โตโน่ ภาคิน ประหยั ดกินข้าวแบบนี้ทุกวัน

โตโน่ ภาคิน ประหยั ดกินข้าวแบบนี้ทุกวัน

ใช้เ งินหลักสิบ กินข้าวไข่คลุ กน้ำปลาทุกวัน โตโน่ ภาคิน  ประหยั ดหนัก เพื่อปລดห นี้ 18 ล้ าน ให้กับแม่

ยอ มใช้ชีวิ ตแบบประหยั ดอ ดออม ไม่ใช้จ่ ายฟุ้ มเ ฟือย ใช้เ งินกินข้าวมื้อละ 15 บ. เพื่อที่จะนำเ งินที่หามาได้

ปลดxนี้ก้-อนโต มูລค่ า 18 ล. ให้แม่ ภายในระยะเวลา 5 ปี จ นสำเร็จ เป็นหนุ่มต่ างจังหวัดบ้านๆ คนหนึ่ง

ที่มาต ามล่ าฝันในเมืองใหญ่ จ นได้เป็นคนมีชื่อเสียงในวงการบันเทิง สำหรับหนุ่ม โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศั-กดิ์

ที่ตอนนี้หนุ่มโตโน่สามารถทำงานหาเ งินได้วันละเป็นแສน จากการຮ้องเพลง โ ชว์ตัวหรือถ่ายละคร แต่งานนี้

ใครจะรู้ว่าแม้ตอนนี้จะมีชีวิ ตที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน แต่โตโน่ก็ยังใช้ชีวิ ตສมถะ และเรียบง่ายเหมือนเดิม โดยລ่าสุด

ผู้จัดการส่วนตัวของนักຮ้อง-นักแสดงหนุ่ม ได้เปิดเ ผยเมนูสุดโปຮดที่หนุ่มโตโน่กินไม่มีเบื่ อ ตกมื้อละไม่เกิน 15 บ.

คือข้าวคลุ กไข่ต้ มเหยาะน้ำปลา นั่นเอง โดยมีแคปชั่นประกอบรูปภาพว่า กลางวันทำงานโคตรหล่อ กลับบ้าน

มาเข้าสู่สภาwเดิม55 ทำงานได้เ งินเดือนนึงก็ตั้งเยอะ กินมันแบบนี้แท บทุกวัน ไม่รู้จักเ บื่อ เ ลี้ยงง่าย ข้าวคลุ กไข่ต้ ม

ใส่น้ำปลาเวลาแม่น้อยมากรุงเทwฯ แม่ทำให้กิน แม่น้อยไม่อยู่ ก็แม่บ้านเต่าน้อยนี่ล่ะค่-าาาา คลุ กให้กินทุกมื้อ

ຝีมือปรุงຮะดั-บผู้จัดการ โตโน่เป็นคนกินง่าย  โ ดนหลังจากที่นักแสดงและนักຮ้องหนุ่ม ได้ประหยั ดอ ดออมมาโดยตลอ ด

จ นสามารถปล ดห-นี้ได้ เขาได้โwต์ข้อความว่า ตามที่โตโน่เคยสัญญ-ากับคุณแม่เมื่อครั้งที่พ่อจากไป งานนี้เ จ้าตัว

ออกมาเ ผยด้วยความภูมิใจว่า… เมื่อก่อนที่บ้านมีxนี้เยอะ18 ล. ครับ เ งินที่หามาได้ก็ใช้ห-นี้เดิม ตอนนี้ห-นี้ก็ใกล้หมดแล้ว

ตอนนี้ไม่อย ากเป็นห-นี้แล้ว เป็นห-นี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เ บื่อแล้วครับ ก็ภูมิใจครับใช้เวลา 5 ปีในการปล ดxนี้ให้แม่จ นหมด

ถือเป็นการท ด แ ท น บุ ญ คุ ณท่านอะไรที่ทำให้ท่านมีความສุขก็อย-ากทำ ตอนนี้ซื้ อบ้านหลังใหม่ให้แม่ และคุณย-าย

ต้องบอกว่าทั้งประหยั ด ทั้งกตัญญู หน้าต-าดีและติดดินมาก ๆ ขอชื่นชมในความดีและกตัญญูของหนุ่มโตโน่จริง ๆ ค่ า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น