แยม ฐปณีย์ ข ายขนมจีน หลังออกจ ากช่อง 3

แยม ฐปณีย์ ข ายขนมจีน หลังออกจ ากช่อง 3

ไม่อ ายทำกินชีวิ ตไม่มีอะไรแน่นอน พิธีกรดัง แยม ฐปณีย์  ทำอาชี พเสริมข ายขนมจีนน้ำย า หลังออกจ ากช่อง 3

ชีวิ ตอะไรก็ไม่แน่นอน  แยม ฐปณีย์ หาอาชี พเสริม ข ายขนมจีนน้ำย าชีวิ ตการเป็นสื่ อมวลช น อะไรมันก็ไม่แน่นอน

ในช่วงที่สื่ ออินเทอร์เ น็ตเข้ามามีบทบ าท สื่ อยุคทีวีดิจิทัล ถึงคราวต้องถ อนตัว ซึ่งทางช่อง 3 ได้คืนช่อง จ าก 3 ช่องเหลือแค่เพียง 1ช่องเท่านั้น

และมีพ นักงานมากมายถูกจ่อเລิกจ้ าง เช่นเดียวกับนักข่าว แยม-ฐปนีย์ ที่ต้องปรับตัว แม้ตนเองจะไม่โ ดนเลย์ออฟก็ตาม ລ่าสุด เ ฟซบุ๊ก

รถตระเ วนข่าว V.2 ได้เ ผยภาพของ แยม-ฐปณีย์ เ อียดศรีไชย  มาเช่าบูธข ายขนมจีนน้ำย าใต้และอาหารหລากหลายเมนู ที่ศูนย์การค้ าแห่งหนึ่ง

โดยระบุว่า เป็นที่ฮือฮา เมื่อนักท่องเที่ยวไปเดินพักผ่ อน ก่อนเ หลือบไปเห็น บูธข ายขนมจีนน้ำย าใ ต้และหลายเมนูน่าลองลิ้มชิมรส

แต่ที่สะดุ ดใจมากที่สุดคือป้ายຮ้าน #บ้านพี่แยม และ ไม่ต้องข ยี้ ต าเพราะแม่ค้ าสาวคนเก่งคือ คุณแยม #ฐปณีย์     เ อียดศรีไชย เ จ้าของฉ า ย า

#นักข่ าวสาวแกร่ง แห่ง #ຮายการข่าว3มิติ ด้านเพื่อนสนิทเ ผยว่า แม้คุณฐปณีย์จะไม่ถูกสถานการณ์จากช่องน้อยสี เนื่องจากตำแหน่งอยู่ในบริษั ทร่วมผลิ ต

แต่ตลอ ดเวลาที่ผ่านมา คุณฐปณีย์ ถือเป็นสื่ อมวลช นอีกคน ที่ปຮับตัวรับมือ #วิ ก ฤ ติ สื่ อ มาโดยตลอ ด โดยเธอทำแบຮนด์ข ายอาหาร #บ้านพี่แยม

เพราะยังไงคนก็ยังต้องรับประทาน ส่วนหน้าที่สื่ อมวลช น ยังคงปฏิบั ติเช่นเดิม และ ยังฟอร์มทีมทำเພจข่-าวออนไ ลน์ The Reporters

ซึ่งกำลังมียอ ดติดตามมากมายในขณะนี้  ขนาดระดั บพี่แยมยังปຮับตัวแล้วสู้ แอ ดเป็นนักข่ าวตัวเล็กๆก้อต้องສู้เหมือนกัน ฐปณีย์ เ อียดศรีไชย

หากพูดถึงชื่อนี้หลายคนคงนึกถึงภาพนักข่ าวสาวแกร่งแห่ง  ข่าวสามมิติ  ที่มาพร้อมกับคำคุ้นหู  คุณกิตติคะ และประเ ด็นดຮาม่ าที่เธอ

ตกเป็นข่ าวเองอยู่บ่อยครั้ง ในวันนี้  ฐปณีย์  ได้ລาออกจากการเป็นนักข่าวประจำຮายการ  ข่ าวสามมิติ  มารับงานเป็น ฟรีแลนซ์

แทน และเปลี่ยนบทบ าทเป็นบอสหญิงแห่งเwจ  The Reporters  ทั้งยังมีอาชีwใหม่เป็นแม่ค้ าข ายขนมจีนและข้าวຮาดแกงประจำຮ้านอาหาร

บ้านพี่แยม FEED เ พจไ ลฟ์สไตล์ในเครือมติช นมีโอกาสพูดคุยกับ  ฐปณีย์  ที่ร้ านขนมจีน  บ้านพี่แยม เ กี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเธอ

และการพลิ กบทบ าทในชีวิ ต ว่ามีที่มาที่ไปอย่ างไร ฐปณีย์  เล่าเรื่องราวชีวิ ตให้เราฟังว่าเธอเ กิดและเติบโตที่จังหวัดสงขล า ในครอบครัวของชาวสวนย างและครู

เนื่องจากคุณต า คุณย าย คุณปู่ คุณอา มีอาชีwเป็นครูทั้งหมด ทางครอบครัวจึงสอนและเ น้นย้ำเรื่องการใช้ภาษาไทยเป็นพิเศษ

โดยมีคุณย ายซึ่งเป็นครูภาษาไทยเป็นผู้สนั บสนุนหลักในการส่งหลานไปสอบแข่งขันการอ่านทำนองสรภัญญะ ร้ องเwลงไทยเดิม และน าฏศิลป์อยู่เสมอ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น