ชีวิ ต ไก่ มีสุ ข  ไปอยู่ในไร่

ชีวิ ต ไก่ มีสุ ข  ไปอยู่ในไร่

สุ ขแต่พอดี ทิ้ งแสงสีมาสร้างบ้านในไร่ ล่ าสุด ไก่ มีสุ ข รับทำขนมปังข าย หลังล าออกผู้ประก-าศข่าว

เปิดบ้านไร่ของ  ไก่ มีสุ ข  ทำสวนมีสุ ข แจ้งมีสุ ข อยู่ง่ายๆ สไตล์คนบ้านๆพร้อมสอนน้องนามรูป ให้เติบโตมาสไตล์พื้นบ้าน อยู่อย่ างพอเพียง

ใครเล่าจะรู้ว่า ไก่ มีสุ ข แจ้งมีสุ ข ผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรสาว ใช้ชีวิ ตโ ลดแ ล่นอยู่ในวงการบันเทิง แต่ไก่ก็ไม่ได้ระเ ริงไปกับวงการมาย า

ที่สุดท้ายแล้ว ความสุ ขของชีวิ ตถือเป็นเรื่องเล็กๆที่เรียบง่าย ไม่ต้องหวื อหว า อย่ างเช่นในตอนนี้ ที่ไก่ มีสุ ข หันมาใช้ชีวิ ตอยู่อย่ างพอมี

พอกิน พอใช้ ปลูกผักกินเอง ข ายได้ด้วย ซึ่งไก่ มีสุ ข ได้เ ผยภาพบ้านสวนบ้านไร่ของตัวเอง ที่ต ก ท อ ดมากว่า 3 รุ่น และตั้งชื่อว่า สวนมีสุ ข แจ้งมีสุ ข

ปลูกผักข าย และสอนให้น้องนามรูป ลูกสาวของตัวเอง ได้เติบโตมาท่ามกลางธรรมช-าติอันสวยงาม มีผัก ผลไม้ แวดล้อมรอบกาย

นอกจากนี้ การที่ไก่ มีสุ ข มาอยู่ที่บ้านสวน ยังเป็นการส านต่อความฝันของคุณพ่อที่ฝันว่าวันหนึ่งลูกสาวจะกลับมาอยู่ที่ถิ่นฐานบ้านเ กิด

จ นทำให้คุณพ่อพย าย ามขยับขย าย ซื้-อที่ดินทางไปเขาค้อ รอยต่อระหว่าง จ.พิ-ษณุโลกและเ พชรบูรณ์ ถือเป็นการดำเนินชีวิ ตที่เรียบง่าย

แต่แฝ งไปด้วยความสุ ขมหาศ าลทีเดียว หายหน้าหายต าไปนาน นับตั้งแต่ตั ด สิ น ใ จหันหลังให้กับจอทีวีเพื่อกลับไปใช้ชีวิ ตครอบครัวที่บ้านไร่ท่ามกลางธรรมช-าติ

ในอำเภอวังท อง จังหวัดพิ-ษณุโลก สำหรับ ไก่-มีสุ ข คุณดิลกชัยพัฒน์ อดี ตผู้ประก าศสาวคนเก่ง ถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นเธอบนหน้าจอโทรทัศน์ย ามเช้าเหมือนเมื่อก่อน

แต่ถ้าได้ติดตามอินสต าแกรม @kaimeesuk เราก็มักจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพถ่ายวิวสวยๆ รวมถึงวิถีชีวิ ตท่ามกลางธรรมช าติ ของเธอและลูกสาว น้องนามรูป อยู่บ่อยๆ

เช่นเดียวกันกับภาพถ่ายล่ าสุดที่ ไก่ มีสุ ข ได้นำมาโ พสต์ลลงบนอินสต าแกรม ซึ่งเ ผยให้เห็นบรรย ากาศใช้ชีวิ ตอยู่บ้านในช่วงของน้องนามรูป

ว่าในแต่ละวันลูกสาวของเธอต้องทำกิจก ร ร มอะไรบ้าง อีกทั้งเ จ้าตัวก็ยังได้เขียนแคปชั่นบอกเล่าถึงหนึ่งในเ หตุผลที่ทำให้เธอและส ามี คิม พงศกร

ตั ด สิ นใจย้ ายชีวิ ตจากเมืองหล วง เพื่อยกครอบครัวมาอยู่บนภูเขาให้แฟนๆ ได้อ่านกันด้วย  ทำการบ้าน รอเรียน วิชาต่อไป นี่คือ เ หตุผลหนึ่งที่ย้ ายลูกออกจากเมืองหล วง

มาอยู่บนเขา ให้เขาชินและติดธรรมช าติ โตขึ้นไม่ว่าจะไปถึงไหน ต้องกลับมาหาธรรมช าติ นะลูกนะ วันนี้แม่ว่าง แม่ก็เอาแต่ถ่ายรูปๆๆ นามรูปกล่าว

เรียกว่าชีวิ ตของ ไก่ มีสุ ข และครอบครัวในตอนนี้เป็นชีวิ ตที่ไ ร้แสงสีจริงๆ เพราะทุกวันงานประจำของเธอคือทำเบเกอรี่ข ายทางออนไ ลน์ ซึ่งบอกเลยว่าข ายดิ บข ายดียอ ดออร์เ ดอร์ล้ นหล ามมาก

และอีกหนึ่งงานประจำของเธอที่ไม่มีวันหยุดและล าออกไม่ได้นั่นคือบทบ าทการเป็นคุณแม่ดูแลลูกสาว ที่มีภาพน่ารักๆ ออกให้เห็นเสมอกับการวิ่งเล่นของ น้องน-ามรูป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น