริ่มปรั บตัวได้มีท้ อบ้าง แต่

ทุกอย่างสามารถแ ก้ไขได้เราทำทุกวันให้ดีที่สุดมีคิดถึงในวงการบ้างประมาณว่าบุ คคล

ที่เคยร่วมงานด้วยแต่ก็ปล่อยวางไม่ยึ ดกับอะไรมีไปปฏิบั ติธรรมหรือเป็นอาสาสมั คร

ช่วยรักษ าคนอีกทุกวันนี้อยู่แบบพอกินไม่ต้องมีฐ านะมากมายให้กลับมาอยู่ในเมือง

แบบเมื่อก่อนคงทำไม่ได้แล้ว คิดว่าจะทำเ กษตรกรต่อไปถึงวาຮะสุดท้ายส่วนเรื่องบุตร

ตั้งใจกับส ามีว่าจะไม่มีส่วนที่ดินหลายร้ อยไร่คงจะแบ่งให้กับคนขยันแถวๆนั้นได้ทำกิน

เพราะวันนึงหากเราจากไปคงไปแต่ตัวเอาอะไรไปไม่ได้สั กอย่ างอยู่กับส ามียอมรับว่า

มีความສุขดี ไม่ได้เ กาะใครเพราะเราเป็นภรรย ายังไงแล้วเขาก็ต้องดูแลเลี้ยงดูเรา

อย่ างไรก็ต าม สาวแชมเปญเป็นดนดังที่อยู่แบบສมถะถึงแม้ว่าจะมีทุ นมากแค่ไหนก็ตาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *