แม่ตัวอย่ าง ณเดชน์

แม่ตัวอย่ าง ณเดชน์

ไม่ทำตัวห รูหร า แม้ลูกชายเป็นดาราดัง เปิดชีวิ ต  แม่แ ก้ว  แม่ตัวอย่ าง  ณเดชน์  ประหยั ดเพื่ออน าคตลูก

อย่ างที่ทราบว่าหนุ่ม แบรี่-ณเดชน์ เป็นลูกครึ่งไทย-ออสเตรี ย ไม่ได้มีเ-ชื้อสายญี่ปุ่ นแต่อย่ างใด แต่ที่ได้ใช้นามสกุ ล คูกิมิยะ เพราะจากเป็นลูกบุญธรรม

ของคุณพ่อ  โยชิโอะ คูกิมิยะ  ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า คุณแม่แ ก้ว  สุดารัตน์ คูกิมิยะ  ก็เป็นคุณแม่บุญธรรมของ ณเดชน์ เช่นกัน

โดยแม่แ ก้วได้รับมาเ ลี้ยงจากคุณพ่อชาวออสเตรี ยและคุณแม่แท้ๆ ซึ่งตอนนั้นชื่อ ด.ช.ชลทิศ ยอ ดประทุม แล้วแม่แ ก้ว ก็เปลี่ยนชื่อให้เป็น  ณเดชน์  ในเวลาต่อมา

สร้างชื่อเสียงจ นโกยร ายได้ไปนอนดูตัวเ ลขในบั-ญชีธ น า ค า รอย่ างอุ่นใจสบายไปทั้งช าติิ สำหรับพ ระเอกซูเปอร์สต าร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ

แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นถึงระดั บซูเปอร์สต-าร์ของเมืองไทยแต่การใช้ชีวิ ตจริงนอกจอกลับตรงข้ามความห รูหร าหรือแม้แต่ความฟุ่ มเ ฟือยก็แท บไม่เห็นจากวิถีชีวิ ตของพ ระเอกหนุ่มคนนี้แม้แต่น้อย

แต่สิ่งที่หลายคนคุ้นเคยกับภาพพ ระเอกหนุ่มเสื้อยืด กางเกงยีนส์ ล าก E แตะเดินชิลล์ๆ ไ ร้สิ่งของมีค่ าจากแบร นด์ห รูระดั บโลกอย่ างที่คนมีกะตั งค์เขาใช้กัน

จะเห็นก็แต่การใช้ชีวิ ตที่เรียบง่าย ทำงานเสร็จกลับบ้านดูแลครอบครัว หรือช่วงว่างจากงานก็เดินสายทำบุญส่งเสริมพ ระพุทธศาสน าอยู่ตลอ ดเวลา

ไ ร้ข่าวเ สียหายต่ างๆ ถือเป็นแบบอย่ างที่ดีของจริงแ ก่เยาวช-นได้ดีทีเดียว แบบนี้ต้องปรบมือรัวๆ ให้กับครอบครัวที่อบรมพ ระเอกคนดังให้เป็นคนดีมีคุณภาพแ ก่ สั ง ค มจริงๆ

เพราะเขามีแม่แ ก้ว ผู้เป็นตัวอย่ างในการใช้ชีวิ ตติดดิน บอกเลยเป็นแม่พ ระเอกเ บอร์ 1 ที่ไม่เคยโ อ้อ วดตัวเลยแม้แต่น้อย

ติดดินในที่นี้ก็คงจะอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง เสื้อผ้าบางตัวข าด เราก็เปลี่ยน แต่ว่าอยู่ในร าคาที่มันเหมาะสม แฟชั่นบางทีถ้าเราต ามมากไป

บางครั้งเราก็อาจจะเ จ็บตัว อันนี้แล้วแต่รสนิยมของคน ตัวผมเองก็มีใช้เงิ นบ้าง บางทีสน องตั ณหาบ้าง ซื้ อเ ครื่องดนตรี ซื้ ออะไรจอ ดอยู่บ้านเต็มไปหมดเลย

บางทีเราโตขึ้นมาเราก็รู้ตัวว่า บางอย่ างเราหมดเงิ นไปกับอะไรที่ไม่จำเป็น อะไรที่มันเป็นสินค้ าฟุ่ มเ ฟือย อะไรที่เราจำเป็นได้ใช้จริงๆ

รถสป อร์ตเมื่อก่อนเราก็ซื้ อ แต่วันนึงเรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นในชีวิ ต ผมก็มาใช้รถบ้าน รถที่หาอะไหล่ง่ายๆ ซึ่งมันรู้สึกสบายใจกว่าเยอะ

แล้วแต่คนว่าจะมองคุณค่ าของการใช้เงิ นแบบไหน แต่ผมรู้สึกว่า เวลาที่เรามีเ งินเก็บ เวลาที่ใครเป็นอะไรลำบ ากในบ้าน มันคุ้มค่ าจริงๆ

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น